Galēnu pamatskolas skolēnu panākumi starpnovadu sacensībās "Veiklo stafetes"