Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts un tautas deju kolektīvu skate