Mācību satura aprobācijas pieredzes apmaiņas seminārs jomā “Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā”