Pirmsskolas grupiņas ekskursija uz Vidsmuižas Romas katoļu baznīcu