Veselības ministrijas informācija - "Rīcības shēma iespējamās COVID-19 saslimšanas gadījumā"