Notikumi 2019

 

......................................................................................................................................................................

Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studentu plenērs.

 

Skatīt galeriju

Maija beigās un jūnija sākumā Galēnu pamatskolā notika Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studentu plenērs. Studenti gleznoja un zīmēja Galēnu dabu, cilvēkus, ēkas, parka skulptūras. 7.jūnijā notika darbu izvērtēšana. Esam saņēmuši arī dāvinājumu no plenēra dalībniekiem. Paldies!

................................................................................................................................

ESF projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Vides mācība Daibes poligonā.

Mūsu skolas 1.-4.klašu skolēni karjeras izglītības projekta ietvaros 6.jūnijā  apmeklēja Daibes poligonu.

  Poligons „Daibe” ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Poligons Daibe ir nodots ekspluatācijā 2004.gada Līdz ar ES fondu atbalstu poligons vairs nav vienkārši teritorija atkritumu noglabāšanai, bet gan daudzfunkcionāls reģionālais atkritumu   apsaimniekošanas centrs.

  Ekskursiju autobusā braucot, iepazināmies ar poligona teritorijā izvietotajiem objektiem.

  Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”  notika nodarbības tehniskajā laboratorijā, kur izgatavojām dabai draudzīgus kosmētiskos līdzekļus, devāmies pa dabas takām, kur pieturās veicām dažādus uzdevumus, kas saistīti ar ūdeni.

  Priecīgi un gandarīti par redzēto, atgriezāmies mājās. Ceram, ka redzētais un uzzinātais, tiks pielietots dzīvē, gan šķirojot atkritumus, gan dzīvojot dabai draudzīgāk.

 

Skolotāja Daina Mičule

Skatīt galeriju

.......................................................................................................................................................

Rūķu balle

31. maijā pirmsskolas grupā “Mazie rūķīši”(1. – 3.g.v.) norisinājās Rūķu balle.

Pasākums bija atraktīvs un tajā notika visdažādākās aktivitātes.

Vispirms katrs Rūķu balles dalībnieks saņēma ballētāja “ekipējumu” – cepurīti, balonu un svilpīti – un devās uz disko zāli. Īpaši iecienīts hīts diskotēkas laikā – “Ballējām, neguļam,” kas tika atskaņots pat četras reizes pēc kārtas. Pēc dejām ballētāji cienājās ar saldajiem našķiem – vafelēm, rabarberu plātsmaizi un cepumiņiem. Tad notika “Burbuļu šovs” – katram bērnam bija iespēja uzpūst savu lielo burbuli ar haizivs rotaļlietas palīdzību. Pēc tam bija rotaļas ar baloniem un “Muzikālo talantu” šovs. Katrs bērns parādīja, cik prasmīgi prot spēlēt savu pūšamo instrumentu.

Pasākuma laikā īpaši tika sumināti lielākie rūķi – Una Rimša, Daniels Broks un Osvalds Sermais, jo nākošajā mācību gadā viņi jau dosies mācīties uz “Lielo rūķīšu” skolu (4. – 6. g. v. bērniem). Katrs bērns saņēma diplomu un medaļu par sekmīgu “Mazo rūķu” skolas absolvēšanu. 

          Balles noslēgumā – Mākslas plenērs un  aktivitātes svaigā gaisā pirmsskolas rotaļu laukumā.

          Bērniem ļoti patika Rūķu balle un tas bija jautrs šī mācību gada noslēgums.

 

Pirmsskolas skolotāja Regīna Ruža

Skatīt galeriju

...........................................................................................................................................................

Mācību gada noslēguma pasākums novadā

           Uz mācību gada noslēguma oficiālo apbalvošanas ceremoniju no Galēnu pamatskolas tika uzaicināti 34 izglītojamie, 2 skolotājiem ( Daina Mičule un Elza Leimane) izteiktas atzinības par izciliem sasniegumiem un 9 skolotājjiem pateicības , par ieguldīto darbu ESF porjektu realizēšanā Galēnu pamatskolā , par skolēnu talantu attīstīšanu un viņu sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un panākumiem sportā.

 

Klase

Vārds

Uzvārds

1.

2.

Emīls

Barkovits

2.

2.

Megija

Āriņa

3.

2.

Kristaps

Rimša

4.

3.

Rūta

Stafecka

5.

3.

Raitis

Lacs

6.

3.

Krista

Reinsone

7.

3.

Dāvis

Antonovs

8.

3.

Egīls

Sprindžs

9.

3.

Amanda

Briška

10.

4.

Arturs

Rikovskis

11.

4.

Dans

Puduls

12.

4.

Alise

Čača

13.

4.

Arta

Pudule

14.

4.

Rendijs

Noviks

15.

5.

Edīte

Rimša

16.

5.

Evelīna

Lempa

17.

5.

Daniels Kristians

Jansons

18.

5.

Reinis

Lacs

19.

5.

Aleksis

Dreijers

20.

5.

Alekss

Volāns

21.

5.

Renāts

Solovjovs

22.

6.

Ričards

Bainors

23.

6.

Annija

Tumāne

24.

6.

Miks Severīns

Bernsons

25.

6.

Aleksandrs

Geduševs

26

6.

Andris

Benislavskis

27.

8.

Elīna

Ūsāne

28.

8.

Dainis

Rutkovskis

29.

8.

Dairis

Keziks

30.

8.

Alise

Zālīte

31.

9.

Vjačeslavs

Litvjakovs

32.

9.

Agate

Stafecka

33.

9.

Alvis

Kudrjaševs

34.

9.

Madara

Zalāne

 

Pateicības

Skolotājai Ingai Elstei

       Par aktīvu un atbildīgu darbu ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” un ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

          Par skolēnu sagatavošanu, Riebiņu novada skatuves runas konkursam un konkursam  „Vuolyudzāni”, dzejniekam un filozofam R. Mūkam veltītajam Vislatvijas skolu jaunatnes radošo darbu konkursam, skaļās lasīšanas sacensībām Latgales reģiona domrakstu konkursam Naaizmērstulei, Riebiņu novada konkursiem „Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma”. „Poliglots”.

Skolotājai Tatjanai Lazarevai

         Par aktīvu un atbildīgu darbu ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” un ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

         Par skolēnu sagatavošanu Riebiņu novada matemātikas olimpiādei 5.-8. klašu grupā, Latvijas atklātajai olimpiādei matemātikā.

Skolotājai Valentīnai Mičulei

         Par aktīvu un atbildīgu darbu ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” un ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

         Par skolēnu sagatavošanu starpnovadu angļu valodas olimpiādei un Latgales reģiona olimpiādei krievu valodā un angļu valodā, starptautiskajam konkursam OLIMPIS.ru.

Skolotājai Ritai Upeniecei

         Par aktīvu un atbildīgu darbu ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”.

          Par skolēnu sagatavošanu  starpnovadu vēstures olimpiādei 9. klasēm, Riebiņu novada pētniecisko darbu konkursam „Vide ap mums”, starptautiskajam skolēnu pētniecisko darbu  konkursam „Vēsture ap mums”.

Skolotājai Sandrai Rimšai

          Par aktīvu, radošu  un atbildīgu darbu ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” projekta darba prezentāciju Latgales mērogā.

         Par skolēnu sagatavošanu starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādei, Rēzeknes augstskolas konkursam „Dod iespēju Kotiņu grūbām sevi pierādīt”.

Skolotājai Lidijai Ozolai

        Par skolēnu sagatavošanu Riebiņu novada vokālo ansambļu konkursam „Balsis 2019”.

Skolotājai Annai Kuprei

         Par aktīvu un atbildīgu darbu ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” un ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

          Par   deju kolektīvu sagatavošanu starpnovadu skatēm un  Latvijas skolu jaunatnes deju festivālam „Latvju bērni danci veda” .

Skolotājai Andrim Strupītim

          Par aktīvu un atbildīgu darbu ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

         Par skolēnu sagatavošanu informātikas , mājturības un tehnoloģiju olimpiādēm un

starptautiskajiem robotikas čempionātiem .

Skolotājam Guntim Belkovskim

          Par kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu Latgales reģiona un Starpnovadu skolēnu sporta sacensībām.

Skatīt galeriju

......................................................................................................................................................

Sasniegumi SPORTĀ

II semestris

10.11. Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu novadu Telpu futbola sacensībās Preiļos 2009./2010.g.dz. skolas komanda ierindojās 5.vietā.

16.11. Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu novadu Telpu futbola sacensībās Preiļos 2007./2008.g.dz. skolas komanda aizvadīja spraigas un interesantas cīņas. Cīņā par trešo vietu zaudēja vārtus pēdējā sekundē un ieguva 4.vietu.

17.01. Starpnovadu „ Soļošanas un skriešanas sacensībās” skolas sportisti mājās pārveda 9 godalgas. Annija Tumāne 3.vieta soļošanā; Andris Benislavskis 1.vieta soļošanā; Elīna Ūsāne 2.vieta soļošanā; Dairis Keziks 2.vieta skriešanā; Madara Zalāne 1.vieta soļošanā; Reinis Lacs 1.vieta soļošanā; Alise Čača 3.vieta soļošanā; Amanda Briška 2.vieta soļošanā; Kristaps Rimša 2.vieta soļošanā.

22.01. Starpnovadu Telpu futbola sacensībās Preiļos 2005./2006.g.dz. audzēkņiem skolas komanda ierindojās dalītā 5.-6.vietā.

23.01. Starpnovadu sacensībās „Mazā balva 2.posms” tika izcīnītas 10 godalgas. Annija Tumāne 3.vieta lodes grūšanā; Annija Tumāne 2.vieta 60m/b; Aleksandrs Geduševs 2.vieta 60m/b; Aleksandrs Geduševs 3.vieta 1000m skrējienā; Miks Severīns Bernsons 1.vieta 1km soļošanā; Renāts Solovjovs 3.vieta 1km soļošanā; Andris Benislavskis 2.vieta 1km soļošanā; Reinis Lacs 1.vieta 1km soļošanā; Amanda Briška 3.vieta 1km soļošanā; Kristaps Rimša 3.vieta 1km soļošanā.

19.02. Starpnovadu sacensībās „Mazā balva 3.posms” tika izcīnītas 6 godalgas un visu trīs posmu kopvērtējumā Galēnu skolai 7 medaļnieki.

Trešajā posmā 1.vieta 1km soļojumā Reinim Lacam; 3.vieta 1km soļojumā Alisei Čačai; 3.vieta lodes grūšanā Artai Pudulei; 3.vieta 1km soļojumā  Danam Pudulam; 3.vieta 1km soļojumā Danielam Kristianam Jansonam; 3.vieta stafetes skrējienā jaunākajā grupā zēniem, komandā skrēja Raitis Lacs, Reinis Lacs, Kristaps Rimša, Dans Puduls.

Visu trīs posmu kopvērtējumā: Arta Pudule 3.vieta lodes grūšanā; Danam Pudulam 3.vieta 1km soļošanā; Reinis Lacs 1.vieta 1km soļošanā; Dāvis Antonovs 2.vieta 60m/b; Andris Benislavskis 3.vieta 1km soļošanā; Miks Severīns Bernsons 2.vieta 1km soļošanā; Aleksandrs Geduševs 3.vieta 60m/b.

Skatīt galerijā


Mācību gada noslēguma pasākums skolā

2018./2019.m.g. sekmīgi aizvadīts. Galēnu pamatskolas izglītojamo vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir 7,04. Mācību gada pedējā darba līnijā tika godināti audzēkņi, kuru vērtējumi gadā ir augsti( Edīte Rimša, Dans Puduls, Reinis Lacs), optimāli( Evelīna Lempa, Ričards Bainors, Daniels Kristians Jansons, Arturs Rikovskis, Arta Pudule, Samanta Ruža, Annija Tumāne, Rendijs Noviks) 9.klases skolēni tiks godināti viņu izlaiduma pasākumā.

Skolas direktore apsveica arī starptautiskā konkursa pavasara sesijas Olimpis .ru uzvarētājus un laureātus angļu valodā, matemātikas konkursa "Ķengurs" uzvarētājus skolas konkurencē , konkursa " Pa Vydsmuižas Annužas ceļiem" konkursa uzvarētājus.

Kā arī Jauno satiksmes dalībnieku konkursa uzvarētājus, kuri 01.06. visas Latvijas skolēnu konkurencē ir ieguvuši iespēju piedalīties konkursā Rīgā Biķernieku trasē( Arturs Rikovskis, Edīte Rimša un Arta Pudule). Lai veicas!

Skatīt galeriju


Zīmējumu konkurss "Vysdmuižas Annuža "

Sadarbībā ar Galēnu pamatskolas absolventi Ivetu Seimanovu tika organizēts zīmējumu konkurss "Pa Vydsmuižas Annužas ceļim". Mācību gada nogalē sadarbībā ar Mākslas akadēmijas plenēra studentiem skolas audzēkņiem bija iespēja zīmēt mazo lellīti Annužu.Plenēra dalībnieki izvērtēja darbus. 

1.vieta "Dzīvespriecīgā Annuža"-Keitija Perehrestjuka- 5.gadi, Viktorija Grigorjeva 5.klase, un Samanta Ruža 6.klase.

2. vieta "Skaistā Annuža"- Edīte Rimša-5.klase, Evelīna Lempa 5.klase, Valērija Grigorjeva 5.gadi.

3.vieta "Darbīgā Annuža"- Dans Puduls 4.klase, Kristaps Rimša 2. klase, Ēriks Ivanovs 2.klase, un Raimonds Bainors 1.klase. 

Skatīt galeriju

 

........................................................................................................................................................

Mācību gada noslēgums “Latgaļu sētā”

 

 Mācību gada noslēgumā 4-5 g.v. bērnu grupa “Rūķīši” un vecāki  30.maijā apmeklēja Dekšāru pagasta “Latgaļu sētu”.

“Latgaļu sētas” pagalmā mūs sagaidīja māju saimniece Astrīda Vucina. Sagaidīja tērpusies Latgaļu arheoloģiskajā tautu tērpā. Uzzinājām mājas vēsturi, tās celšanas īpatnības. Bērni ar lielu interesi pētīja priekšmetus, kas atradās ēkā. Minēja, kas par priekšmetiem atrodas telpā un kur agrāk pielietoja. Telpā bija maizes krāsns, stelles, vērpjamais ratiņš, bērnu šūpulītis, gulta, mūzikas instrumenti un citi priekšmeti un darbarīki.

Kā viena aktivitāte bija – liekot roku uz Lielvārdes jostas un virzot roku uz priekšu – jāsajūt pie kurās rakstu zīmes siltums, tad tā ir tava zīme.

Turpinājām apskatīt citas ēkas. Vienā no ēkām glabājās Neolīta un Bronzas laikmeta priekšmeti. Mums bija lieliska iespēja šos eksponātus paturēt rokā (ķeramikas lauskas, taura raga fragmentu, akmens āmurīšus un citu). Akmens dzirnavās malām graudus. Jo lēnāk griež akmens ratus, jo smalkāki milti!

Apskatījām foto attēlos mirkļus no dažādiem pasākumiem “Latgaļu sētā”.  Izgaršojām cepto maizīti, kas cepta no miltiem, kas saberzti uz liela akmens ar mazāka akmens palīdzību. Pie maizītēm malkojam piparmētru tēju un ēdām vārītus zirņus. Šie trīs ēdieni pagatavoti pēc senajām metodēm uz ugunskura. Maizītes bija loti garšīgas!

Bija iespēja ieiet un aplūkot mājiņas, kādas tika celtas 9., 11., un 13.gs. Pie katras bija arī paredzētas aktivitātes. Pie vienas izstrādājumi no bērza tāss, pie otras – bērni sukāja vilnu un kūla linus. Šīs nodarbes bērniem ļoti patika. Bija ar mieru izsukāt visu sagatavoto vilnu.

Pasākums noslēdzās ar pašu vārītu zupu, ceptām desiņām.

Paldies “Latgaļu sētas” saimniecei par iespēju izpētīt, izzināt vēsturi  un līdzdarboties!

Audzinātājas Sandra Rimša un Astrīda Vucina

Skatīt galeriju

 


Plenērs

Galēnu pamatskolas audzēkņi kopā ar Mākslas akadēmijas studentiem maija nogalē rīkoja kopīgu sadarbības pasākumu. Izglītojamajiem bija iespēja mācīties strādāt ar krāsām, veidot krāsu toņus, radīt individālus darbus par tēmām "Ainava", " Glezna- kopdarbs". Pēc kopīgās darbošanās viesi uzteica un apbalvoja sekojošus skolēnus: 

8.klasē -Elīnu Ūsāni un Dairi Keziku,

5.klasē-Edīti Rimšu,

4.klasē-Danu Pudulu,

3.klasē-Kristu Reinsoni un Dāvi Antonovu,

2.klasē-Kristapu Rimšu,

1.klasē -Jurģi Strodu.

Skatīt galerijuVeselības nedēļa 2019

           Šogad jau 8. reizi visā Latvijā no 27. maija līdz 2. jūnijam starptautiskā projekta “NowWeMOVE” ietvaros norisināsies Latvijas Veselības nedēļa 2019.

          Veselības nedēļā piedalās visi – skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, universitātes, sporta skolas, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, senioru organizācijas utt.. Ierobežojumu nav!.  Aktivitātes var būt visdažādākās: rīta rosmes, stafetes, pārgājieni, nūjošana, visādi sporta veidi – atkarībā no tā, kas patīk visvairāk. 

Galēnu pamatskolā tradicionāli tā ir Veselības diena. Šoreiz sporta skolotājs Guntis Belkovskis sadarbojoties ar sākumskolas skolotāju Dainu Mičuli izveidoja dažādas aktivitātes: velo trasīti, jautro šahu, "uzcītīgo ūdens nesēju", "pramīgo tālmetēju", "veicīgo bumbu stūmēju", "trāpīgo un prasmīgo bumbmetēju", "purva bridēju trasīti" un ,protams, beigās jautro virves vilkšanu. Paldies visiem, kas iesaistījās aktivitātēs! 

Skatīt galeriju


Orientēšanās starti Rušonas pamatskolā

 

29. maijā Galēnu pamatskolas 1. – 4. klašu skolēni ciemojās Rušonas pamatskolā. Viņi brauca ne vienkārši paciemoties, bet lai pirmo reizi  piedalītos orientēšanās sacensībās. 

Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem (lietus gāzēm), bērni lietusmēteļos un gumijas zābaciņos skrēja pa peļķēm, lai izcīnītu godalgotas vietas, kas viņiem arī izdevās. Pasākuma laikā skolēni guva lielu pieredzi orientēties gan kartē, gan svešā vidē. Pasākums noslēdzās ar garšīgām pusdienām, uz ugunskura ceptām desiņām un, protams, ar apbalvošanu.

Mūsu skolēniem izdevās izcīnīt gan  pirmās, gan otrās, gan trešās vietas dažādās vecuma grupās kā meitenēm, tā arī zēniem.      

Skatīt galeriju

...........................................................................

Starptautiskais konkurss

"Vēsture ap mums" fināls Rīgā 

„Vēsture ap mums”  ir starptautisks skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkurss, ko Latvijā rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar EUSTORY – vēstures tīklu Eiropas jauniešiem. 2018./2019. mācību gada konkursa tēma bija „Es nēsāju Latviju kabatā kā mīklu, ko nevar atminēt”. Konkursa dalībnieka uzdevums bija atrast un izpētīt vēstures avotus par nozīmīgiem, bet  mazāk zināmiem notikumiem, cilvēkiem, lietām, vietām Latvijā. Pētījuma centrā ir pētniecisks jautājums. Mana pētnieciskā darba tēma bija- „Logu dekoratīvie rotājumi Latgalē.” Liels bija prieks, kad saņēmu uzaicinājumu piedalīties finālā. 4.maijā Rīgas Latviešu biedrības namā vajadzēja prezentēt savu darbu un atbildēt uz žūrijas jautājumiem par pētīto tematu.

25. maijā notika konkursa noslēguma pasākums Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē. Konkursā ieguvu 2. vietu un man bija iespēja sniegt roku Latvijas valsts prezidentam Raimondam Vējonim.

Konkursā piedalījās un ieguva atzinības arī Alvis Kudrjaševs un Vjačeslavs Litvjakovs.

/Edīte Rimša/

Skatīt galeriju

..................................................................................................................................................

Mācību ekskursija Mežvidi-Malnava -Kotiņi

ESF projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

22.maijā mēs, Galēnu pamatskolas skolēni, devāmies mācību ekskursijā, lai iepazītos ar dažādām profesijām.

Vispirms devāmies uz Mežvidiem, uz tomātu audzētavu. Pirms devāmies siltumnīcās, mums bija jādezinficē savi apavi. Interesanti, ka siltumnīcās bija izvietotas arī kameņu mājas. Kamenes palīdz apputeksnēt tomātus. Uzzinājām, ka kamenes maina ik pēc 2 nedēļām. Varējām nogaršot arī 4 veidu tomātus- lielus sarkanus, mazus sarkanus, dzeltenus un  brūnus. Saimnieki pastāstīja, ka dienā viņi ievāc 1,5 t tomātu. Tomātu novākšana notiek 3 reizes nedēļā, bet pārējās dienās apkopj stādus, fasē novākto ražu. Pārsteigums bija, ka tomātus audzē vatē visu cauru gadu, izņemot augustu, kad tīra un dezinficē siltumnīcas.

Tālāk nokļuvām Malnavas koledžā. Tur uzzinājām, ka šajā mācību iestādē var apgūt lauksaimnieka, finanšu darbinieka, automehāniķa, elektriķa profesijas. Te varējām pavizināties ar kartingu, kuru izgatavojuši paši skolas audzēkņi. Priekšā sēž šoferis un viens pasažieris, bet aizmugurē vēl 2 pasažieri min pedāļus, lai kartings brauktu uz priekšu. Apmeklējām gan teorētisko, gan praktisko mācību telpas, muzeju, sporta zāli. Varējām iekāpt un pasēdēt kombainā un traktorā. Daudziem no mums radās interese par Malnavas koledžu un vēlme te mācīties.

Trešā pieturvieta bija z/s “Kotiņi”. Saimniecības īpašnieki mums pastāstīja, kā radās šī saimniecība, kādus apbalvojumus viņi ir saņēmuši. Mums parādīja tehniku, angāru. Saimniecībā audzē graudus daudzu tūkstošu ha platībā un ražo pārtikas produktus un lopbarību. Visinteresantākās ir pērļu grūbas. Ēdām saldo ēdienu, kas pagatavots no  grūbām ar putukrējumu un rozīnēm. Saimniecībā no saviem saražotajiem miltiem cep arī maizi, bet tā vēl nav pārdošanā, tomēr mēs to nogaršojām.

Mums ļoti patika šī ekskursija, uzzinājām interesantu informāciju par darba iespējām laukos.

/Ričards Bainors/

Skatīt galeriju

........................................................................................................................................................

Deju festivāls "Latvju bērni danci veda 2019"-Alūksne

25. maijā, Alūksnē pulcējās vairāk nekā 4000 bērnu no visiem Latvijas reģioniem tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda”.

Šogad notika divdesmit pirmais tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Festivāla koncertam Alūksnē 25. maijā piedalījās 4105 dejotāji no 181 deju kolektīva, dejotāji no Aizputes, Alūksnes, Auces, Babītes, Baldones, Balvu, Bauskas, Brocēnu, Cēsu, Ciblas, Daugavpils, Dobeles, Dundagas, Engures, Gulbenes, Ikšķiles, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jūrmalas, Kandavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Mālpils, Mārupes, Pāvilostas, Preiļu, Priekuļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rīgas, Ropažu, Rugāju, Saldus, Siguldas, Talsu, Tērvetes, Tukuma, Valkas, Ventspils, Viļānu pilsētām un novadiem.      

25.maija rītā Galēnu pamatskolas 1.-3. un 4.- 6.klašu dejotāji devās uz Alūksni, uz tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda”. Šogad festivāls notika jau 21.reizi.

Mums prieks, ka arī mēs bijām starp vairāk nekā 4 tūkstoši dejotājiem, kuri bija ieradušies uz festivālu. Riebiņu novadu pārstāvēja tikai mūsu skolas deju kolektīvi. Abi deju kolektīvi dejoja ielu koncertā, katrs nodejoja 2 dejas. 

Vakarā notika svētku gājiens uz Pilssalas estrādi. Katra deju kolektīva pārstāvji nesa uzrakstu ar novada nosaukumu un karogu. Bijām lepni, kad skatītāji sauca mūsu skolas nosaukumu un māja sveicienus. Svētku turpinājumā vērojām deju lielkoncertu “Deju kaleidoskops”.

Mums ļoti patika piedalīties deju festivālā, patika dejot un paskatīties, kā dejo citi.

/Samanta Ruža, Samanta Solovjova/

Skatīt galeriju

........................................................................................................................................................

Meža dienas 2019 Tērvetē

Tērvetē 24.maijā notika “Latvijas Meža dienas”. Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas 1.-4. klases skolēni.

Dabas parka jaunākajā daļā – Kurbada zemē- darbojās daudzas pieturas, kur varējām veikt dažādus uzdevumus, uzzināt par mežu un tā iedzīvotājiem, darbiem, drošību mežā. Spēlējām  dažādas spēles, piemēram,  domino  ar lieliem kauliņiem, minējām mīklas  par dzīvniekiem, purvu un kūdru. Priecājāmies par skaisto koncertu, kurā uzstājās vairāki mākslinieki, piemēram Aivo Oskis, Edgars Kreilis un vēl daudzi citi.

Tālāk mēs izstaigājām rakstnieces Annas Brigaderes pasaku lugu varoņu takas. Tas bija ļoti intresanti un aizraujoši. Satikām mēs Raganu, kas nobūra mūsu vēlēšanās un nosvētīja mūs, lai vasarā būtu ļoti daudz piedzīvojumu. Vēl mēs apciemojām Raganas māju, tā bija ļoti maziņa, tomēr skaista. Redzējām koka skulptūras, kurās attēloti pasaku lugu varoņi. Bet laikam visskaistākais šajā ekskursijā bija-  tauriņu māja. Dažādu krāsu un izmēru taurenīši lidoja visapkārt,   nosēdās uz galvas, uz rokām.  Kaut ko tik brīnumskaistu agrāk nebiju redzējusi!

Tērvete ir ļoti skaista vieta, ekskursija bija aizraujoša un interesanta. Iesaku katram aizbraukt uz brīnišķīgo Tērvetes dabas parku, tauriņu māju vai izbaudīt Meža dienas, kuras pavasarī rīko AS “Latvijas valsts meži”.

/Annija Tumāne/

Skatīt galeriju

.........................................................................

Pēdējā zvana svētki 9.klasei.

17.maijā Pēdējais zvans Galēnu pamatskolā skanēja 9.klases skolēniem Agatei Stafeckai, Zandai Brenčai, Madarai Zalānei, Alvim Kudrjaševam, Dāvim Usānam un Vjačeslavam Litvjakovam. Uz pasākumu bija ieradušies arī šo skolēnu vecāki.

8.klases skolēni kopā ar audzinātāju bija izrotājuši zāli, kāpņu margas un 9.klases telpu- latviešu valodas kabinetu. Svinīgā pasākuma laikā jutāmies kā pasakā, jo katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu- kādu pasaku, kuru veltīja konkrētam 9.klases skolēnam. Sveikt 9.klasi bija ieradušies varoņi no pasakas “Sarkangalvīte”, Brēmenes muzikanti aicināja kādu doties viņiem līdzi, Buratino, Karabass Barabass un Malvīne dāvāja zelta atslēdziņu, 7 rūķīši un pasakas “Gudrās atbildes” varoņi pārbaudīja zināšanas, bet zelta zivtiņa piepildīja vēlēšanās.

Skolas direktore teica atzinīgus vārdus par svētku gaviļniekiem un pasniedza viņiem atzinības par aktīvu darbošanos skolas, ārpusskolas pasākumos, sporta sacensībās, pulciņos.

Pasākuma noslēgumā arī 9.klases skolēni iejutās pasaku varoņu lomās, stāstīja, kādas dzīves gudrības viņi ieguvuši no saviem vecākiem un skolotājiem un pateicās viņiem.

Un tad skanēja zvans uz pēdējo audzināšanas stundu šajā skolā. 9.klases skolēnu vecāki pateicībai un atmiņai bija sarūpējuši košumkrūmus, kurus kopā ar skolēniem iestādīja pie skolas.

Veiksmi mūsu skolasbiedriem eksāmenos un turpmākajā dzīvē!

/Andris Benislavskis/

Skatīt galeriju

.......................................................................................................................................................

Jauno ceļu satiksmes dalībnieku forums Preiļos un Rīgā.

  Katru gadu valstī tiek rīkots Latvijas jauno satiksmes dalībnieku forums. Mūsu skolas 3., 4. un 5.klases skolēni aktīvi iesaistījās sagatavošanās posmā, apgūstot gan teorētiskās zināšanas par ceļu satiksmi , gan velo uzbūvi, gan pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas. Notika arī praktiskas nodarbības.

  Uz 1. posma starpnovadu sacensībām Preiļos devās 19 dalībnieki. Skolēni parādīja labas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas, kā arī praktiskas iemaņas, izraucot trases. Kopvērtējumā Arta Pudule ieguva 1. vietu, Edīte Rimša 2.vietu meiteņu vidū un, Arturs Rikovskis 2. vietu zēnu konkurencē.

  Daudzi skolēni nokārtoja velo eksāmenu un saņems tiesības piedalīties ceļu satiksmē.  Visi bija gandarīti par piedalīšanos un startiem sacensībās.

  Arta, Edīte un Arturs iekļuva 50 labāko skaitā, kurus uzaicināja uz Biķernieku sporta kompleksu 1.jūnijā piedalīties valsts labāko velobraucēju sacensībās. Visas dienas garumā notika gan braukšana pa trasēm, gan teorētisko zināšanu pārbaude. Dalībniekiem tika piedāvātas dažādas izklaides- ledus skulptūru kalšana, komandu sacensības. Vakarā apmeklējām Rīgas Motormuzeju, kur notika noslēguma pasākums.  Mājās atgriezāmies gandarīti par paveikto un priecājāmies par interesanti pavadīto dienu.

 

                     Skolotāja Daina Mičule

 

Skatīt galeriju

........................................................................................................................................................

Mūzikas skolas gada noslēguma koncerts Galēnos.

Galēnu  pamatskolā 14.maijā ar koncertu viesojās  Viļānu Muzikas un mākslas skolas skolēni. 

Dzirdējām dažādus mūzikas instrumentus: čellu, akordeonu, vijoli, trombonu, eifoniju.  Uzstājās saksofonu kvartets, stīgu ansamblis, pūtēju orķestris, deju pulciņš.

Viļānu Muzikas un mākslas skolā mācās arī Galēnu pamatskolas skolēni, un arī viņi uzstājās koncertā.

Visus, kuri vēlas apgūt kāda instrumenta spēli, dejot vai zīmēt, Viļānu Muzikas un mākslas skolas direktore aicināja nākamgad mācīties šajā skolā.

/Renāts Solovjovs, Alekss Volāns/

Skatīt galeriju

........................................................................................................................................................

 

Karjeras izglītības nodarbības-lauksaimniecība.

Maija vidū, 13 datumā, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Galēnu pamatskolā 5.-6. klašu skolēniem organizēja informatīvo pasākumu „Lauksaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”. Mums pastāstīja par Latvijas lauku konsultāciju izglītības centra sniegtajiem pakalpojumiem un rīkotajiem pasākumiem, iepazīstināja ar tām nozarēm, kādās iespējams darboties laukos: tradicionālā lopkopība un augkopība, tūrisms, netradicionālā lauksaimniecība, truškopība, putnkopība, galdniecība,  biškopība,auto un traktortehnikas serviss.

Konsultācijas centra darbinieces piedāvāja konkursu , kurā mēs atbildējām uz jautājumiem par tām saimniekošanas nozarēm, par kurām tika stāstīts prezentācijas laikā.

Mēs sadalījāmies komandās,  klausījāmies jautājumus un atbildējām, atpazinām augkopībā audzēto kultūru sēklas -miežus, kviešus, auzas, rapsi, lauka pupas, dārza pupiņas, zālāju sēklas maisījumu. 

Noklausījāmies arī informāciju par putnkopības nozari un minējām kura ola pieder kuram mājputnam. Izpētījām zosu, pīļu, tītaru , paipalu , pērļu vistu un dažādu šķirņu dējējvistu olas, tās bija gan parastā baltā krāsā, brūnā, zilganā, raibā.

Samanta Ruža

 

........................................................................................................................................................

Ģimenes dienas koncerts.

10.maijā Galēnu KN notika Ģimenes dienai veltīts koncerts. Uz koncertu bijām aicinājuši savus vecākus, vecvecākus, brāļus un māsas.

            Koncertu atklāja 1.klases skolēni- teātra pulciņa dalībnieki- ar savu sagatavoto priekšnesumu. Koncerta apmeklētājus priecēja deju kolektīvu izdejotās dejas, ansambļu un solistu dziedātās dziesmas, daiļrunātāju skaitītie dzejoļi un stāstītie stāsti.

            Skolas direktore G.Strode pateicās tiem skolēniem un viņu ģimenēm, kuru rakstītie pētnieciskie darbi saņēma visaugstākos novērtējumus. Pateicības saņēma arī vecāki par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, par mācību stundu vadīšanu vecāku nedēļas laikā.

            Esam priecīgi, ka mācību gada laikā bijām sagatavojuši tik daudz priekšnesumu un varējām sagādāt prieku savām ģimenēm.

/Reinis Lacs/

 

Skatīt galeriju 

.......................................................................................................................................................

ESF projekts  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 Robotika

Jau 12 gadus Latvijā notiek robotikas čempionāti. Mūsu skolā jau otro gadu darbojas robotikas entuziastu grupiņa, kas piedalās ar saviem izgudrotajiem un modelētajiem robotiem visos mačos. Pasākumus organizē Transporta un sakaru institūts, Preiļu Robotikas klubs, Siguldas novada Jaunrades centrs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte un Robotu skola. Pirmo reizi notika čempionāts 5 posmos, kur sezonas uzvarētājs tika noteikts kopvērtējumā, tiek ieskaitīts labāko posmu rezultāts.

Sacensības ilga no 2018.gada 15.decembra līdz 219.gada 11.maijam. Mēs varējām demonstrēt savas robotu būvēšanas prasmes 5 posmos, kuri notika: Rīgas TSI posms  15.12.2018, Preiļu robotikas čempionāts”  26.01.2019, “Siguldas robotu kauss” 23.02.2019, Rēzeknes RTA posms 27.04.2019 un Rīgas RTU posms 11.05.2019.

Sacensības notika ļoti dažādās disciplīnās – Mini Sumo, iRobot Sumo, Lego Sumo, Līnijsekotāji, Lego Līnījsekotāji, Folkrace, Lego Folkrace, Freestyle, Līnijlabirints, Lego Līnijlabirints, Vex, Makeblock, Pilotējamie Droni. Lai veicinātu jaunu robotikas prasmju apgūšanu, notiks arī paraugdemonstrējumi Mega Sumo, Micro Sumo un Nano Sumo robotu kategorijās, kurās Latvijas dalībnieki ir ieguvuši visaugstākās vietas starptautiskās sacensībās.

Sacensību kopvērtējumshttp://robotuskola.lv/lv/latvijas-robotikas-cempionats-kalendars/

Skatīt galeriju

......................................................................................................................................................

Pasākums Roberta Mūka muzejā

11.aprīlī 5.,6.un 9.klases skolēni devāmies uz R.Mūka muzeju, lai paklausītos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesores Angelikas Juško- Štekeles pārdomas par vērtībām folklorā.

Profesore runāja par laimi. Sarunā tika iesaistīti arī pasākuma apmeklētāji, kuri bija ieradušies no tuvākas un tālākas apkārtnes, arī skolēni no citām skolām. Mēs aizdomājāmies par to, ko mums katram nozīmē laime, bet A.Juško- Štekele izstāstīja, ko ar laimi saprata tautasdziesmu un pasaku cilvēks. Salīdzinājām arī pasaku varoni, kurš dodas pasaulē, un mūsdienu cilvēkus, kuri dodas uz ārzemēm. Abi dodas meklēt laimi. Ne vienmēr tas, ko mēs iedomājamies par laimi, ir īsta laime.

Pasākumā skanēja arī latviešu tautasdziesmas Rolanda Nagļa izpildījumā. Tās vaējām dziedāt līdzi.

Katram cilvēkam ir savs uzskats par laimi, bet, kā teica, profesore,īsti laimīgs cilvēks ir tad, kad var otram ko dot. Šāda atziņa ir arī latviešu tautasdziesmā „Dod, Dieviņi, otram dot”.

/6.klases skolēni Samanta R., Miks, Ričards/

Skatīt galeriju

.......................................................................................................................................................

 

Skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni”

13.aprīlī Rēzeknē jau 19.reizi notika skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni”. Galēnu pamatskolu tajā pārstāvēja 3.klases skolniece Krista Reinsone un 6.klases skolniece Annija Tumāne. Šogad konkursā piedalījās 51 dalībnieks no 25 Latgales skolām.

Konkurss tiek organizēts, lai apzinātos latgaliešu valodas skaistumu, nepieciešamību, izkoptu skatuves runas meistarību un iepazītu Latgales rakstniekus un dzejniekus. Konkursam ir jāsagatavo divi daiļdarbi vai to fragmenti latgaliski- dzejolis un prozas darbs.

            Kā jau tradicionāli ierasts, konkurss sākās ar kopīgi nodziedāto dziesmu “Skaidro volūda” un apsveikuma vārdiem no konkursa organizatoriem, tad savu prasmi skaisti runāt demonstrēja konkursa dalībnieki 3 vecuma grupās. Abas Galēnu meitenes ieguva atzinību.

 Konkurss ir lieliska iespēja izkopt runas prasmi, mācīties pārvarēt satraukumu un uzstāties publikas priekšā.

......................................................................................................................................................

 

Cālis 2019

28. aprīlī  Murmastienes pagastā pirmsskolas vecuma bērni tika aicināti uz vokālo konkursu “Murmastienes Cālis 2019”.  Šajā konkursā pirmsskolas vecuma bērni varēja parādīt savas muzikālās prasmes un iemaņas, pilnveidot skatuves kultūru, uzstāšanās prasmi.

Šajā konkursā piedalījās mazie vokālisti no Murmastienes, Varakļāniem un Galēniem. Mūsu pirmsskolas izglītības grupiņu pārstāvēja Amanda Auziņa.  Amanda bija sagatavojusi 2 dziesmas: L. Sauliete “Šokolāde” un L. Sauliete “Mīļdziesmiņa”.

Pasākums notika burvju mežā. Konkursu vadīja meža feja un bērnus izklaidēja Tīģeris, Zaķis, Lācis, Vienradzis un Laumiņa.

Dziedātāju sniegumu vērtēja žūrija, ar kuru iepazīstināja konkursa sakumā. Bija ļoti daudz jauno vokālistu. Visi bija sadalīti 2 grupās: 3- 4g.v. un 5-6 g.v.  Katra grupa izlozēja savu uzstāšanās kārtas numuru. Dziedāja gan zēni, gan meitenes. Žūrija vērtēja repertuāra izvēli atbilstoši vecumam un spējām, vokālās prasmes, ritma izjūtu, skatuves kultūru, radošo pieeju priekšnesumam.

Katrā vecuma grupā bija izvirzīti 3. un 2.vietas ieguvušie Cāļi, un 1.vieta – Murmastienes Cālis 2019. Pārējie konkursanti ieguva titulus. Amanda ieguva “Kautrīgākā Cāļa “ titulu.

Paldies Amandas vokālajam skolotajam un vecākiem!

Skatīt galeriju

......................................................................................................................................................       

    ESF projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā"

                                      Latgaļu sētas lielais tirgus 

https://youtu.be/KX9YcyGx2tQ

Jau 3 gadus mēs, Galēnu pamatskolas skolēni, rakstām pētnieciskos darbus par pašu izvēlētiem tematiem.  Šogad pētniecības darbu tēma bija par Latgali, Galēnu pagastu, Riebiņu novadu.

24.aprīlī Galēnu kultūras namā notika pētniecisko darbu prezentācija- Lielais latgaļu sētas tirgus. Šim tirgum mēs gatavojāmies gandrīz visu mācību gadu. Mēs pētījām Latgalei raksturīgos ēdienus, senlietas, zirgu aizjūga piederumus, tautības Galēnos, vecvārdus, kultūras dzīvi pagastā, ievērojamas vietas novadā, linu ceļu, baznīcas un draudzes, logu ornamentus, senās rotaļlietas, apsveikuma kartiņas un citus interesantus tematus. Uz tirgu aicinājām savus vecākus, pagasta iedzīvotājus, Riebiņu novada izglītības jautājuma koordinatori Evelīnu Visocku. Interesentiem stāstījām un rādījām, ko bijām izpētījuši, savukārt viņi mūs novērtēja, piešķirot papīra taureņus.

Arī pirmsskolas bērni piedalījās tirgū ar savu radošo  darbnīcu, kur varēja uztaisīt krāsainu rokassprādzi vai zaķa masku. Mūsu tirgu filmēja Latgales reģionālā televīzija. Tirgus noslēgumā mana klasesbiedra Ričarda mamma mūs izvizināja ar zirgu.

Tā pagāja diena Lielajā latgaļu sētas tirgū! Domāju, ka ieguvēji bija gan pircēji, gan pārdevēji.

/Samanta Ruža/

Skatīt galeriju

....................................................................................................................................................

 VISPASAULES  talantu olimpiāde OLIMPIS.RU

            Jau vairākus gadus pēc kārtas mūsu skolas audzēkņi piedalās starptautiskajā konkursā “Olimpis.ru” kur parāda labus rezultātus angļu valodā. Arī šogad piedalījāmies un guvām panākumus.

Rudens sesijā : Raitis Lacs - 3.klase ieguva 1.pakāpes diplomu, Egīls Sprindžs -3.klase ieguva 2.pakāpes diplomu un  Krista Reinsone – 3.klase ieguva atzinību.

            Pavasara sesijā: Rūta Stafecka un Raitis Lacs 3.klase ieguva 1.pakāpes diplomus, Aleksis Dreijers un Evelīna Lempa 5.klase ieguva 3.pakāpes diplomus.

Šajos konkursos uzdevumi ir interesanti un diezgan sarežģīti, tāpēc novēlu arī turpmāk uzņēmību, pacietību un labus rezultātus gan šajā, gan citos līdzīgos konkursos un arī izmēģināt savas spējas citos priekšmetos. Lai veicas!

........................................................................................................................

 

Pirmsskolas bibliotekārā stunda

 

24. aprīlī pirmskolas grupiņā “Rūķīši” 4-5 g.v. bērniem bibliotēkas stundu novadīja Galēnu pagasta bibliotekāre Anita Kokina.  Viņa bērnus iepazīstināja ar jaunāko bērnu literatūru. Visiem bērniem izlasīja stāstu par kaķi, kurš mācījās iepazīt apkārtējo pasauli. Pēc noklausīšanās darba lapās katram bērnam vajadzēja izkrāsot kaķīti. Katram bērnam bija savādāks kaķītis. Pēc krāsošanas vajadzēja savam kaķītim izdomāt un pierakstīt vardu.

Par aktīvo darbību bērni saņēma balvu - Saldo Burkānu.

Audzinātāja Sandra Rimša

Skatīt galeriju.

.....................................................................................................................................................

 

Lieldienas

Lieldienu pasākums Rūķīšos

Lieldienu pasākums Rūķīšos notika 23.aprīlī. Lieldienu pasākumā piedalījās 1-3 g.v. un 4-5 g.v. bērnu grupiņas ar vecākiem.

Pasākuma sākumā bērni skaitīja dzejoļus un dziedāja dziesmas par Lieldienām. Lieldienu Zaķi steigā,  grupiņu teritorijā, bija izzaudējuši krāsotās olas. Lieli un mazi devās olu meklējumos. 

Sveicot pavasari, visi dalībnieki sastājās aplī un, turot rokās jostu, ripināja olu pa apli, Tā attēlojot saules ritējumu. Vajadzēja uzmanīgi ripināt, lai ola nenokristu zemē, lai aplis nebeigtos.

Pasākuma turpinājumā, krāsainie zaķi noteica, kāda radošajā darbnīcā darbosies. Pirmajā darbnīcā bērni kopā ar vecākiem zīmēja Lieldienas un Lieldienu Zaķus.

Otrajā – veidoja Lieldienu somas, un trešajā – ar otiņām un krāsām krāsoja olas. Visi azartiski darbojās, pat paspēja izveidot 2 somas, nokrāsot 3-4 olas.

Turpinājumā noskaidrojām, kāpēc, pēc tradīcijām, ir nepieciešams Lieldienās šūpoties. Šo rituālu veiksmīgi izpildījuši, vecāki un bērni devās ripināt krāsotās olas. Aplūkoja un noskaidroja kā olas tika krāsotas, kādu putnu olas tās ir.  Tad sākās olu kauja. Katram bērnam gribējās uzvarēt un apmainīties ar krāsotajām olām. Visiem bija liels prieks!               

                                                                                                       Audzinātāja Sandra Rimša

 

Skatīt galeriju 

.....................................................................................................................................................

Pavasara kross

 

Ir pavasara kross un “Rūķīšu” pirmsskolas grupiņas 4 – 5 g.v. bērni sagatavojušies ilgi gaidītajam krosam. Cītīgi iekārtojušies uz starta līnijas -  uzsāka skriešanu. Kādam grūtāk, kādam viegli, bet visi neatlaidīgi turpināja un nokļuva līdz finišam.

Pateicība visiem par piedalīšanos un godināja vietu ieguvējus. Zēnu konkurencē 1.vieta – Artūrs Puduls, 2.vieta – Kristaps Bilinskis, 3.vieta – Rojs Āriņš.

Meitenes arī bija neatlaidīgas un savā konkurencē 1.vieta – Soneta Darta Novika, 2.vieta – Amanda Auziņa, 3.vieta- Keitija Perehrestjuka.

Malači ,mazie sportisti!

Pirmsskolas skolotāja Sandra Rimša

 

 

                Pirmsskolas grupas “Mazie rūķīši” (1. – 3. g.v.) bērni ir ļoti sportiski, tāpēc tika nolemts ņemt dalību 14. aprīļa Pavasara krosā, kurā piedalījās visi Galēnu pamatskolas skolēni. Jāpiebilst, ka Mazie rūķīši bija pirmie, kas startēja šajā dienā.

Ieradāmies noteiktajā laikā – plkst. 12:30 un stājāmies uz starta līnijas. Sporta skolotājs Guntis Belkovskis laipni piedāvāja parādīt ceļu sportistiem, lai viņi zinātu, kur jāskrien.  

Tā kā šajā dienā daudzi bērni nebija ieradušies skoliņā, jo bija apslimuši, tad visi, kas piedalījās krosā, ieguva augstās 1. un 2. vietas. Meitenes un zēni tika vērtēti atsevišķi. 1.vietu ieguva Daniels Broks un Elīna Belkovska, 2. vietu – Osvalds Sermais un Samanta Groza. Bērni stājās uz goda pjedestāla un saņēma krāsainus diplomus.

          Liels paldies pasākuma organizatoram Guntim! Pasākums izdevās tiešām jauks!

Pirmsskolas skolotāja Regīna Ruža

Skatīt galeriju

Pirmsskola2 galerija

....................................................................................................................................................................

 

ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā"  konference -darbseminārs

Latgales zonā Rēzekne.

 

                  Galēnu pamatskolas kolektīvs ir to 100 skolu vidū, kurās notiek jaunā mācību satura aprobācija. Tā kā projekta galvenie mērķi ir: mācību satura izstrāde, mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija, mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana, diagnostikas instrumentu izstrāde, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana, mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā, tad mūsu skolas abi projekta kolektīvi ir sirsnīgi un daudz darbojušies.

Skolotāji piedalījušies darbsemināros, konferencēs, mācībās, aprobācijas semināros, darbojušies MOODLE vidē pētot un ieviešot mācību stundās jaunas darba metodes, paņēmienus, jauno saturu. Paralēli savam papilddarbam ir bijuši Ļ O T I noslogoti. Paldies, par ieguldīto darbu un enerģiju!

Projekta laikā kolēģi dalījās arī ar savu uzkrāto piededzi. Mācību semināros skolotājas Daina Mičule, Elza Leimane, Sandra Rimša, Gunita Strode popularizēja skolas kolektīva jauniegūtās prasmes. 2018./2019.m.g. skolas pamatmērķis bija digitālās caurvijas ieviešana. Skolā iegādātas planšetes, uzlabots informātikas kabinets, iegādāti divi jauni MIND STORM Lego robotikas komplekti pulciņa vajadzībām.

Skolotāji ikdienas stundās jau izmanto PADLET sienas atgriezeniskās saites nodrošināšanai, Quizziz, Kahoot un Quizalize testus formatīvajai vērtēšanai, robotu programmēšanas valodas, izmanto viedbrilles inovatīvām stundām un esam uzsākuši izmantot QR kodus mācību stundas jaunās vielas apguvē. Redzam vēl daudzas iespējas , lai attīstītu mūsu audzēkņu iespējas sekot līdzi mūsdienu tehnoloģijām un iespējām. Ar šiem rīkiem iepazīstinājām arī Latgales zonas skolotājus darbsemināros visās projekta grupās.

Mūsu mērķis šajā mācību gādā bija:

  • Katrs skolēns, sadarbojoties ar citiem, izvēlas, izstrādā pētniecisko darbu, izmantojot un papildinot savas IT zināšanas, un sasniedz izvirzīto mērķi.
  • 1.Skolēni izstrādā savu pētniecisko darbu, kas atbilst kopējai tēmai «Latgaļu sētas lielais tirgus».
  • 2.Veido savas darba grupas pa tēmām.
  • 3.Paši izvirza savas darba grupas vadītāju, lūdz skolotāju konsultantu.
  • 4.Darbu veic pēc sastādītā darba grafika.
  • 5. 24.04. 2019 pagasta kultūras namā notiek «Lielais Latgaļu sētas tirgus», kur ikviens var prezentēt savu darbu plašākai auditorijai- vecākiem, vecvecākiem, pagasta iedzīvotājiem, pašpārvaldes darbiniekiem, lūgtiem ciemiņiem, plašākai interesentu kopai.

Lielākais prieks un gandarījums par to, ka darbs nu ir paveikts un jaukās filmas , ko mums palīdzēja uzfilmēt biedrība „Kultkom” paliks mūsu rīcībā, kā labs mācību materiāls. Un protams kvalitatīvi izstrādāti pētnieciskie darbi.

3.un 4.jūnijā skolotāji ir saņēmuši APLIECĪBAS un nosvinējuši pēdējo kopā būšanu ar jaunajiem draugiem, citu skolu komandām. Esam saņēmuši pateicību no sava kuratora DANIELA TRUKŠĀNA, Skola2030 mācību satura ieviešanas un programmas vadītājas ZANES OLIŅAS, kā arī projekta vadītājas VELGAS KAKSES.

                                               Skolas direktore Gunita Strode


 

Skatīt galeriju

........................................................................................................................................

 

Latvijas skolas soma 

"Nofilmē pats savu filmu"

 

29.martā Galēnu pamatskolā viesojās projekta “Latvijas skolas soma” interaktīvā filmu studija ar programmu “Nofilmē savu filmu”.

Visu mācību gadu 1.-9.klašu skolēni izstrādāja pētnieciskos darbus: pētīja, analizēja, rakstīja, veidoja prezentācijas. Skolēni strādāja darba grupās atbilstoši izvēlētajai tēmai: 1)kultūrvēstures, 2)senlietu, 3)novada ģeogrāfu, 4)novada katoļu draudžu baznīcu, 5)apģērba vēstures, 6)kulinārā mantojuma izpētes darba grupas. 29.martā katra darba grupa uzņēma video filmu, kurā rādīja to, ko katrs ir paveicis. Filmu varējām noskatīties pētniecisko darbu aizstāvēšanas pasākumā “Latgaļu sētas lielais tirgus”.

Filmēšanas diena bija ļoti interesanta, aizraujoša, radoša. Uzzinājām, kā top videofilmas, paši bijām aktieri, sapratām, ka filmēšana ir laikietilpīgs, nogurdinošs process.

/Madara Zalāne/

Skatīt galeriju

....................................................................................................................................................

 

Vislatgales domrakstu konkurss Naaizmierstulei.

Naaizmērstulei veltītā konkursa noslēgums

Aglonā ir dzīvojusi dzejniece Rozālija Tabīne, kura zināma ar vārdu Naaizmērstule. Viņas piemiņai Aglonas vidusskola rīko Latgales lauku skolu jaunrades konkursus. Arī Galēnu pamatskolas skolēni piedalās šajos konkursos.

28.martā Aglonas vidusskolā notika Naaizmērstulei veltītā konkursa noslēgums, uz kuru tika uzaicināti Arta Pudule, Egīls Sprindžs un Kristaps Rimša. Konkursam iesūtītos darbus vērtēja ne tikai skolas žūrija, bet vēl daudzi citi, un mums bija liels prieks, ka arī mūsu skolas skolēnu rakstītie darbi tika atzinīgi novērtēti. Egīls ieguva 2.vietu, Arta un Kristaps- atzinības. Aglonas bazilikas balvas ieguva Raitis Lacs un Emīls Barkovits par kristīgo vērtību atspoguļojumu radošajos darbos. Bet visvairāk balvu nopelnīja Amanda Briška- viņa saņēma balvas gan no Daugavpils Universitātes, gan no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, gan no Aglonas pašvaldības un no Aglonas jauniešu organizācijas.

Pasākumā klausījāmies skanīgas dziesmas, ko izpildīja Aglonas vidusskolas ansambļi un popgrupa. Noslēgumā visi nodziedājām veltījuma dziesmu Naaizmērstulei un Aglonai “Gaismys ceļš Aglyunā”.

/Arta Pudule/

Skatīt galeriju

........................................................................................................................................................

Skolas absolventi- karjeras izvēle-tiesu izpildītājs.

Ik gadu mūsu skolas absolventi atgriežas savā skolā, lai pastāstītu par savām dzīves un darba gaitām. Šogad skolā 28.martā-viesojās Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja -Žanna Osipova un stāstīja par sava darba plusiem un mīnusiem. 

Lekcijas beigās Osipovas k-dze pasniedza skolai dāvanu karti- grāmatu iegādei. 

Skatīt galeriju

.......................................................................................................................................................

 

ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

( 8.3.4.0/16/001)

                        Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība”8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros IKVD no 2017.gada 16.marta ir sācis īstenot projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura īstenošanas periods ir līdz 2022.gada 31.decembrim.

2018./2019. mācību gadā Galēnu pamatskola ir iesaistījusies šajā projektā, lai palīdzētu izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, iekavēta mācību viela, valodas barjera, uzvedības problēmas, logopēdiskās problēmas. Visu vecumu izglītojamajiem jābūt izglītības procesā, kas virzīts uz viņu stipro pušu un talantu attīstību. Katra skolēna problēmu risināšanai sadarbībā ar vecākiem tika izstrādāts individuālais priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plāns, kurā paredzēti attiecīgi atbalsta pasākumi, konsultācijas latviešu un angļu valodā, matemātikā, psiholoģijā, logopēdijā.

Šajā mācību gadā projektā bija iesaistīti 8 izglītojamie no 5. līdz 9.klasei.

Izglītojamajiem uzlabojās mācību sasniegumi, attieksme pret mācību darbu, radās ticība saviem spēkiem, pārliecība par savām spējām, mazinājās logopēdiskās problēmas.

Būtiski ir veicināt bērna līdzdalības tiesības pašam piedalīties savai dzīvei svarīgu lēmumu pieņemšanā, svarīgi nepalikt vienaldzīgam, bet būt līdzatbildīgam.

 

Projekta koordinatore Galēnu pamatskolā Anna Kupre

...............................................................................................................................................

 

Pirmsskolu teātra svētki Viļānu pilsētas bērnudārzā.

 

29.martā Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē notika teātra dienas pirmsskolas vecuma bērniem.  Bija sastopami dažādi tēli no Galēnu un Dekšāres pirmsskolas, no Radopoles PII “Bitīte” un Viļānu pilsētas PII.  Katra grupiņa, kas bija ieradusies uz pasākumu, sagatavoja teatralizētu priekšnesumu.

Mūsu grupiņa rādīja lugu “Piena pārdevēja”. Luga, kur meitene sapņo, ko iesāks ar naudu, kad pārdos pienu. “Kas iecerēts, tas vēl nav iegūts!” Šo mācību vēstīja luga  “Piena pārdevēja”.

Noskatījāmies 5 ludziņas, ludziņas par dzīvniekiem, putniem un māmiņas dzimšanas dienu. Bija jauks pasākums ar pateicībām un saldām balvām.

Audzinātāja Sandra Rimša, Astrīda Vucina

Skatīt galeriju

..........................................................................................................................................................

 

Digitālo prasmju diena pagasta bibliotēkā

Pirmsskolas grupiņas “Rūķīši” 4-5 g.v. bērni devās uz Galēnu pagasta bibliotēku, kur bija paredzēta nodarbība digitālo prasmju izmantošanai. Bibliotekāre A. Kokina iepazīstināja ar bibliotēkas izvietojumu un grāmatu tematisko sadalījumu. Visi bērni cītīgi klausījās stāstus par putniem. Noskatījās animācijas filmu “Zvirbulēns” un ielūkojās jūras ērgļa ligzdas notikumos tiešraidē (www.dabasdati.lv).

Paldies A.Kokinai par stāstījumiem un demosnstrējumiem bērniem izzinot dabu un putnus.

Audzinātāja Sandra Rimša

Skatīt galeriju

.......................................................................................................................................................

                                                                              

25.marts KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA pie Baltā krusta

1949. gada marta nogalē no Latvijas uz plašo Sibīriju izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošu ģimeņu, aptuveni 45 tūkstošus cilvēku. Izsūtīto vidū bija gan bērni, gan sirmgalvji.
Šķiršanās sāpes, bezspēcība pārspēka priekšā, šoks, neaizsargātība, neizpratne, bailes... Iespējams, tieši spēcīgā pārdzīvojuma dēļ 25. marts kļuvis par vienu no latviešu vēsturiskās apziņas stūrakmeņiem.

25.marts Latvijā ir sēru diena. Pirms 70 gadiem šajā dienā no Latvijas uz Sibīriju tika izvesti vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku.

Lai pieminētu šos notikumus, atcerētos Latvijas vēsturi, 25.martā Galēnu pamatskolas 1­­.-9. klašu skolēni un skolotāji devāmies pie Baltā krusta, kur notika komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums. R.Mūka muzeja vadītāja Marta Binduka patāstīja par drausmīgajiem notikumiem, kuri šajā vietā risinājās 1943.gadā, kad te tika savesti un samesti nošauto cilvēku līķi. Viņa pastāstīja arī par šīs piemiņas vietas- Baltā krusta- tapšanu. Skolotāja Rita Upeniece un skolēni stāstīja par deportācijām, skaitīja dzejoļus. Pasākumā piedalījās arī Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, kura vecāki arī ir bijuši izsūtīti.

Pasākuma noslēgumā nodziedājām izsūtīto dziesmu „Vakars vēls pār zemi laižas” un nolikām ziedus.

Mēs esam laimīga paaudze, jo neesam piedzīvojuši kara šausmas, izsūtīšanu, dzīvi svešumā. Esam laimīgi, jo jūtamies droši savā zemē.

/Evelīna Lempa/

Skatīt galerijā

.......................................................................................................................................................

Bērnu kristīgās mūzikas festivāls “Mūzikas Spārni”

                   Kristīgās mūzikas festivāls "Muzikas spārni" ir krāsainākais , skanīgākais un atraktīvākais pasākums bērniem. Gadu gaitā tas ir kļuvis par visas Latvijas kristīgo draudžu bērnu gaidītāko notikumu. 

23.martā Rūta Stafeska, Kristaps Rimša, Raitis Lacs, Artūrs Rikovskis un es, Arta Pudule, kopā ar skolotāju Valentīnu Mičuli devāmies uz Rīgu, uz bērnu kristīgās mūzikas festivālu “Mūzikas spārni”.

Vispirms mēs skatījāmies un klausījāmies konkursu, kurā bērni dziedāja dziesmas par Dievu. Žūrija bērnu uzstāšanos vērtēja un teica atzinīgus vārdus. Vērtēšanā piedalījāmies arī mēs, metot kastītēs žetoniņus par to priekšnesumu, kurš vislabāk patika. Pēc tam notika slavēšana, kurā piedalījāmies arī mēs. Mēs dziedājām kristīgās dziesmas “Nāciet visi kopā, teiksim Jēzus vārdu”, “Cik Jēzus mīlestība ir brīnišķa”, “Met savu nastu uz Jēzu”.

Festivāla noslēgumā visi saņēmām vērtīgas balvas- dāvanu kartes uz rotaļu centru “CityKids”, magnētiņus un saldumus.

Pasākums mums visiem ļoti patika, patika dziedāt un klausīties, kā uzstājas citi. Arī nākamgad labprāt vēlētos piedalīties šajā festivālā.

/Arta Pudule/

http://www.muzikassparni.lv/galerija/

Skatīt galeriju.

......................................................................................................................................

Pasaules ŪDENS DIENA

22.martā Riebiņu vidusskolā notika konkurss “Pasaules ūdens diena”, tajā piedalījās arī Galēnu pamatskolas skolēni Alise Zālīte, Dainis Rutkovskis, Ričards Bainors, Zanda Brenča un Alvis Kudrjaševs.

Riebiņu vidusskolā tikām sagaidīti draudzīgi, devāmies uz “rozā zāli”, kur notika pasākums. Bija pārsteigums, ka mūs sadalīja dažādās komandās. Tālāk darbs notika 3 stacijās. Katrā stacijā bija jāveic uzdevums kādā no zinātņu jomām- matemātikā, fizikā, ķīmijā. Man vislabāk patika ķīmijas stacijā pētīt piesārņojumu.

Pēc uzdevumu veikšanas atgriezāmies “rozā zālē”, kur piedalījāmies dažādās aktivitātēs. Konkursa noslēgumā notika apbalvošana.

Konkurss bija interesants. Tā kā komandā bijām dažādu skolu pārstāvji, tad varējām iepazīties, sadraudzēties ar citu skolu skolēniem.

/Alise Zālīte/

Skatīt galeriju

.......................................................................................................................................................

Vide ap mums

     29. martā Galēnu pamatskolas skolēni Edīte Rimša (5.kl.), Vjačeslavs Litvjakovs (9.kl.) un Alvis Kudrjaševs (9.kl.) devās uz Riebiņiem, kur piedalījās konkursā “Vide ap mums”.

  Es, Edīte, veicu pētījumu par logu dekoratīvajiem rotājumiem Latgalē, Vjačeslavs- par vecticībniekiem Lomos, bet Alvis- par skolotāju un sabiedrisko darbinieku Jezupu Broku. Konkursā mēs prezentējām savus darbus.  Mums bija iespēja noklausīties arī citu skolu- Riebiņu vidusskolas, Dravnieku pamatskolas un Sīļukalna pamatskolas- skolēnu darbu prezentācijas. Bija divas grupas: 5.-7. klases skolēni un 8.-9. klases skolēni.  5.-7. klašu grupā 1.vietu ieguvu es, bet  8.-9. klašu grupā 2. vietu ieguva Vjačeslavs, 3. vietu ieguva Alvis.

Skatīt galeriju

......................................................................................................................................................

 

ESF projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

„Izglītība un karjera 2019”izstāde

29.martā mēs, 9.klases skolēni un 8.klases skolniece Alise Zālīte, kopā ar skolotāju Ingu Elsti devāmies uz Rēzekni, uz izstādi „Izglītība un karjera 2019”, kura notika Rēzeknes novada pašvaldībā.

Izstādē piedalījās skolas no visas Latvijas: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzeknes Tehnikums, Malnavas koledža, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Rīgas Tehniskā koledža, Ogres Meža tehnikums, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība, Rīgas Celtniecības koledža, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Balvu profesionālā vidusskola, Jūrmalas profesionālā vidusskola un Sociālās integrācijas valsts aģentūra. Izstādē piedalījās arī Rēzeknes novada vidusskolas, Nodarbinātības Valsts aģentūra, SEB banka, Nacionālo Bruņoto spēku rekrutēšanas centrs, Skolēnu mācību uzņēmumu u.c. pārstāvji. Apmeklētāji varēja skatīties prezentācijas, parunāties ar skolu pārstāvjiem, vairāk uzzināt par mācību iespējām tajās, piedalīties konkursos, kā arī klausīties grupas „Latgaļīšu reps”uzstāšanos.

Man patika šī izstāde, mums, 9.klases skolēniem, tas bija ļoti noderīgi.

/Madara Zalāne/

Sīkāk    http://rezekne.lv/events/event/izglitibas-iespeju-izstade-izglitiba-un-karjera-2019/..............................................................................................................................................

 Skatuves runas konkurss

22.februārī Riebiņu KC pulcējās labākie daiļrunātāji un dziedātāji no Riebiņu novada skolām uz skatuves runas konkursu un konkursu “Balsis”.

No Galēnu pamatskolas ar sagatavotajiem dzejas un prozas tekstiem uzstājās 3.klases skolnieces Rūta Stafecka un Krista Reinsone, 4.klases skolniece Arta Pudule. Skanīgas dziesmas bija sagatavojis arī skolas vokālais ansamblis. Arta ieguva 1.pakāpi, Krista- 2.pakāpi, Rūta- 1.pakāpi un tika izvirzīta uz nākamo kārtu Daugavpilī. Mūsu dziedātāji arī ieguva 1.pakāpi, diemžēl tālāk netika izvirzīti.

Pasākumā uzstājās Galēnu pamatskolas 1.klases teātra pulciņš ar izrādi “Pirkstiņspēles”.

20.martā Rūta kopā ar skolotāju Elzu Leimani devās uz Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centru “Jaunība”, kur notika Latgales novada skatuves runas konkurss. Tajā piedalījās 52 dalībnieki no Latgales novadiem. Rūtai veicās ļoti labi, viņa ieguva 1.pakāpi.

/Annija Tumāne/

Skatīt galeriju   

 

......................................................................................................................................................              

Kultūrvēstures nodarbības

20. martā 4-5 g.v. bērnu grupiņa “Rūķīši” ar lielu prieku pievienojās 1.-4.klases skolēniem mācību braucienā uz Rēzekni. Mums bija iespēja apskatīt Kultūrvēsturiskas vietas: Rēzeknes pilsētas pilsdrupas, skaisto “Latgales Māras” pieminekli un ekspozīcijas Latgales kultūrvēstures muzejā. Muzejā aplūkojām mākslas skolas skolēnu darbus, patstāvīgās muzeja ekspozīcijas, izspēlējām izglītojošas spēles, izmēģinājām keramikas ripu un spēlējām svilpavniekus. Apskatījām senos darba instrumentus, darbarīkus, apģērbus un sadzīves priekšmetus.

Noslēgumā noskatījāmies aizraujošu 3D animācijas filmu “Kā pieradināt pūķi – 3”.

Skatīt galerijā

.........................................................................................................................................................

Konkurss "POLIGLOTS"

6. martā mēs, 9.klases skolēni, devāmies uz Riebiņu vidusskolu, kur  notika valodu konkurss „Poliglots”.

            Pirms došanās uz konkursu mums bija jāveic mājasdarbs- jāizdomā komandas nosaukums un priekšnesums, kurā jāiepazīstina ar sevi.

Pirms sākām aktīvi darboties, konkursa organizatores- Riebiņu vidusskolas skolotājas- mūs iepazīstināja ar Latvijas pirmvalodu – lībiešu valodu. Konkurss sākās ar mājasdarbu prezentēšanu. Mēs bijām pārtulkojuši „Zaļo dziesmu” angļu un krievu valodā un to dziedājām visās 3 valodās- latviešu, angļu un krievu, bet Vjačeslavs spēlēja saksofonu.

Konkursa uzdevumi bija veidoti 3 daļās- latviešu valodas, krievu valodas un angļu valodas daļa. Latviešu valodas daļā bija jāatpazīst cilvēki, jāuzmin valodu nosaukumi un jāatmin krustvārdu mīklu. Angļu valodā bija jāatrod sakāmvārdi un jāatmin krustvārdu mīklu. Krievu valodas daļā bija jāpilda atjautības uzdevumi un arī jāatmin krustvārdu mīkla.

Mūsu skolas komanda “Cīruļi” ieguva otro vietu.

/Alvis Kudrjaševs/

 

Skatīt galeriju
.......................................................................................................................................................

SUPER meitenes un zēni

Marta mēneša pirmā nedēļā “ Rūķīšu” grupiņā notika konkurss “ Superzēni  un Supermeitenes”.Katrai dienai bija paredzēts savs pārbaudījums.

Pirmdienā bērniem vajadzēja atminēt pasaku varoņus un izkrāsot tos;

Otrdienā zēni un meitenes pa krāsām šķiroja pupas;

Trešdienā visiem stafetes ar dzijas kamoliem un rotaļu automašīnām;

Ceturtdienā dažādu švammīšu mešana mērķī;

Piektdienā, 6.martā, noslēgums, kur zēni un meitenes rādīja, stāstīja, dziedāja, dejoja savus mājās sagatavotos priekšnesumus.

Visi zēni un meitenes tika pie balvām un Diplomiem. Katrs ieguva nomināciju kādā no pārbaudījumiem: Artūrs Puduls – Precīzākais Superpuika; Māris Priževoits – Zinātkārais Superpuika; Raitis Belkovskis – Zinošākais Superpuika; Kristaps Bilinskis – Spilgtākais Superpuika un Jānis Silverijs Stikāns – Ašākais Superpuika.

Meitenes: Amanda Auziņa – Zinošākā Supermeitene; Keitija Perehrestjuka – Precīzākā Supermeitene; Soneta Dārta Novika – Košākā Supermeitene; Valērija Grigorjeva – Veiklākā Supermeitene. 

................................................................................................................................Skatīt galeriju.

 

Reproduktīvās veselības diena skolā.

1. martā Galēnu pamatskolā notika ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā" ietvaros nodarbības ar biedrības "Papardes zieds" lektoriem par  reproduktīvās veselības veicināšanu:  par higiēnu, dzimumbrieduma iestāšanos, kontracepcijas lietošanu, par raksturīgākajām fiziskajām un emocionālajām izmaiņām pusaudžu vecumā.

Skatīt galeriju

 

....................................................................................................................................................

 

Deju kolektīvu skates.

            Katra dejotāja sapnis ir piedalīties dziesmu un deju svētkos. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisināsies 2020.gadā Rīgā, bet tiem gatavojamies jau tagad.

26.februārī un 5.martā abu skolas deju kolektīvu ( 1.-3.kl. un 4.-6.kl.) dejotāji devāmies uz Preiļiem, kur notika Aglonas, Preiļu,  Riebiņu un Vārkavas novadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates. Pirmajā skatē- konkursā mūs vērtēja vietējā žūrija, bet 2.skati organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Preiļu novada bērnu un jauniešu centru. Katrs deju kolektīvs dejoja 2 dejas. Kaut arī daudzas stundas pavadījām mēģinājumos, uztraukums bija liels. Vajadzēja ne tikai atcerēties deju soļus, bet arī pasmaidīt, parādīt, kādi mums skaisti tautu tērpi.

Abi skolas tautas deju kolektīvi ieguva 2.pakāpi. Paldies mūsu deju skolotājai Annai Kuprei par to, ka viņa mums māca mīlestību uz deju, par pacietību mēģinājumos. Mums ļoti gribas nokļūt dziesmu un deju svētkos, tāpēc priekšā vēl ilgi un gari mēģinājumi.

/Viktorija Grigorjeva/

 

................................................................................................................................................

 

ESF projekts  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Robotikas sacensības

 

23. februārī Siguldas Sporta centrā notika 12.Latvijas Robotikas čempionāta trešais posms „Siguldas Robotu kauss 2019”.

Viens no 417 robotiem Lego robotu un elektronikas robotu kategorijā, kuri startēja sacensībās, bija Galēnu pamatskolas robots ZZtracker. To izgatavoju es, Ričards Bainors, un Miks Severīns Bernsons, bet programmēja Amanda Briška, Raitis Lacs, Dāvis Antonovs, Andris Benislavskis.

Sacensībās varēja piedalīties kādā no  disciplīnām: sumo, minisumo, iRobot sumo, līnijsekošana, līnijlabirints, folkracefreestyle, dronu sacensība, VEX sacensība, MAKEblock challange. Mēs piedalījāmies lego līnijsekotāju disciplīnā.

Esam ļoti priecīgi, jo sacensībās ar savu robotu ieguvām 5.vietu. Turpināsim gatavoties un piedalīsimies čempionāta 4.posmā Rēzeknē un 5.posmā Rīgā.

Paldies skolotājam Andrim Strupītim par ieinteresēšanu, atbalstu!

/Ričards Bainors/

................................................................................................................................................

Pasaku pēcpusdiena

 22.februārī 4 – 5 g.v. bērnu grupiņā “Rūķīši” notika pasaku pēcpusdiena. Bērni kopā ar vecākiem cītīgi gatavojās šim pasākumam: divas nedēļas ,izvēlējās un lasīja dažādas pasakas, pasaku grāmatas.

Pasaku pēcpusdienā bērni stāstīja par savām izvēlētajām grāmatām un atstāstīja stāstus un pasakas. Bērniem, kas nejutās droši, labprāt palīdzēja vecāki.

Pasaku pēcpusdienas noslēgumā, katrs bērna saņēma pateicības un jaunu pasaku grāmatu, ko lasīt.

Paldies vecākiem par sadarbību un palīdzību bērniem!

Pirmsskolas skolotāja Sandra Rimša

 

 

          Bērni labprāt klausās pasakas, ko viņiem stāsta vai lasa pieaugušie. Pasaka ieved klausītāju brīnumainā, neparastā pasaulē, kur labais vienmēr uzvar ļauno.

31. janvārī “Mazo rūķīšu” (1. – 3. g.v.) pirmsskolas grupā notika Pasaku pēcpusdiena.

Lupatu lelles Dace un Annele, rotaļu zaķis Pēteris un kucēns Timijs izstāstīja un parādīja bērniem pamācošu pasaku par to, kā ir jārūpējas un jāsaudzē savas rotaļlietas un mantas. Citādi var gadīties, ka, pamostoties no rīta, sagaida nepatīkams pārsteigums… Rotaļlietas būs aizmukušas… Pie bērna, kurš nedara pāri savām rotaļlietām. Tā, lūk, gadījās arī lupatu lellei Dacei. Vienīgais veids, kā panākt rotaļlietu atgriešanos mājās – palūgt piedošanu un apsolīt nekad vairs nedarīt pāri saviem rotaļu biedriem.  

Pēc daiļdarba noklausīšanās bērni mācījās uzdot jautājumus galvenajiem pasakas varoņiem un mēģināja arī atbildēt uz dažiem  jautājumiem.

Pasākuma noslēgumā bērniem tika piedāvāts improvizēt un sacerēt savu pasaku. Lielākie bērni, tie, kuriem ir trīs un četri gadi labprāt to arī darīja.  Katrs bērns izstāstīja savu pasaku. Meitenēm pasakas bija par princesēm, fejām un puķēm, bet zēniem – par traktoriem un mašīnām.

Katrs Pasaku pēcpusdienas dalībnieks saņēma saldo našķi un uzlīmīti ar kādu no populārajiem pasaku varoņiem.

Pasākums bērniem likās ļoti interesants.  Un visvairāk patika tas, ka vajadzēja pašiem sacerēt kādu jauku pasaciņu.

 

Pirmsskolas skolotāja Regīna Ruža

Skatīt galeriju

.......................................................................................................................................................

 

Skaļās lasīšanas sacesība

19.februārī mēs, Galēnu pamatskolas 6.klases skolēni devāmies uz Preiļu Galveno bibliotēku, kur notika skaļās lasīšanas sacensības 3.kārta. Tajā piedalījās mūsu klases biedrs Miks Severīns Bernsons, bet mēs pārējie braucām viņu atbalstīt.

Pasākumam gatavojāmies jau iepriekš. Miks trenējās lasīt, bet mēs veidojām plakātu. Sacensībās piedalījās 12 lasītāji no Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadiem. Dzirdējām fragmentus no dažādu valstu rakstnieku dažādos laikos tapušiem darbiem. Kad Miks sēdās lasītāja krēslā, turējām īkšķus, lai viņam veiktos.

Kamēr žūrija vērtēja, mēs varējām izmēģināt interaktīvo velobraucienu, interaktivās realitātes viktorīnu un citas aktivitātes, kuras izveidotas digitālo kompetenču centrā Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

Miks netika izvirzīts uz nacionālo skaļās lasīšanas sacensību Rīgā, bet mēs vienalga esam apmirināti ar viņa sniegumu un priecājamies par interesanti pavadīto laiku Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

Skatīt vairāk

......................................................................................................................................................

 

Talantu šovs

14.februārī, Valentīndienā, Galēnu pamatskolā notika Talantu šovs. Valentīndiena ir mīlestības diena, bet mīlestība var būt dažāda, arī mīlestība pret to, ko darām. Pasakākumā tikāmies ar cilvēkiem, kuri savu hobiju, savu aizraušanos veic ar mīlestību un sirdsdegsmi.

Talantu šovā piedalījās gan mūsu skolas skolēni, gan ciemiņi. Baudījām Rūtas Stafeckas flautas skaņas, Kristapa Rimšas un Vjačeslava Litvjakova saksofona spēli, Artas Pudules un Artūra Rikovska akordeona spēli, Alises Čačas un Raita Laca klavierspēli. Uzstājās bērnu vokālā grupa „Ritentiņi”. 8.klases meitenes bija sagatavojušas popielas priekšnesumu, bet Dainis Rutkovskis dejoja pie savas sacerētās mūzikas. Amandai Briškai patīk zīmēt, viņa stāstīja par saviem zīmējumiem. Interesants hobijs ir Edītei Rimšai- viņa ir aizrāvusies ar kubiku rubiku.

Mūsu viesi arī iepazīstināja ar interesantiem vaļaspriekiem. Grupas Arnis& Stasiks dalībnieks Staņislavs Bogdanovs pastāstīja par savu mīlestību pret mūziku, par dziesmu vārdu sacerēšanu. Arī R.Mūka muzeja vadītāja Marta Binduka raksta dzeju. Savukārt radopolietis Edvards Brencis ir aizrāvies ar motosportu. Stabulnieku pagasta iedzīvotāja Skaidrīte Grigale kopā ar ģimeni ir ierīkojusi augļudārzu, audzē upenes, avenes, zemenes, cidonijas, smiltsērkšķus, nodarbojas ar stādu pavairošanu un ogu pārstrādi, gatavo augļu rullīšus, augļu un dārzeņu čipsus, sukādes un citus veselīgus našķus.

Pasākums mums ļoti patika, uzzinājām daudz jaunas informācijas, tikāmies ar cilvēkiem, kuri mīl to, ko viņi dara, un tāpēc arī viņiem veicas. Lai mums katram būtu aizraušanās, lai atrodam sev nodarbošanos, kas sagādā prieku un gandarījumu!

Paldies skolotājai Valentīnai Mičulei par pasākuma organizēšanu!

/Elīna Ūsāne/

Skatīt galeriju

......................................................................................................................................................

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” mācību ekskursija - žurnālists.

 

Sniegotā 7.februāra  rītā mēs, Galēnu pamatskolas skolēni, devāmies ekskursijā uz Valmieru, lai iepazītos ar žurnālista, operatora un radio dīdžeja profesijām. Mums bija iespēja apskatīt Vidzemes televīziju Re: TV, Radio Tev, Vidzemes Olimpisko centru.

Vidzemes televīzijā mums parādīja telpu, kur notiek filmēšana. Televīzijas darbinieki izstāstīja par filmēšanas procesu. Tur bija interesanti, varējām iejusties žurnālistu lomā un uzdot jautājumus, iejusties raidījumu vadītāju lomā un lasīt tekstus no špiķermašīnas, apskatīt kameru, kura maksā 5 tūkstoši eiro. Uzzinājām- lai kļūtu par žurnālistu un operatoru, ir jāmācās augstskolā, bet ar to vien nepietiek- ir jāmācās nepārtraukti, jo viss attīstās ļoti strauji.

Pēc televīzijas devāmies uz radio. Mums daudz ko stāstīja par Radio Tev izveidošanos, par radiožurnālista un dīdžeja darbu. Bet man visvairāk patika, ka mēs varējām vērot, kā  dīdžejs tiešraidē runāja, un mums visiem vajadzēja būt klusiem. Uzzinājām, ka dīdžeja profesiju Latvijā apgūt nevar, ir jādodas mācīties uz ASV.

Tālāk mēs devāmies uz Vidzemes Olimpisko centru. Tur mums bija iespēja apskatīt Māra Štromberga BMX. Ekskursijā pa centru redzējām baseinus, nodarbību telpas. Videoprezentācijā mūs iepazīstināja ar 6 sporta veidiem, ar kuriem var nodarboties Vidzemes Olimpiskajā centrā. Ekskursijas noslēgumā mēs slidojām. Es dažas reizes nokritu, bet nekas.

Šī bija labākā ekskursija manā dzīvē!

/Dairis Keziks/

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā top raidījums?”

 

5. februārī Galēnu pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Valmieru, kuras mērķis bija ielūkoties radio un televīzijas raidījumu tapšanas aizkulisēs. Ekskursija notika ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuras laikā tika apmeklētas Vidzemes televīzijas un Radio TEV studijas, iepazīta to darba vide un specifika.

Televīzijas studijā skolēni noklausījās Re:TV satura redaktores Airas Vērses stāstījumu par televīzijas darba lauku, specifiku, apjomu, operatora un žurnālista aprīkojumu, iepazinās ar ziņu studijas un filmēšanas telpām, TV režisora kabinetu un darba pienākumiem. TV žurnāliste Laura Akmentiņa atraktīvā veidā  iepazīstināja ar ziņu vai raidījumu tapšanas procesu, kopā ar operatoru rādīja arī sava darba paraugdemonstrējumus. Vēlāk skolēniem tika dota iespēja iejusties TV ziņu diktora lomā un nolasīt kādu tekstu ziņu studijā kameru priekšā. Tas izrādījās diezgan sarežģīti, jo diktoram ir jābūt ļoti labām runas prasmēm un ir ļoti daudz jāmācās un jātrenējas, lai varētu stāties kameru priekšā. Tāpat skolēni varēja iejusties arī TV reportiera lomā un filmēšanas kameras priekšā nointervēt savu skolasbiedru. Izrādījās, arī tas nebūt nav vienkārši. Vienlaicīgi pie režisora pults varēja vērot notiekošo studijā un arī režisora darba paraugdemonstrējumus. Skolēni bija ļoti ieinteresēti, jo šīm aktivitātēm sekoja daudzi jautājumi, uz kuriem televīzijas darbinieki labprāt arī atbildēja.

Ne mazāk interesanta un aizraujoša bija viesošanās radio studijā, kur programmas direktors un dīdžejs Andris Jurga ar stāstījumu par savu karjeras ceļu radio mediju jomā un radio studijas darbības specifiku aizveda skolēnus aizraujošajā radio pasaulē. Saruna notika radio studijā, no kuras tika nodrošināta tiešraide, tāpēc bija iespēja vērot dīdžeja darbu klātienē un izjust tajā valdošo atmosfēru. Par ieinteresētību liecināja daudzi skolēnu uzdotie jautājumi – par zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas radio dīdžejam, kur tās var apgūt, vai grūti nodibināt pašam savu radio studiju, u. tml.

Ekskursija tiešām bija ne tikai izzinoša, kas iepazīstināja ar raidījumu tapšanas gaitu, specifiku un profesijām, bet arī skolēniem interesanta un aizraujoša, par ko liecināja aktīvās, sajūsminātās sarunas mājupceļā. Paldies šo profesiju pārstāvjiem, kas par savu darbu un amata pienākumiem prata ieinteresēt un aizraut mūsu skolēnus.

Lolita Šmukste,

pedagogs karjeras konsultants

Skatīt galeriju

...................................................................................................................................................

Sveču diena

Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. februārī svinama Sveču diena. Latvieši pat visu februāri izsenis dēvējuši par sveču mēnesi. Sveču diena iezīmē ziemas vidu. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no aitu taukiem vai vaska.

1.februārī “Rūķīšu “ 4 – 5g.v. bērnu grupiņā varēja aplūkot dažādas bērnu veidotas sveces. Sveces darinātas no papīra, plastilīna, dzijas. Dažādi izrotātas sveces- sveces lukturīši, sveces ar marmorizētiem zīmējumiem.

Sveču diena ir pats ziemas vidus, un tai bija savas dziesmas, rotaļas, paražas, ticējumi un ēdieni.  Sveču dienas tradīcijas maz saglabājušās. No tām, kas vēl zināmas, var minēt laika pareģošanu, sveču liešanu un dedzināšanu – kā patīkamu, relaksējošu nodarbi, kas, protams, piekopjama ne vien svētkos, bet arī ikdienā.

Pirmsskolas skolotāja Sandra Rimša

Sveču izstāde

          4. februārī  pirmsskolas grupā “Mazie rūķīši” (1. – 3. g. v.) tika rīkota sveču izstāde. Tas bija veltījums Sveču dienai. Divas dienas (ceturtdien un piektdien) bērni ļoti cītīgi un rūpīgi strādāja pie sveču izgatavošanas. Un pirmdien svecītes jau varēja apskatīt izstādē. Lielākie bērnu darbu vērtētāji, protams, bija vecāki. Viņi bija sajūsmā!

Tiek uzskatīts, ka Sveču dienā viens no svarīgākajiem darbiem ir sveču liešana. Latviešu ticējums vēsta, ka šajā dienā lietās sveces deg visgaišāk un izlietojas vistaupīgāk. Tam ir jābūt arī ļoti jautram pasākumam, lai svecītes izdotos gludas un tām būtu gaiša liesma. Sveču izgatavošanas procesā atkāpāmies no tradīcijām – bērni tomēr ir mazi un drošība ir pirmajā vietā. Tāpēc svecītes  tika izgatavotas no kartona, kreppapīra un folija, kā arī no plastilīna un krāsainajiem fliteriem. Plastilīna svecītēm bērni izveidoja arī svečturus.  

Svecītes izdevās pasakaini skaistas! Visticamāk tāpēc, ka, veicot šo darbiņu, visi bērni bija jautrā noskaņojumā (un tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai viss izdotos lieliski). 

Pirmsskolas skolotāja Regīna Ruža

 

 

Skatīt galeriju

 

....................................................................................................................................................

Karjeras pasākums 8.-9.klašu audzēkņiem- datorsistēmu tehniķis, automehāniķis. 

Piektdien, 1.februārī, Galēnu pamatskolā ciemojās mūsu skolas absolventi Mārtiņš Kudrjaševs, Vairis Broks un Rihards Kokins. Viņi šobrīd mācās Rēzeknes tehnikumā.

 Zēni mums pastāstīja par Rēzeknes tehnikumu, par to, kādas profesijas tur var apgūt, kādas ir ārpusstundu nodarbības, iespējas iesaistīties dažādos projektos.

Rēzeknes tehnikumā var apgūt 12 profesijas: autotransports, interjera dizains, būvdarbi, datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli, programmēšana, ēdināšanas pakalpojumi, pārtikas produktu tehnoloģija, koka izstrādājuma izgatavošana, viesnīcu pakalpojumi un komerczinības. Tehnikuma audzēkņiem ir iespēja iesaistīties dažādos interešu pulciņos. Rēzeknes tehnikumam ir savas tradīcijas, notiek interesanti ārpusstundu pasākumi.

Man šī nodarbība patika. Tā ir laba iespēja 9.klases skolēniem iepazīt citas mācību iestādes, uzklausīt bijušos skolasbiedrus, ņemt vērā viņu ieteikumus, lai pēc pamatskolas beigšanas būtu vieglāk izdarīt izvēli, kurp tālāk doties mācīties.

/Madara Zalāne/

Skatīt galeriju

......................................................................................................................................................

Izstādes "Trīs zvaigznes Latvijas mūzikas zvaigznājā" apmeklējums

 

18.janvārī mēs, 9.klases skolēni, devāmies uz Roberta Mūka muzeju, kur bija skatāma  interaktīva izstāde par trīs mūziķiem, kuri ir zināmi ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē:  dziedātāju Elīnu Garanču, diriģentu Marisu Jansonu un vijolnieku Gidonu Krēmeru.

Muzeja vadītāja Marta Binduka pastāstīja šo izcilo personību dzīvesstāstus, tad bija iespēja klausīties video stāstus un pašiem darboties. Varējām likt pogu orķestri, kuru bērnībā bija veidojis Mariss Jansons, izmēģināt, kā ir vieglāk turēt vijoli – ar lakatiņu vai bez, kā arī atminēt, kurai Elīnas Garančas lomai atbilst attēlos redzamie tērpi. Uzzinājām, ka Elīnas Garančas saknes meklējamas kaimiņu- Dekšāru- pagastā.

Izstādes apmeklējums mums bija kā interesanta mūzikas stunda.

/Alvis Kudrjaševs/

....................................................................................................................................................

e-Twinning projektu realizācija un mācības

e-Twinning projekts ”Sapņu pilsēta caur VR brillēm”

Izglītojamiem interesē jaunākās tehnoloģijas, tāpēc tās tiek izmantotas, lai pilnveidotu viņu zināšanas un prasmes.

Mūsu  skolā audzēkņi tika iepazīstināti ar virtuālās realitātes iespējām, un kopīgi ar Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamiem  īstenoja izstrādāto  nacionālo projektu  ”Sapņu pilsēta caur VR brillēm” e-Twinning platformā.

Trīs mēnešus notika sadarbība ar Daugavpils 13.vidusskolas  skolēniem un pedagogiem. Attīstījās prasme komunicēties.

Izmantojot šo projektu, skolēniem bija iespēja mācīties svešvalodas, apgūt ģeometriju un datorzinības.

Iesaistīšanās šajā projektā  attīstījās skolēnu kompetences plānot un organizēt projekta gaitu, iemācījās SKETCHFAB un TINKERCAD vidē strādāt virtuāli,
skolēni nostiprināja zināšanas par ģeometriskām figūrām VR vidē, ieguva pieredzi un domu apmaiņu ar citu skolu pedagogiem un skolēniem. Katra skola veidoja divus aprakstus par sapņu pilsētas objektiem kādā no svešvalodām un nosūtīja partnerskolai. Skolēni SKETCHFAB un TINKERCAD vidē veidoja sapņu pilsētas objektus, izmantojot partnerskolas aprakstus.

Skolas apmainījās ar izveidotajiem darbiem, kurus skatījās ar VR brillēm, izveidotajā  Padlet sienā rakstīja atsauksmes par projekta gaitu, rezultātiem, sajūtām.

Aicinu visus pedagogus skolā izmantot gan internetā brīvi pieejamus bezmaksas virtuālās realitātes materiālus, gan pašiem skolotājiem veidot  savu virtuālo saturu, ko piedāvāt skolēniem.

Skolotāja Elza Leimane

Skatīt galeriju

......................................................................................................................................................