2015./2016.m.g.

 

Sasniegumi mācībās, olimpiādēs, konkursos 2015./2016.mācību gadā
Noslēdzies kārtējais mācību gads. Visi kopā esam daudz paveikuši. Tikai katrs pats zina, cik pūļu bija jāpieliek, lai sekmīgi uzrakstītu pārbaudes darbu, nokārtotu ieskaiti kādā mācību priekšmetā, veiktu mājas darbus, sagatavotos un piedalītos olimpiādēs, konkursos vai sporta sacensībās.
Mēs lepojamies ar ikvienu mūsu skolas audzēkni, kurš mācās atbilstoši savām spējām, priecājamies par tiem 15  4.-9. klašu izglītojamajiem, kuru liecībās ir tikai labi , teicami un izcili vērtējumi.
 

N.p.k.
Skolēna vārds, uzvārds
Klase
Vidējais vērtējums
1.
Matīss Sondars
8.
8.81
2.
Simona Tretjakova
8.
8.32
3.
Dāvis Usāns
6.
8.21
4.
Anžela Skačkova
9.
8.19
5.
Agate Stafecka
6.
8.14
6.
Alvis Lemps
7.
8.00
7.
Edīte Meikulāne
8.
7.94
8.
Ilvars Pudulis
8.
7.88
9.
Dainis Rutkovskis
5.
7.82
10.
Mārtiņš Kudrjaševs
8.
7.75
11.
Alvis Kudrjaševs
6.
7.71
12.
Annmaria Iesalniece
5.
7.55
13.
Raivis Čačs
7.
7.51
14.
Zanda Luīze Lukjanova
6.
7.43
15.
Rūdis Šteimaks
9.
7.31

Esam gandarīti par visiem tiem skolēniem , kuri mācību gada laikā ar ieguldīto darbu un pozitīvo attieksmi aizstāvējuši skolas godu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un ieguvuši godalgotas vietas.
Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
 2015./2016.m.g.

N.p.k
Skolēna vārds,uzvārds, klase
Klase
Mācību
priekšmets
Sasniegumi
Līmenis
Skolotājs
1.
Rūdis Šteimaks 9.kl.
9.
Bioloģija
 
3.vieta
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Gunita Strode
2.
Anžela Skačkova 9.kl.
9.
Bioloģija
 
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Gunita Strode
3.
Rūdis Šteimaks 9.kl.
9.
Vēsture
 
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Rita Upeniece
4.
Matīss Sondars 8.kl.
8.
Latviešu valoda un literatūra
 
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Inga Elste
5.
Simona Tretjakova 8.kl.
8.
Latviešu valoda un literatūra
 
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Inga Elste
6.
Anžela Skačkova 9.kl.
9.
Latviešu valoda un literatūra
 
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Inga Elste
7.
Edīte Rimša
2.
Vizuālā māksla
 
 
Riebiņu novada olimpiāde
Irita Livmane
8.
Samanta Ruža
3.
Vizuālā māksla
 
 
Riebiņu novada olimpiāde
Irita Livmane
9.
Annmaria Iesalniece
5.
Vizuālā māksla
 
 
Riebiņu novada olimpiāde
Liene Upeniece
10.
Simona Tretjakova
8.
Vizuālā māksla
 
 
Riebiņu novada olimpiāde
Liene Upeniece
11.
Edīte Meikulāne
8.
Vizuālā māksla
 
 
Riebiņu novada olimpiāde
Liene Upeniece
12.
Matīss Sondars
8.
Vizuālā māksla
 
 
Riebiņu novada olimpiāde
Liene Upeniece
11.
Agnese Tumāne
9.
Vizuālā māksla
 
 
Riebiņu novada olimpiāde
Liene Upeniece
12.
Alīna Litvjakova
9.
Vizuālā māksla
 
 
Riebiņu novada olimpiāde
Liene Upeniece
13.
Anžela Skačkova
9.
Matemātika
 
Atzinība
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Ilze Lukjanova
14.
Anžela Skačkova
9.
Ķīmija
 
2.vieta
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Anna Kupre
15.
Alvis Kudrjaševs
6.
Matemātika
 
Riebiņu novada
Daina Mičule
16.
Matīss Sondars
8.
Matemātika
2.vieta
Riebiņu novada
Ilze Lukjanova
17.
Matīss Sondars
8.
Ķīmija
3.vieta
Valsts atklātā
Anna Kupre
18.
Edīte Meikulāne
8.
Ķīmija
 
Valsts atklātā
Anna Kupre
19.
Anžela Skačkova
9.
Krievu valoda
2. vieta
Starpnovadu olimpiāde
( Riebiņu vsk,)
Valentīna Mičule
20.
Alīna Litvjakova
9.
Krievu valoda
 
Starpnovadu olimpiāde
Valentīna Mičule
21.
Simona Tretjakova
8.
Krievu valoda
 
Starpnovadu olimpiāde
( Riebiņu vsk,)
Valentīna Mičule
22.
Patriks Atis Stikāns
8.
Krievu valoda
 
Starpnovadu olimpiāde
Valentīna Mičule
23.
Karina Vulāne
4.
Kombinētā
olimpiāde
 
Riebiņu novada
Elza Leimane
24.
Dainis Rutkovskis
5.
Mājturības un tehnoloģiju
 
Starpnovadu olimpiāde
Jānis Upenieks
25.
Raivis Čačs
7.
Mājturības un tehnoloģiju
2.vieta
Starpnovadu olimpiāde
Jānis Upenieks
26.
Patriks Atis Stikāns
8.
Mājturības un tehnoloģiju
 
Starpnovadu olimpiāde
Jānis Upenieks
27.
Matīss Sondars
8.
Fizika
 
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde ( RVĢ)
Ilze Lukjanova
28.
Alvis Kudrjaševs
5.
Matemātika
 
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde ( RVĢ)
Daina Mičule
29.
Rinalds Tumāns
7.
Matemātika
 
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde ( RVĢ)
Ilze Lukjanova
30.
Alvis Lemps
7.
Informātika
1.vieta
Riebiņu novada
Andris Strupītis
31.
Vjačeslavs Litvjakovs
6.
Informātika
 
Riebiņu novada
Andris Strupītis
32.
Alvis Kudrjaševs
6.
Informātika
 
Riebiņu novada
Andris Strupītis
33.
Annmaria Iesalniece
5.
Vizuālā māksla
 
Starpnovadu olimpiāde
Liene Upeniece
34.
Simona Tretjakova
8.
Vizuālā māksla
 
Starpnovadu olimpiāde
Liene Upeniece
35.
Matīss Sondars
8.
Vizuālā māksla
 
Starpnovadu olimpiāde
Liene Upeniece
36.
Alīna Litvjakova
9.
Vizuālā māksla
 
Starpnovadu olimpiāde
Liene Upeniece
37.
Agnese Tumāne
9.
Vizuālā māksla
3.vieta
Starpnovadu olimpiāde
Liene Upeniece
38.
Dāvis Usāns
6.
Angļu valoda
 
Starpnovadu olimpiāde
Valentīna Mičule
39.
Edīte Meikulāne
8.
Angļu valoda
 
Starpnovadu olimpiāde
Valentīna Mičule
33.
Matīss Sondars
8.
Angļu valoda
 
Starpnovadu olimpiāde
Valentīna Mičule
34.
Anžela Skačkova
9.
Ķīmija
 
 
Austrumlatvijas atklātā (RVĢ)
Anna Kupre
35.
Matīss Sondars
8.
Ķīmija
1.vieta
Starpnovadu olimpiāde ( PVĢ)
Anna Kupre
36.
Matīss Sondars
8.
Fizika
 
Starpnovadu olimpiāde ( PVĢ)
Ilze Lukjanova

 
Skolēnu piedalīšanās konkursos, skatēs 2015./2016.m.g.

N.p.k
Konkursa veids
Skolēna vārds, uzvārds
Klase
Sasniegumi
Skolotājs
1.
“Mūsu mazais pārgājiens”
04.11.2015.
3.- 4. klase
 
Pateicība
Elza Leimane
2.
Riebiņu novada spēka sacensības „Lāčplēša tvēriens”, 11.11.2015.
Zanda Luīze Lukjanova
Elīna Ūsāne
Andris Ūsāns
Rihards Kokins
6.
5.
8.
9.
1.vieta
3.vieta
Jānis Upenieks
3.
Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss „Teci, teci, valodiņa”, 11.11.2015.
Annija Tumāne
Zanda Brenča
 Mārtiņš Kudrjaševs
Agnese Tumāne
3.
6.
8.
9.
I pakāpe–Lielais st.
I pakāpe- Lielais st.
I pakāpe- Lielais st.
II pakāpe-Mazais st.
Elza Leimane
Inga Elste
4.
Konkurss ”Muna sāta, škola, pogosts /piļsāta 1917.-2015. godi” 27.11.2016.
Matīss Sondars
Mārtiņš Kudrjaševs
Rihards Kokins
Alīna Litvjakova
Agnese Tumāne
Anžela Skačkova
Rūdis Šteimaks
Artis Laizāns
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
3.vieta
Pateicība visiem pārējiem
 
Rita Upeniece
5.
R.Mūkam veltītais jaunrades darbu konkurss 15.01.2016.
Karina Vulāne
Miks Severīns Bernsons
Alise Zālīte
Rinalds Tumāns
Simona Tretjakova
4.
3.
5.
7.
8.
Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība
Atzinība
Elza Leimane
Elza Leimane
Inga Elste
Inga Elste
Inga Elste
6.
Skatuves runas konkurss 24.02.2016.
Artūrs Rikovskis
Annija Tumāne
Ainārs Sarks
Mārtiņš Kudrjaševs
1.
3.
6.
8.
I pakāpe
I pakāpe
II pakāpe
III pakāpe
Irita Livmane
Elza Leimane
Inga Elste
Inga Elste
7.
Konkurss “Balsis” 24.02.2016.
1.-3.klašu ansamblis
Miks Severīns Bernsons
 
3.
III pakāpe
Pateicība
Gunta Juste
8.
Mazo dziedātāju konkurss “Cālis-2016”
12.03.2016.
Gabriela Upeniece
Gundija Sondare
Iļja Skobeļevs
Kristaps Rimša
 
2 gadi
4gadi
5gadi
5gadi
 
 
Uz Daugavpili
Uz Daugavpili
Gunta Juste
 
9.
Eseju konkurss par skolotājiem
Alise Zālīte
Simona Tretjakova
5.
8.
Atzinība
Atzinība
Rita Upeniece
10.
Skatuves runas konkursa 2.kārta Jēkabpilī
Artūrs Rikovskis
Annija Tumāne
1.
3.
III pakāpe
II pakāpe
Irita Livmane
Elza Leimane
11.
Konkurss “Vide ap mums” .
Zanda Brenča
Agate Stafecka
Zanda Luīze Lukjanova
Madara Zalāne
Dāvis Usāns
Ainārs Sarks
Vjačeslavs Litvjakovs
Alvis Kudrjaševs
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6..
2. vieta meiteņu komandai
 
3. vieta zēnu komandai
Inga Elste
12.
„Vuolyudzāni”
Latgales novadā
18.04.2015.
Reinis Lacs
Annija Tumāne
Alise Zālīte
2.
3.
5.
Pateicība
Atzinība
Pateicība
Daina Mičule
Elza Leimane
Inga Elste
13.
Dabaszinību konkurss
“Zini vai mini”
 5.-6.klasēm
Rušonas pamatskolā
21.04.2016.
Alise Zālīte
Annmaria Iesalniece
Dāvis Usāns
Vjačeslavs Litvjakovs
 
5.
5.
6.
6.
3.vieta novadā
Gunita Strode
14.
Pētījumu konkurss „Vēsture ap mums”
Matīss Sondars
Simona Tretjakova
Mārtiņš Kudrjaševs
8.
8.
8.
3.vieta valstī
 
Rita Upeniece
15.
Konkurss “Sasniegumi saimniecībā, sabiedrībā, zinātnē, kultūrā un sportā manā novadā/pilsētā LR laikā ( 1918.1940.)”
Alise Zālīte
Matīss Sondars
Mārtiņš Kudrjaševs
Simona Tretjakova
Rihards Kokins
Alīna Litvjakova
Agnese Tumāne
Anžela Skačkova
Rūdis Šteimaks
Artis Laizāns
5.
8.
8.
8
 
9.
9.
9.
9.
9.
9.
Apliecinājums katram skolēnam
Rita Upeniece
16.
Deju kolektīvu skate- koncerts Preiļu KC
11.05.2016.
1.-3.kl.deju kolektīvs
5.-9.kl. deju kolektīvs
 
Pateicība
Pateicība
Anna Kupre
17.
CSDD konkurss
26.05.2016.
Annija Tumāne
Samanta Ruža
Samanta Solovjova
Miks Severīns Bernsons
Aleksandrs Geduševs
Andris Benislavskis
Karina Vulāne
Deniels Miklaševics
Elīna Ūsāne
Annmaria Iesalniece
Rainers Erts
Dainis Rutkovskis
Anastasija Litvjakova
Alise Zālīte
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
 
 
 
 
 
3. vieta komandai, kurā startēja Elīna, Annmaria, Rainers, Dainis
Daina Mičule

Paldies skolēniem par centību, par ieguldīto darbu. Paldies skolēnu vecākiem par atsaucību, atbalstu bērnu sagatavošanā olimpiādēm, konkursiem, skatēm.