2016./2017.m.g.2.sem.

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
 2016./2017.m.g.

N.p.k
Skolēna vārds, uzvārds
Kl.
Mācību
priekšmets
 
Līmenis
Skolotājs
1.
Matīss Sondars
9.
Bioloģija
 
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Gunita Strode
2.
Agate Stfecka
7.
Angļu valoda
3.vieta
Riebiņu novada olimpiāde
Valentīna Mičule
3.
Dāvis Usāns
7.
Angļu valoda
 
Riebiņu novada olimpiāde
Valentīna Mičule
4.
Alise Zālīte
6.
Angļu valoda
 
Riebiņu novada olimpiāde
Valentīna Mičule
5.
Matīss Sondars
9.
Vēsture
Atzinība
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Rita Upeniece
6.
Matīss Sondars
9.
Fizika
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Ilze Lukjanova
7.
Matīss Sondars
9.
Latviešu valoda un literatūra
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Inga Elste
8.
Simona Tretjakova.
9.
Latviešu valoda un literatūra
Atzinība
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Inga Elste
9.
Matīss Sondars
9.
Matemātika
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Ilze Lukjanova
10.
Edīte Meikulāne
9.
Matemātika
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Ilze Lukjanova
11.
Matīss Sondars
9.
Ķīmija
1.vieta
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Anna Kupre
12.
Mārtiņš Kudrjaševs
9.
Ķīmija
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Anna Kupre
13.
Edīte Rimša
3.
Vizuālā māksla
3.vieta
Riebiņu novada olimpiāde
Sandra Rimša
14.
Samanta Ruža
4.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Irita Livmane
15.
Annija Tumāne
4.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Irita Livmane
16.
Alise Zālīte
6.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Sandra Rimša
17.
Annmaria Iesalniece
6.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Sandra Rimša
18.
Zanda Luīze Lukjanova
7.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Sandra Rimša
19.
Aivis Verbickis
8.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Sandra Rimša
20.
Edīte Meikulāne
9.
Vizuālā māksla
 
Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)
Sandra Rimša
21.
Zanda Luīze Lukjanova
7.
Matemātika
 
Riebiņu novada olimpiāde
Ilze Lukjanova
22.
Alvis Kudrjaševs
6.
Matemātika
 
Riebiņu novada olimpiāde
Ilze Lukjanova
23.
Alvis Lemps
8.
Matemātika
 
Riebiņu novada olimpiāde
Ilze Lukjanova
24.
Rinalds Tumāns
8.
Matemātika
Atzinība
Riebiņu novada olimpiāde
Ilze Lukjanova
25.
Simona Tretjakova
8.
Krievu valoda
 
Starpnovadu atklātā olimpiāde(Riebiņu vsk.)
Valentīna Mičule
26.
Mārtiņš Kudrjaševs
9.
Krievu valoda
 
Starpnovadu atklātā olimpiāde(Riebiņu vsk.)
Valentīna Mičule
27.
Alvis Lemps
8.
Ķīmija
Atzinība
Valsts atklātā olimpiāde
Anna Kupre
28.
Rinalds Tumāns
8.
Ķīmija
 
Valsts atklātā olimpiāde
Anna Kupre
29.
Raivis Čācs
8.
Ķīmija
 
Valsts atklātā olimpiāde
Anna Kupre
30.
Matīss Sondars
9.
Ķīmija
3.vieta
Valsts atklātā olimpiāde
Anna Kupre
31.
Agate Stafecka
7.
Latviešu valoda
2. vieta
Riebiņu novada olimpiāde
Inga Elste
32.
Zanda Brenča
7.
Latviešu valoda
 
Riebiņu novada olimpiāde
Inga Elste
33.
Dāvis Usāns
7.
Latviešu valoda
 
Riebiņu novada olimpiāde
Inga Elste
34.
Elīna Usāne
6.
Mājturības un tehnoloģiju
 
13.atklātā olimpiāde- sūtīti darbi uz Rīgu
Liene Upeniece
Sandra Rimša
35.
Edīte Meikulāne
9.
Mājturības un tehnoloģiju
 
13.atklātā olimpiāde- sūtīti darbi uz Rīgu
Liene Upeniece
Sandra Rimša
36.
Simona Tretjakova
9.
Mājturības un tehnoloģiju
 
13.atklātā olimpiāde- sūtīti darbi uz Rīgu
Liene Upeniece
Sandra Rimša
37.
Dāvis Usāns
7.
Mājturības un tehnoloģiju
 
Starpnovadu olimpiāde
Jānis Upenieks
38.
Raivis Čačs
8.
Mājturības un tehnoloģiju
 
Starpnovadu olimpiāde
Jānis Upenieks
39.
Patriks Atis Stikāns
9.
Mājturības un tehnoloģiju
 
Starpnovadu olimpiāde
Jānis Upenieks
40.
Matīss Sondars
9.
Fizika
 
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde ( RVĢ)
Ilze Lukjanova
41.
Alvis Kudrjaševs
7.
Matemātika
 
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde ( RVĢ)
Daina Mičule
42.
Zanda Luīze Lukjanova
7.
Matemātika
 
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde ( RVĢ)
Ilze Lukjanova
43.
Agate Stafecka
7.
Matemātika
 
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde ( RVĢ)
Ilze Lukjanova
44.
Rinalds Tumāns
8.
Matemātika
 
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde ( RVĢ)
Ilze Lukjanova
45.
Alvis Lemps
8.
Matemātika
 
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde ( RVĢ)
Ilze Lukjanova
46.
Zanda Brenča
7.
Informātika
 
Riebiņu novada olimpiāde
Andris Strupītis
47.
Alvis Lemps
8.
Informātika
1.vieta
Riebiņu novada olimpiāde
Andris Strupītis
48.
Rinalds Tumāns
8.
Informātika
3.vieta
Riebiņu novada olimpiāde
Andris Strupītis
49.
Edīte Rimša
3.
Vizuālā māksla
 
Starpnovadu olimpiāde
( Preiļu 1.psk.)
Sandra Rimša
50.
Samanta Ruža
4.
Vizuālā māksla
2.vieta
Starpnovadu olimpiāde
( Preiļu 1.psk.)
Irita Livmane
51.
Alise Zālīte
6.
Vizuālā māksla
 
Starpnovadu olimpiāde
( Preiļu 1.psk.)
Sandra Rimša
52.
Zanda Luīze
Lukjanova
7.
Vizuālā māksla
 
Starpnovadu olimpiāde
( Preiļu 1.psk.)
Sandra Rimša
53.
Marita Laizāne
8.
Vizuālā māksla
 
Starpnovadu olimpiāde
( Preiļu 1.psk.)
Sandra Rimša
54.
Edīte Meikulāne
9.
Vizuālā māksla
 
Starpnovadu olimpiāde
( Preiļu 1.psk.)
Sandra Rimša
55.
Matīss Sondars
9.
Ķīmija
2.pakāpe-
sudraba medaļa
Valsts 58. Ķīmijas olimpiāde (Rīgā LU )
Anna Kupre
56.
Annija Tumāne
4.
Kombinētā olimpiāde
2.vieta
Riebiņu novada olimpiāde
Daina Mičule
Elza Leimane
Rita Upeniece
57.
Andris Benislavskis
4.
Kombinētā olimpiāde
 
Riebiņu novada olimpiāde
Daina Mičule
Elza Leimane
Rita Upeniece
58.
Ričards Bainors
4.
Kombinētā olimpiāde
Atzinība
Riebiņu novada
olimpiāde
Daina Mičule
Elza Leimane
Rita Upeniece
59.
Annija Tumāne
4.
Matemātika
 
Latgales 14.atklātā olimpiāde (Daugavpils )
Daina Mičule
60.
Ričards Bainors
 
4.
Matemātika
 
Latgales 14.atklātā olimpiāde (Daugavpils )
Daina Mičule
61.
Alvis Lemps
8.
Ķīmija
 
 
Starpnovadu olimpiāde
 ( PVĢ)
Anna Kupre
62.
Rinalds Tumāns
8.
Ķīmija
Atzinība
Starpnovadu olimpiāde
( PVĢ)
Anna Kupre
63.
Edīte Meikulāne
9.
Angļu valoda
Atzinība
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde (RVĢ)
Valentīna Mičule
64.
Kristaps Ancāns
8.
Angļu valoda
3. vieta
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde (RVĢ)
Valentīna Mičule
65.
Alise Zālīte
6.
Angļu valoda
3.vieta
Starpnovadu olimpiāde
( Preiļu 2.vsk.)
Valentīna Mičule
66.
Kristaps Ancāns
8.
Angļu valoda
3.vieta
Starpnovadu olimpiāde
( Preiļu 2.vsk.)
Valentīna Mičule
67.
Alvis Lemps
8.
Angļu valoda
 
Starpnovadu olimpiāde
( Preiļu 2.vsk.)
Valentīna Mičule
68.
Edīte Meikulāne
9.
Angļu valoda
 
Starpnovadu olimpiāde
( Preiļu 2.vsk.)
Valentīna Mičule
69.
Matīss Sondars
9.
Ķīmija
2. vieta
Austrumlatvijas atklātā olimpiāde (RVĢ)
Anna Kupre

KONKURSI UN SKATES