2018./2019.m.g.

Galēnu pamatskolas izglītojamo sasniegumi

 mācību priekšmetu olimpiādēs

2018./2019.m.g.

 

N.p.k

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Mācību

priekšmets

Sasniegumi

Līmenis, laiks

1.

Vjačeslavs Litvjakovs

9.

Vēsture

2.vieta

Starpnovadu olimpiāde, 11.01.19.

2.

Edīte Rimša

5.

Matemātika

2. vieta

Riebiņu novada olimpiāde, 15.02.19.

3.

Reinis Lacs

5.

Matemātika

3. vieta

Riebiņu novada olimpiāde, 15.02.19.

4.

Ričards Bainors

6.

Matemātika

1.vieta

Riebiņu novada olimpiāde, 15.02.19.

5.

Miks Severīns Bernsons

6.

Informātika

3.vieta

Riebiņu novada olimpiāde, 21.03.19.

6.

Reinis Lacs

5.

Angļu valoda

1.vieta

Strapnovadu olimpiāde, 27.03.2019

7.

Dans Puduls

4.

Kombinētā

3.vieta

Riebiņu novada olimpiāde,18.04.2019.

8.

Rendijs Noviks

4.

Kombinētā

Atzinība

Riebiņu novada olimpiāde,18.04.2019.

9.

Arturs Rikovskis

4.

Kombinētā

Atzinība

Riebiņu novada olimpiāde,18.04.2019.

 

Galēnu pamatskolas izglītojamo

sasniegumi konkursos

 2018./2019.m.g.

N.p.k

Konkursa veids, laiks

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Sasniegumi

1.

Zinātnieku nakts Rēzeknes Augstskolā

28.09.2018.

Samanta Ruža

Samanta Solovjova

Annija Tumāne

Madara Zalāne

 

Agate  Stafecka

Zanda Brenča

Edīte Rimša

Evelīna Lempa

Viktorija Grigorjeva

 

Elīna Ūsāne

Anastasija Litvjakova

Annmaria Iesalniece

Alise Zālīte

 

6.

 

9.

 

9.

5.

 

 

8.

 

 

 

 

 

2.

Novada jauno mākslinieku plenērs-meistarklase sadarbībā ar māksliniekiem ”Maļavoju saītu Rībeņu nūvodā’.

Guntis Strods

 Maija Sermā

 Kristiāna Broka

Kristīne Grigorjeva

Amanda Briška

 Arturs Rikovskis

 Edīte Rimša

 Annija Tumāne

Samanta Ruža. 

2.

2.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

6.

 

 

3.

Riebiņu novada konkurss ”Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma”. 31.10.2018.

Zanda Brenča

Agate Stafecka

Madara Zalāne

Dāvis Usāns

Vjačeslavs Litvjakovs

Alvis Kudrjaševs

 

9.

2. vieta

4.

Riebiņu novada spēka sacensības „Lāčplēša tvēriens”, 07.11.2018.

Elīna Ūsāne

Zanda Brenča

 

8.

9.

 

1. vieta

8. vieta

 

5.

Filosofam R.Mūkam veltītā jaunrades darbu konkurss, 14.12.2018.

Daniels Kristians Jansons

Alise Zālīte

Annija Tumāne

Evelīna Lempa

Agate Stafecka

Annmaria Iesalniece

 

Emīls Barkovits

 

5.

8.

6.

5.

9.

8.

 

2.

3.vieta, RTA balva

2.vieta

3.vieta

Atzinība

Atzinība

 

 

 

2.vieta

6.

Riebiņu novada Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

24.01.2019.

Miks Severīns Bernsons

Evelīna Lempa

Edīte Rimša

Annija Tumāne

6.

5.

5.

6.

2. vieta

7.

Starpnovadu Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība  Preiļos, 20.02.2019.

Miks Severīns Bernsons

6.

 

8.

Riebiņu novada skatuves runas konkurss, 22.02.2019.

Rūta Stafecka

Krista Reinsone

Arta Pudule

3.

3.

4.

I pakāpe-uz reģionu

I pakāpe

I pakāpe

9.

Riebiņu novada konkurss “Balsis”.

Rūta Stafecka

Krista Reinsone

Raitis Lacs

Arta Pudule

Alise Čača

Dans Puduls

Rendijs Noviks

Arturs Rikovskis

Edīte Rimša

Evelīna Lempa

Reinis Lacs

Annija Tumāne

Samanta Ruža

Andris Benislavskis

Agate Stafecka

Zanda Brenča

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

9.

9.

I pakāpe

10.

Starpnovadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate ( ar vietējo žūriju), 26.02.2019.

1.-3.kl.deju kolektīvs

4.-6.kl.deju kolektīvs

 

II pakāpe

I pakāpe

11.

Starpnovadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate ( ar VISC žūriju), 05.03.2019

1.-3.kl.deju kolektīvs

4.-6.kl.deju kolektīvs

 

II pakāpe

II pakāpe

12.

Riebiņu novada konkurss “Poliglots”

06.03.2019.

Zanda Brenča

Alvis Kudrjaševs

Vjačeslavs Litvjakovs

Agate Stafecka

Dāvis Usāns

Madara Zalāne

9.

2.vieta

13.

Latgales zonas skatuves runas konkurss Daugavpilī 20.03.2019.

Rūta Stafecka

3.

I pakāpe

14.

Riebiņu novada konkurss “Vide ap mums”

20.03.2019.

Edīte Rimša

Vjačeslavs Litvjakovs

Alvis Kudrjaševs

5.

9.

9.

 

1.vieta

2.vieta

3.vieta

15.

Riebiņu novada skolu klātienes konkurss “Pasaules ūdens diena”. 22.03.2019.

Ričards Bainors

Alise Zālīte

Dainis Rutkovskis

Zanda Brenča

Alvis Kudrjaševs

6.

8.

8.

9.

9.

 

16.

Naaizmierstulei veltīts jaunrades darbu konkurss, 27.03.2019.

Egils Sprindžs

Arta Pudule

Kristaps Rimša

Amanda Briška

Raitis Lacs

Emīls Barkovits

Agate Stafecka

Alise Zālīte

3.

4.

2.

3.

3.

2.

9.

8.

II pakāpes diploms

Atzinība

Atzinība

No DU, RTA

No Aglonas Bazilikas

17.

Skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni”,13.04.2019

Krista Reinsone

Annija Tumāne

3.

6.

Atzinība

Atzinība

18.

Olimpus. ru rudens sesija

Raitis Lacs

Egīls Sprindžs

Krista Reinsone

3.

3.

3.

I pakāpe

II pakāpe

Pateicība

19.

Olimpus. ru pavasara sesija

Rūta Stafecka

Raitis Lacs

Aleksis Dreijers

Evelīna Lempa

3.

3.

5.

5.

 I pakāpe

I pakāpe

III pakāpe

III pakāpe

20.

Vēsture ap mums.04.05.

Rīgā

Edīte Rimša

5.

 

21.

e- Twinning projektā “Karlsona dzimšanas dienas torte”

1.-4.klases skolēni

 

e-Twinning atbalsta dienesta Kvalitātes sertifikāts

22.

Vēsture ap mums.

25.05. Rīgā

Edīte Rimša

Vjačeslavs Litvjakovs

Alvis Kudrjaševs

5.

9.

9.

 

23.

Sacerējumu konkurss “Sibīrijas bērni 1941/1949-trimdas bērni 1944”.

Fonds “Sibīrijas bērni”.

Reinis Lacs

5.