2020./2021.m.g.

2020./2021.mācību gada 1.semestris ir noslēdzies.

                         Galēnu pamatskolas 2.- 8.klases  skolēnu 1.semestra  mācību sasniegumu  vidējais vērtējums ir 7, 24 balles.

          Pirmās klases skolēni ir lieliski veikuši savu pirmo mācību semestri. Saliedējušies, iemācījušies cienīt viens otru, pedagogus un tehniskos darbiniekus. Pirmklasnieki ir ļoti zinātkāri, atraktīvi un draudzīgi. Paldies, vecākiem par atbalstu, sadarbību un izpratni !

Klases vidējais vērtējums mācību priekšmetos:

trešajā  klasē - 6,67 balles ,

ceturtajā klasē - 7,56 balles,

piektajā  klasē -8,02 balles ,

sestajā klasē - 7,7 balles,

septītajā klasē - 6,98 balles

 astotajā klasē ir 6,88 balles.

4% skolēnu ir tikai augsti mācību sasniegumi, 48% optimāli 48% skolēnu pietiekami mācību sasniegumi.

 Paldies audzēkņiem par centību, sadarbību ar pedagogu kolektīvu, izpratni !

Lai pietiek spēka, uzcītības un prieka uzcītīgi mācīties arī nakošajā semestrī! Veselību, možu garu!