2014./2015.m.g.

 

Galēnu pamatskola
Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti
 2014./2015.m.g.
 
Kopā 23 godalgotas vietas
Starpnovadu olimpiādes: 1.vieta -    1
2.vieta -           3
3. vieta -          3
Atzinība - 5
                                                          Riebiņu novada olimpiādes: 1.vieta -   2
2.vieta -    1
3. vieta - 1
Atzinība - 2
Atklātās olimpiādes: 2.vieta   - 1
Atzinība - 4

Skolēna vārds,uzvārds
Klase
Mācību
priekšmets
Sasniegumi
Līmenis
Skolotājs
Jānis Zalāns
9.
Bioloģija
 
3.vieta
Starpnovadu olimpiāde PVĢ
Jānis Upenieks
Māra Dreijere
9.
Bioloģija
 
Starpnovadu olimpiāde PVĢ
Jānis Upenieks
Jānis Zalāns
9.
Vēsture
Atzinība
Starpnovadu olimpiāde PVĢ
Rita Upeniece
Māra Dreijere
9.
Vēsture
 
Starpnovadu olimpiāde PVĢ
Rita Upeniece
Zane Barkovite
9.
Latviešu valoda un literatūra
Atzinība
Starpnovadu olimpiāde PVĢ
Inga Elste
Edīte Rimša
1.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Elza Leimane
Miks Severīns Bernsons
2.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Sandra Rimša
Annmaria Iesalniece
4.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Sandra Rimša
Agate Stafecka
5.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Sandra Rimša
Edīte Meikulāne
7.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Sandra Rimša
Artis Laizāns
8.
Vizuālā māksla
 
Riebiņu novada olimpiāde
Sandra Rimša
Agita Sprindža
9.
Vizuālā māksla
Atzinība
Riebiņu novada olimpiāde
Sandra Rimša
Agate Stafecka
5.
Latviešu valoda un literatūra
 
Latgales novada atklātā olimpiāde
Inga Elste
Dāvis Usāns
5.
Latviešu valoda un literatūra
 
Latgales novada atklātā olimpiāde
Inga Elste
Dainis Rutkovskis
4.
Kombinētā
olimpiāde
 
Riebiņu novada
Irita Livmane
Alise Zālīte
4.
Kombinētā
olimpiāde
 
Riebiņu novada
Irita Livmane
Rainers Erts
4.
Kombinētā
olimpiāde
 
Riebiņu novada
Irita Livmane
Matīss Sondars
7.
Latviešu valoda
2.vieta
Riebiņu novada
Inga Elste
Simona Tretjakova
7.
Latviešu valoda
3.vieta
Riebiņu novada
Inga Elste
Gustavs Utināns
9.
Matemātika
Atzinība
Starpnovadu olimpiāde PVĢ
Ilze Lukjanova
Māra Dreijere
9.
Matemātika
 
Starpnovadu olimpiāde PVĢ
Ilze Lukjanova
Māra Dreijere
9.
Ķīmija
2.vieta
Starpnovadu olimpiāde PVĢ
Anna Kupre
Agita Sprindža
9.
Ķīmija
Atzinība
Starpnovadu olimpiāde PVĢ
Anna Kupre
Ainārs Sarks
5.
Mājturība un tehnoloģijas
 
Starpnovadu olimpiāde
Jānis Upenieks
Raivis Čačs
6.
Mājturība un tehnoloģijas
Atzinība
Starpnovadu olimpiāde
Jānis Upenieks
Patriks Atis Stikāns
7.
Mājturība un tehnoloģijas
2. vieta
Starpnovadu olimpiāde
Jānis Upenieks
Artis Laizāns
8.
Mājturība un tehnoloģijas
 
Starpnovadu olimpiāde
Jānis Upenieks
Jānis Zalāns
9.
Mājturība un tehnoloģijas
3.vieta
Starpnovadu olimpiāde
Jānis Upenieks
Alvis Kudrjaševs
5.
Matemātika
Atzinība
Riebiņu novada
Daina Mičule
Zanda Brenča
5.
Matemātika
 
Riebiņu novada
Daina Mičule
Matīss Sondars
7.
Matemātika
 
Riebiņu novada
Daina Mičule
Anžela Skačkova
8.
Matemātika
 
Riebiņu novada
Ilze Lukjanova
Rūdis Šteimaks
8.
Matemātika
 
Riebiņu novada
Ilze Lukjanova
Anžela Skačkova
8.
Ķīmija
 
Valsts atklātā PVĢ
Anna Kupre
Rūdis Šteimaks
8.
Ķīmija
 
Valsts atklātā PVĢ
Anna Kupre
Māra Dreijere
9.
Ķīmija
Atzinība
Valsts atklātā PVĢ
Anna Kupre
Agita Sprindža
9.
Ķīmija
 
Valsts atklātā PVĢ
Anna Kupre
Anžela Skačkova
8.
Krievu valoda
1.vieta
Riebiņu novada
Valentīna Mičule
Alīna Litvjakova
8.
Krievu valoda
 
Riebiņu novada
Valentīna Mičule
Rūdis Šteimaks
8.
Krievu valoda
 
Riebiņu novada
Valentīna Mičule
Andrejs Lipatovs
9.
Krievu valoda
1.vieta
Riebiņu novada
Valentīna Mičule
Gustavs Āris Stikāns
9.
Krievu valoda
 
Riebiņu novada
Valentīna Mičule
Edīte Rimša
1.
Glītrakstīšanas
3.pakāpe
Riebiņu novada
Daina Mičule
Evelīna Lempa
1.
Glītrakstīšanas
 
Riebiņu novada
Daina Mičule
Samanta Ruža
2.
Glītrakstīšanas
2.pakāpe
Riebiņu novada
Elza Leimane
Miks Severīns Bernsons
2.
Glītrakstīšanas
2.pakāpe
Riebiņu novada
Elza Leimane
Alise Zālīte
4.
Glītrakstīšanas
 
Riebiņu novada
Irita Livmane
Elīna Usāne
4.
Glītrakstīšanas
3.pakāpe
Riebiņu novada
Irita Livmane
Zanda Brenča
5.
Glītrakstīšanas
3.pakāpe
Riebiņu novada
Inga Elste
Simona Tretjakova
7.
Latviešu valoda
Atzinība
Latgales novada atklātā Daugavpilī
Inga Elste
Matīss Sondars
7.
Latviešu valoda
2.vieta
Latgales novada atklātā Daugavpilī
Inga Elste

Galēnu pamatskolas skolēnu piedalīšanās
konkursos, skatēs 2014./2015.m.g.
 
skatīties šeit!