2019./2020.m.g.

Izglītojamo vidējais sekmju vērtējums skolā 7,44

Augstākais vidējais mācību sekmju vērtējums  skolā izglītojamajam ar -9,7 ballēm

8 izglītojamie 2019./2020.m.g beiguši ar vidējo vērtējumu virs 9,0 ballēm

11 izglītojamie ar vidējo vērtējumu virs 8,00 ballēm

16 izglītojamie ar vidējo vērtējum uvirs 7,00 ballēm

11 izglītojamie ar vidējo vērtējumu virs 6,00 ballēm

 

 

 

Galēnu pamatskolas izglītojamo piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs

2019./2020.m.g.

 

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Mācību

priekšmets

Sasniegumi

Līmenis, laiks

Reinis Lacs

Edīte Rimša

Dans Puduls

6.

6.

5.

Angļu valoda

1.vieta

Starpnovadu, Viļānu vsk.,02.12.2019.

Reinis Lacs

6.

Matemātika

66  p.no 99 p.

Neklātienes olimpiāde “Bebrs”.

Dans Puduls

5.

Matemātika

1.vieta

Riebiņu novada olimpiāde, 14.02.2020.

Rendijs Noviks

5.

Matemātika

Atzinība

Riebiņu novada olimpiāde, 14.02.2020.

Arturs Rikovskis

5.

Matemātika

2.vieta

Riebiņu novada olimpiāde, 14.02.2020.

Reinis Lacs

6.

Matemātika

 

Riebiņu novada olimpiāde, 14.02.2020.

Edīte Rimša

6.

Matemātika

2.vieta

Riebiņu novada olimpiāde, 14.02.2020.

Ričards Bainors

7.

Matemātika

 

Riebiņu novada olimpiāde, 14.02.2020.

 

Galēnu pamatskolas sasniegumi konkursos  2019./2020.m.g.

Konkursa veids, laiks

Skolēna vārds, uzvārds

Sasniegumi

Skolotājs

“BALTA” konkurss “Drošākā klase”. 23.09.2019.

Gundija Sondare

Ivita Sprindža

Nikola Upeniece

Jurģis Strods

Dāvis Auziņš

Maksims Litvjakovs

Valērijs Skobeļevs

Raimonds Bainors

Mārīte Sērmā

Diploms par piedalīšanos.

Tatjana Lazareva

Konkurss “Mana skola- lieliskākā skola novadā.” Organizē R.Mūka muzejs.11.10.2019.

Annija Tumāne

Samanta Solovjova

Samanta Ruža

Andris Benislavskis

Ričards Bainors

Pateicība.

Rita Upeniece

“Lāčplēša tvēriens “ Riebiņu vidusskolā , 11.11.2019.

Elīna Ūsāne

Dans Puduls

2. vieta

Pateicība

Guntis Belkovskis

Starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss “Bebrs”.

11.11.2019-24.11.2019.

Reinis Lacs

 

|

Labākais rezultāts skolā , 66 p. no 99 p.

Tatjana Lazareva

Filosofam R.Mūkam veltītā jaunrades darbu konkurss.

13.12.2018.

Egīls Sprindžs

Krista Reinsone

Dāvis Antonovs

Amanda Briška

Emīls Barkovits

Maija Sermā

Edīte Rimša

Viktorija Grigorjeva

Alise Zālīte

Dainis Rutkovskis

Dans Puduls

1. vieta

2.vieta

Atzinība

Atzinība

3.vieta

3.vieta

3.vieta

3.vieta

3.vieta

3.vieta

Elza Leimane

 

 

Daina Mičule

Inga Elste

Robotikas turnīrs Transporta un sakaru institūtā.

14.12.2019.

Maksims Litvjakovs

Valērijs Skobeļevs

Raimonds Bainors

Gundija Sondare

Iļja Skobeļevs

Kristaps Rimša

Amanda Briška

Raitis Lacs

Egīls Sprindžs

Dans Puduls

Rinalds Bainors

Arturs Rikovskis

Miks Severīns Bernsons

Ričards Bainors

Dainis Rutkovskis

 

5.vieta

Andris Strupītis

 

Olimpus.ru

Rudens sesija

Evelīna Lempa

Reinis Lacs

Daniels Kristians Jansons Aleksis Dreijers

Raitis Lacs

Krista Reinsone

Egīls Sprindžs

2.pakāpe, angļu val.

1.pakāpe-angļu val.

 1.pakāpe-angļu val

1.pakāpe-angļu val.

 1.pakāpe-angļu val

1.pakāpe-angļu val.

 1.pakāpe-angļu val

Valentīna Mičule

LAŠOR rīkotais  konkurss “Tatjanas diena” valsts mērogā

25.01.2020.

Edīte Rimša

3.vieta

Valentīna Mičule

(Rita Upeniece )

Riebiņu novada “Skaļās lasīšanas “ konkurss.

30.01.2020.

Edīte Rimša

Reinis Lacs

2. vieta

Inga Elste

Riebiņu novada konkurss “Bioloģiskā daudzveidība”.( jauktajās komandās)

21.02.2020.

Dans Puduls

Ričards Bainors

 Dainis Rutkovskis

Andris Benislavskis

Miks Severīns Bernsons

 

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Pateicība

Gunita Strode

Anna Kupre

Starpnovadu Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība  Preiļos, 21.02.2020.

Edīte Rimša

Pateicība

Inga Elste

Robotikas sacensības Siguldā.

22.02.2020.

Gundija Sondare

Dāvis Auziņš

Iļja Skobeļevs

Kristaps Rimša

Maija Sermā

Amanda Briška

Raitis Lacs

Dāvis Antonovs

Egīls Sprindžs

Dans Puduls

Rinalds Bainors

Ričards Bainors

Dainis Rutkovskis

 

 

Andris Strupītis

Riebiņu novada skatuves runas konkurss, 24.02.2020.

Gundija Sondare

Rūta Stafecka

Krista Reinsone

Arta Pudule

Arturs Rikovskis

Annija Tumāne

I pakāpe

I pakāpe

I pakāpe

I pakāpe

Augstākā pakāpe

I pakāpe

Daina Mičule

Elza Leimane

 

Inga Elste

Riebiņu novada konkurss “Balsis”.

24.02.2020.

Jurģis Strods

Megija Āriņa

Kristiāna Broks

Kristaps Rimša

Maija Sermā

Guntis Strods

Iļja Skobeļevs

Rūta Stafecka

Krista Reinsone

Raitis Lacs

Arta Pudule

Alise Čača

Dans Puduls

Rendijs Noviks

Arturs Rikovskis

Aivita Leimane

Edīte Rimša

Evelīna Lempa

Reinis Lacs

I pakāpe

 

 

 

 

 

 

I pakāpe

Lidija Ozola

Latgales zonas skatuves runas konkurss Rēzeknē “Zeimuļs” 10.03.2020.

Arturs Rikovskis

II pakāpe

Inga Elste

Riebiņu novada konkurss “Vēsture ap mums”

11.03.2020.

Edīte Rimša

Ričards Bainors

1.vieta

Rita Upeniece

Starpnovadu izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate (valsts nozīmes)

12.03.2020

2.-4.kl.deju kolektīvs

Gundija Sondare

Jurģis Strods

Ivita Sprindža

Dāvis Auziņš

Kristiāna Broka

Megija Āriņa

Kristīne Grigorjeva

Kristaps Rimša

Iļja Skobeļevs

Emīls Barkovits

Guntis Strods

Krista Reinsone

Rūta Stafecka

Amanda Briška

Raitis Lacs

Egīls Sprindžs

Dāvis Antonovs

 

5.-7. kl.deju kolektīvs

Dans Puduls

Arta Pudule

Arturs Rikovskis

Alise Čača

Edīte Rimša

Evelīna Lempa

Viktorija Grigorjeva

Reinis Lacs

Aleksis Dreijers

Daniels Kristians Jansons

Renāts Solovjovs

Samanta Solovjova

Samanta Ruža

Annija Tumāne

Aleksandrs Geduševs

Miks Severīns Bernsons

I pakāpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II pakāpe

Anna Kupre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kupre

Naaizmierstulei veltīts jaunrades darbu konkurss, 27.03.2019.

Guntis Strods

Emīls Barkovits

Amanda Briška

Krista Reinsone

Rūta Stafecka

Raitis Lacs

Egīls Sprindžs

 

 

Daniels Kristians Jansons

II pakāpes diploms

 

 

 

 

Darbs ievietots lakuga.lv

Daina Mičule

 

Elza Leimane

 

 

Inga Elste

CSDD konkurss

Edīte Rimša

Evelīna Lempa

Reinis Lacs

Aleksis Dreijers

Daniels Kristians Jansons

Atzinība visai komandai

Valentīna Mičule

Jaunrades darbu konkurss “Skaistākie vārdi par sieru”

Krista Reinsone

Raitis Lacs

Egīls Sprindžs

 

Elza Leimane

e-twinning projekts “Sapņu pilsēta caur VR brillēm”

Skola nominēta par

e-twinning skolu!

Egīls Sprindžs un visa 4. klase

 

Elza Leimane

Daina Mičule

Latvijas   Finiera fonda

stāstu konkurss

„Bērziņš Sarkaņkalnā”

 

Krista Reinsone

Izvirzīta apbalvošanai,

uzaicinājums uz pasākumu

Elza Leimane

CSDD konkurss

 

 

 

Aleksandrs Geduševs

Miks Severīns Bernsons

Ričards Bainors

Samanta Solovjova

Annija Tumāne

Pateicība visai klasei

Rita Upeniece

Konkurss „Vēsture ap mums” Rīgā

Edīte Rimša

Ričards Bainors

Annija Tumāne

2.vieta valstī

Rita Upeniece

Matemātikas konkurss „ Ķengurs”

Emīls Barkovits

8.vieta valstī

Daina Mičule