2017./2018.m.g.2.sem.

 

Skolēnu mācību sasniegumu TOP 10

2018. gada janvāris

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Vid. vērtējums

1.

Edīte Rimša

4.

9,00

2.

Evelīna Lempa

4.

8,75

3.

Samanta  Ruža

5.

8,40

4.

Annmaria Iesalniece

7.

8,17

5.

Reinis Lacs

4.

8,13

5.

Annija Tumāne

5.

8,10

6.

Alise Zālīte

7.

7,72

6.

Dāvis Usāns

8.

7,70

7.

Rinalds Tumāns

9.

7,55

8.

Andris Benislavskis

5.

7,50

8.

Aleksandrs Geduševs

5.

7,50

8.

Alvis Kudrjaševs

8.

7,50

9.

Alvis Lemps

9.

7,33

9.

Miks Severīns Bernsons

5.

7,30

10.

Raivis Čačs

9.

7,25

 

Klašu vidējie vērtējumi-  janvāris

 

Nr.

Klase

Vidējais vērtējums

1.

5.klase

7,48

2.

4.klase

7,30

3.

8.klase

6.96

4.

7.klase

6,84

5.

9.klase

6,17

 

 

Ziņas apkopoja skolēnu padomes mācību darba sektora

vadītāja  Annija Tumāne

 

 

 

 

 

Skolēnu mācību sasniegumu TOP 10

2018. gada februāris

N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Vid. vērtējums

1.

Edīte Rimša

4.

9,71

2.

Reinis Lacs

4.

9,03

3.

Evelīna Lempa

4.

8,86

4.

Annija Tumāne

5.

8,33

5.

Samanta  Ruža

5.

8,19

6.

Alise Zālīte

7.

8,10

6.

Rinalds Tumāns

9.

8,09

7.

Ričards Bainors

5.

7,88

8.

Agate Stafecka

8.

7,75

8.

Alvis Lemps

9.

7,74

9.

Daniels Kristiāns Jansons

4.

7,72

9.

Annmaria Iesalniece

7.

7,70

9.

Aleksis Dreijers

4.

7,69

10.

Dāvis Usāns

8.

7,63

 

Klašu vidējie vērtējumi-  februāris

 

Nr.

Klase

Vidējais vērtējums

1.

4.klase

7,50

2.

5.klase

7,37

3.

8.klase

7.17

4.

7.klase

6,92

5.

9.klase

6,69

 

 

Ziņas apkopoja skolēnu padomes mācību darba sektora

vadītāja  Annija Tumāne

 

Sasniegumi konkursos  2017./2018.m.g.

N.p.k

Konkursa veids

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Sasniegumi

Skolotājs

1.

“Iepazīsti Robertu Mūku” 11.01.2018

Agate Stafecka

Vjačeslavs Litvjakovs

Zanda Brenča

Davis Usāns

Ainārs Sarks

 

Aivis Verbickis

Marita Laizāne

Kristaps Ancāns

Kristaps Kokins

Maksims Geduševs

 

8.

 

 

 

 

 

9.

1.vieta

 

 

 

 

 

3.vieta

Inga Elste

 

 

 

 

 

Gunita Strode

2.

Riebiņu novada Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 5.-6.kl.

Annija Tumāne

 

5.

5.

2.vieta

Inga Elste

Rita Upeniece

3.

Preiļu reģiona Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 5.-6.kl.

Annija Tumāne

5.

Diploms par piedalīšanos

Inga Elste

Rita Upeniece

4.

Zīmējumu konkurss Tatjanas diena -janvāris

Edīte Rimša

4.

Diploms

Valentīna Mičule

5.

Riebiņu novada skatuves runas konkurss 26.02.2018.

Arturs Rikovskis

Arta Pudule

Annija Tumāne

3.

3.

5.

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Irita Livmane

 

Inga Elste

6.

Riebiņu novada vokālo ansambļu skate “Balsis” 26.02.2018.

Raitis Lacs

Krista Reinsone

Arta Pudule

Arturs Rikovskis

Edīte Rimša

Evelīna Lempa

Reinis Lacs

2.

2.

3.

3.

4.

4.

4.

I pakāpes diploms – izvirzīti uz reģiona konkursu

Gunta Juste

7.

Reģiona vokālo ansambļu skate “Balsis” 07.03.2018.

Raitis Lacs

Krista Reinsone

Arta Pudule

Arturs Rikovskis

Edīte Rimša

Evelīna Lempa

Reinis Lacs

2.

2.

3.

3.

4.

4.

4.

III pakāpes diploms

Gunta Juste

8.

Riebiņu novada pētniecisko darbu konkurss “Vide ap mums” 5.-7.kl. “Svētki un to svinēšana”07.03.2018.

Samanta Solovjova

Ričards Bainors

 

 

Elīna Ūsāne

5.

5.

 

 

7.

 

 

 

2.vieta

Rita Upeniece

9.

Reģiona skatuves runas konkurss 22.03.2018. Rēzeknē “Zeimuls”.

Arturs Rikovskis

3.

I pakāpes diploms

Irita Livmane

 

 

 

 

 

 

Galēnu pamatskolas izglītojamo piedalīšanās

mācību priekšmetu olimpiādēs

2017./2018.m.g.

 

N.p.k

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Mācību

priekšmets

Sasniegumi

Līmenis

Skolotājs

1.

Rinalds Tumāns

9.

Bioloģija

2.vieta

Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)

Gunita

Strode

2.

Alvis Lemps

9.

Bioloģija

 

Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)

Gunita

Strode

3.

Ralfs Iesalnieks

9.

Vēsture

 

Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)

Rita Upeniece

4.

Rinalds Tumāns

9.

Vēsture

 

Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)

Rita Upeniece

5.

Rinalds Tumāns

9.

Informātika

 

Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)

Andris Strupītis

6.

Alvis Kudrjaševs

8.

Informātika

 

Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)

Andris Strupītis

7.

Alvis Lemps

9.

Fizika

 

Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)

Ļubova Stepanova

8.

Rinalds Tumāns

9.

Fizika

 

Starpnovadu olimpiāde (PVĢ)

Ļubova Stepanova

9.

Dans Puduls

3.

Vizuālā māksla

 

Riebiņu novada olimpiāde

Irita Livmane

10.

Edīte Rimša

4.

Vizuālā māksla

 

Riebiņu novada olimpiāde

Irita Livmane

11.

Samanta Ruža

5.

Vizuālā māksla

3.vieta

Riebiņu novada olimpiāde

Irita Livmane

12.

Annmaria Iesalniece

7.

Vizuālā māksla

1.vieta

Riebiņu novada olimpiāde

Sandra Rimša

13.

Ainārs Sarks

8.

Vizuālā māksla

 

Riebiņu novada olimpiāde

Irita Livmane

14.

Zanda Brenča

8.

Mājturība un tehnoloģijas

 

Starpnovadu olimpiāde

Gunita Strode

15.

Vjačeslavs Litvjakovs

8.

Mājturība un tehnoloģijas

 

Starpnovadu olimpiāde

Jānis Upenieks

16.

Rinalds Tumāns

9.

Matemātika

 

Starpnovadu olimpiāde( PVĢ)

Tatjana Lazareva

17.

Alvis Lemps

9.

Ķīmija

3.vieta

Starpnovadu olimpiāde

Anna Kupre

18.

Rinalds Tumāns

9.

Ķīmija

3.vieta

Starpnovadu olimpiāde

Anna Kupre

19.

Ričards Bainors

5.

Matemātika

3.vieta

Riebiņu novada olimpiāde

Tatjana Lazareva

20.

Aleksandrs Geduševs

5.

Matemātika

 

Riebiņu novada olimpiāde

Tatjana Lazareva

21.

Ainārs Sarks

8.

Matemātika

 

Riebiņu novada olimpiāde

Tatjana Lazareva

22.

Alvis Lemps

9.

Dabaszinību

2.vieta

Eiropas Savienības olimpiāde

 

Anna Kupre

Gunita Strode

 

Ļubova Stepanova

23.

Rinalds Tumāns

9.

Dabaszinību

3.vieta

Eiropas Savienības olimpiāde

24.

Raivis Čačs

9.

Dabaszinību

 

Eiropas Savienības olimpiāde

25.

Elīna Ūsāne

7.

Mājturība un tehnoloģijas

 

Atklātā valsts olimpiāde

Sandra Rimša

26.

Miks Severīns Bernsons

5.

Mājturība un tehnoloģijas

3.vieta

Starpnovadu olimpiāde

Jānis Upenieks

27.

Alvis Kudrjaševs

8.

Fizika

 

Austrumlatvijas atklātā olimpiāde

Ļubova Stepanova

28.

Ričards Bainors

5.

Matemātika

 

Austrumlatvijas atklātā olimpiāde

Tatjana Lazareva

29.

Alvis Kudrjaševs

8.

 

3. pakāpes diploms

 

Izvirzīts uz 3.posmu uz Rīgu.

Zinātniski pētniecisko darbu konference 23.03.2018. Daugavpilī

Rita Upeniece

30.

Reinis Lacs

4.

Kombinētā olimpiāde

1.vieta

Riebiņu novada olimpiāde

Daina Mičule

Elza Leimane

Rita Upeniece

31.

Edīte Rimša

4.

Kombinētā olimpiāde

2.vieta

Riebiņu novada olimpiāde

Daina Mičule

Elza Leimane

Rita Upeniece

32.

Evelīna Lempa

4.

Kombinētā olimpiāde

Atzinība

Riebiņu novada olimpiāde

Daina Mičule

Elza Leimane

Rita Upeniece