Skolēnu padomes sastāvs 

 

2018./2019.m.g.

 

Annija Tumāne _ skolēnu padomes priekšsēdētāja

 

 Kultūras jomas vadītjs- Zanda Brenča

 

 Mācību darba sektora vadītāja_ Edīte Rimša

 

 Saimnieciskā darba organizators_ Elīna Ūsāne

 

 Sporta darba organizators_ Vjačeslavs Litvjakovs

 

 Iekšējās kārtības un tiesību jomas speciāliste_Agate Stafecka

 

Informāciju un tehnoloģiju jomas vadītājs- Miks Severīns Bernsons