Skolēnu padomes sastāvs 

 

2019./2020.m.g.

 

 Edīte Rimša_ skolēnu padomes priekšsēdētāja

 

 Kultūras jomas vadītja-  Annija Tumāne

 

 Mācību darba sektora vadītāja_ Elīna Ūsāne

 

 Saimnieciskā darba organizators_ Dans Puduls

 

 Sporta darba organizators_ Dairis Keziks

 

 Iekšējās kārtības un tiesību jomas speciālists_ Artūrs Rikovskis

 

Informāciju un tehnoloģiju jomas vadītājs- Miks Severīns Bernsons