Skolotāji

 

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Amats

Mācību priekšmets

1.

Gunita Strode

Izglītības iestādes direktore.

Dabaszinības, bioloģija

2.

Anna  Kupre

Direktores vietniece izglītības jomā. 

Ģeogrāfija, ķīmija,tautu deju pulciņi

3.

Sandra Rimša

Pirmsskolas skolotāja,

vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, 9.klases audzinātāja.

4.

 

Regina Ruža

Pirmsskolas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja

5.

Elza Leimane

Sākumskolas skolotāja,4.klases audzinātāja, teātra pulciņš, pagarinātās dienas grupas audzinātāja.

6.

Daina Mičule

Sākumskolas skolotāja,3.klases audzinātāja, velosipēdistu pulciņš, pagarinātās dienas grupas audzinātāja.

7.

Valentīna Mičule

Angļu,krievu valoda, kristīgā mācība, 6.klases audzinātāja.

8.

Rita Upeniece

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, novadpētniecības pulciņš,

pagarinātās dienas grupas audzinātāja.

bibliotekāre,7.klases audzinātāja.

9.

Tatjana Lazareva

Matemātika 5. - 9.klasei, sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja

10.

Inga Elste

  Latviešu valoda un literatūra, žurnālistikas pulciņš

11.

 Guntis Belkovskis

 Sports, sporta pulciņi, 5.klases audzinātājs.

12.

 Andris Strupītis

Informātika,mājturība un tehnoloģijas, robotikas pulciņš

13.

 Lidija Ozola

 Mūzika, vokālais ansamblis

14.

Juris Livmanis

Fizika