Skolotāji

 

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Amats

Mācību priekšmets

1.

Gunita Strode

Izglītības iestādes direktore.

Dabaszinības, bioloģija, mājturība un tehnoloģijas

2.

Anna  Kupre

Direktores vietniece izglītības jomā. 

Ģeogrāfija, ķīmija,tautu deju pulciņi

3.

Sandra Rimša

Pirmsskolas skolotāja,

vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, Džimbas skolas skolotāja, 8.klases audzinātāja.

4.

5.

Regina Ruža

Astrīda Vucina

Pirmsskolas skolotājas

6.

Elza Leimane

Sākumskolas skolotāja,3.klases audzinātāja, teātra pulciņš, pagarinātās dienas grupas audzinātāja.

7.

Daina Mičule

Sākumskolas skolotāja,2.klases audzinātāja, velosipēdistu, datorikas pulciņš,  pagarinātās dienas grupas audzinātāja.

8.

Valentīna Mičule

Angļu,krievu valoda, kristīgā mācība, 5.klases audzinātāja.

9.

Rita Upeniece

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, novadpētniecības pulciņš,

pagarinātās dienas grupas audzinātāja.

bibliotekāre,6.klases audzinātāja.

10.

Tatjana Lazareva

Matemātika 5. - 9.klasei, sākumskolas skolotāja, datorikas pulciņš,1.klases audzinātāja

11.

Inga Elste

  Latviešu valoda un literatūra, žurnālistikas pulciņš,9 .klases audzinātāja

12.

 Guntis Belkovskis

 Sports, sporta pulciņi, ārstnieciskā vigrošana, 4.klases audzinātājs.

13.

 Andris Strupītis

Informātika,mājturība un tehnoloģijas, robotikas pulciņš

14.

 Lidija Ozola

 Mūzika, vokālo ansambļu pulciņi.

15.

Juris Livmanis

Fizika