Tehniskais personāls

Andris Mičulis saimniecības daļas vadītājs
Guntis Belkovskis sporta zāles pārzinis
Modrīte Zepa pavāre
Silvija Gorožniece ēdnīcas vadītāja, dārzniece
Solvita Konovalova virtuves strādniece
Andris Strupītis informātikas laborants
Inga Elste lietvede
Nelija Sarka pirmsskolas  audzinātājas palīgs
Valentīna Pudule apkopēja
Nadiya Laizāne  apkopēja
Valentīna Geduševa  apkopēja
Anna Klīdzēja pirmsskolas audzinātājas palīgs
Līga Mazjāne skolēnu pavadone, apkopēja