Portreti 2018

 

 100 portreti Galēnos Latvijas 100gadei.
Projekts tika realizēts pateicoties Riebiņu novada domes finansiālam atbalstam.
 
Projekta mērķis:
Izveidot Galēnu pagasta iedzīvotāju fotogrāfiju kolekciju, un viņu CV grāmatu, kā veltījumu nākošajām paaudzēm, no ļaudīm kuri dzīvo Galēnu pagastā Latvijas 100gades laikā.
 
Fotogrāfijas ir ļoti jūtīgas, ar laiku izbalē, izdziest, pazūd, sadrūp. Mūsu ideja sava pagasta ļaudis attēlot fotogrāfijās uz kanvas foto gleznām.
Šīs savdabīgās fotogrāfijas  būs paliekoša vērtība mums, mūsu novadam, kā apliecinājums un sveiciens nākamajām paaudzēm no vēsturiskās Latvijas 100gades gada Riebiņu novada Galēnu pagastā.
Uzdevumi:
1.Apkopot informāciju par galēniešiem no 1918.-2018gadam, kuri dzīvo pagasta teritorijā, kuri te ir dzimuši un visu mūžu veltījuši savam pagastam.
2. Ar viņu atļauju veikt fotografēšanu un CV pierakstu.
3.Izveidot fotogrāfiju kolekciju ”100 portreti Galēnu pagastā Latvijas 100gadē”, pašrakstītu CV grāmatu, kā pielikumu fotogrāfijām.
4.Kolekciju izvietot muzejos līdz 2018.gada noslēgumam, vēlāk izveidot kā ceļojošo izstādi novada bibliotēkās.
5.Izstāžu tūrei beidzoties, pievienot kā vēsturisko artefaktu Galēnu pagasta mājokļu vēsturiskajai kartei.
 
Gatavojoties Latvijas 100 gadei galēnieši veikuši daudz un dažādas aktivitātes sava pagasta izpētē: izzinājuši Galēnu tautastērpu, dziesmas, dejas, pagasta māju vēsturi, ievērojamu cilvēku dzīves gaitas, veikuši koku stādīšanu, dažādu dabas objektu izveidi.
Tomēr laikam ritot, mainās paaudzes un mainās dzimtas, iedzīvotāju struktūra. Esam izveidojuši karti, bet aiz tās ir ne tikai ciemi, mājas, bet arī cilvēki.
Mūsu iniciatīvas grupas mērķis bija apzināt tos cilvēkus Galēnu pagastā , kuri te no 1918.-2018.gadam pagasta teritorijā ir dzimuši, auguši un nodzīvojuši visu savu mūžu, veltot sevi savam pagastam.
Cilvēki tika izvēlēti sadarbojoties ar pagasta pārvaldi un skolu, bet ikviens sarakstā iekļautais galēnietis ir piedzimis PIRMAIS tajā gadā, kuru viņš pārstāv, pašreiz ir sasniedzams, intervējams un reģistrējams viņa CV. Atteikuma gadījumā tiek ņemts nākošais pagastā deklarētais iedzīvotājs, kurš dzimis tajā gadā.
Strādājam pie projekta jau kopš pagājušā gada un no mūsu saraksta mūžībā aizgājuši jau 4 cilvēki, tas vien mūs steidzina savākt artefaktus( fotogrāfijas) par saviem iedzīvotājiem.
Līdz šim pagastā tiek uzkrāta informācija fotogrāfijās par notikumiem, bet šoreiz mēs vēlamies parādīt sev un pagasta ļaudīm, savus cilvēkus , tieši tos , kas dzīvo  pagastā Latvijas 100gades laikā, tā radot savdabīgu „Galēnu pagasta iedzīvotāju seju”
Mērķauditorija, kurai šo darbu veltam  ir gan mūsu pašu pagasta iedzīvotāji, gan novada ļaudis, ceram popularizēt savu darbiņu arī plašāk Latgales mērogā. Protams, mūsu darbs paliek kā veltījums un piemiņa nākošajām paaudzēm.