Jauniešu projekts 2020

Projekts realizēts:

http://riebini.lv/lv/jaunumi/get/nid/3943

 

PROJEKTS

"BŪT DROSMĪGAM , NOZĪMĒ DZĪVOT AR SIRDI".

OŠO

Projekta mērķis :

Attīstīt jauniešu prasmi strādāt komandā, sociālās prasmes, motivāciju, veidot stiprāku raksturu, nomainot jauniešu ierasto vidi,  paplašināt redzējumu par sociāliem izaicinājumiem sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes :

1. Stiprināšanas diena

Projekta jaunieši dalās ar vienkāršām dzīves vērtībām, kur katrs var saskatīt sevi un sev svarīgo,

 izprot , kas ir sociālie projekti, apvienojas darba grupās , lai veidotu laika līniju to realizācijai tuvākajos 3 mēnešos.

2. “Drosme rūpēties” dienas-

Nomainot jauniešu ierasto vidi, veic kopīgu plānotu āra  aktivitāti, sadarbojoties ar brīvprātīgajiem pagasta jauniešiem-mentoriem.

3. „Cepumu diena”- darbs ar sociālo projektu komandām, motivācijas stiprināšanai.

4. Sapņu diena. Sociālo projektu plānošanas un laika līnijas precizēšana.

5. Entuziastu diena.  Riebiņu novada izglītības iestāžu PMP jauniešu kopīgs forums, diskusija par sociālo projektu ieviešanu. Galēnu PMP jaunieši sniedz ieskatu savās aktivitātēs, tās popularizē.

Divu mēnešu garumā 4 darba grupas realizē savas iecerētos sociālos projektus pagasta jauniešu dzīves uzlabošanai, ja nepieciešams, turpina līdz iecere tiek īstenota.

Mērķagrupa: Galēnu pamatskolā iesaistītie izglītojamie, Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", ar  socializācijas  grūtībām.

Pārējie dalībnieki: Galēnu pagasta jaunieši, kas uzņemas iniciatīvu veikt brīvprātīgā darbu projekta laikā.

        Rezultāts:

Projektā atbalsts tiek sniegts jauniešiem, stiprinot viņu kapacitāti pašrealizācijai (spēju veidot sevi, savu dzīvi, ietekmēt apkārtējos un vidi), attīstīt savu prasmi strādāt komandā, risinot svarīgas sociālas problēmas.

 6-7 dalībnieku komandās PMP jaunieši, strādā pie izvēlētā projekta, attīstot šādas prasmes: kritiskā domāšana, spēja risināt problēmas, darbs komandā un partnerattiecību veidošana, paralēli stiprinot savus personīgos attīstības mērķus un prasmes: komunikācijas prasmes, projektu vadība, spēja tikt galā ar pārmaiņām.