Skulptūras 2018

 

 

Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts
 
Roberta Mūka darbos sakņotu koka skulptūru uzstādīšana Galēnu parkā
 
            Projekta mērķis:

                                       Popularizējot spilgtas un savdabīgas personības – dzejnieka un
                                        reliģiju vēsturnieka Roberta Mūka garīgo mantojumu, izgatavot un
                                        uzstādīt Galēnu parkā sešas R. Mūka darbos sakņotas koka skulptūras,
                                        tādejādi radīt jaunu kultūroloģisku objektu,   kas būs ne tikai atpūtas
                                        objekts vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, bet arī veicinās Latgales
                                        kultūrvides vērtību un tradīciju apziņu, vairos ieinteresētību novada
                                        kultūrvēsturē, sekmēs kultūras dzīvi un caur mītisko
                                        pasaules redzējumu palīdzēs izprast šodienu.