Notikumi 2020

 

 

 

Čaklo rūķīšu rudens darbi septembrī

 

14. septembra rītā pirmsskolas grupiņas bērni ieradās skolā ar ziedu pušķiem, ko bija palīdzējuši sarūpēt vecāki. Krāšņos ziedu pušķus rotāja dažādu krāsu rudens skaistules. Īpaši izcēlās smaržīgās rozes un lielziedu cinijas, bet krāšņumā neatpalika arī rudens ziedu karalienes- dālijas un, bizēm līdzīgās, gladiolas. Ziedu dažādība pārsteidza, pušķos bija gan lauvmutītes, gan mārtiņrozes, gan arī rudbekijas. Taču dominējošās puķes bija asteres, kas bērniem ir labi pazīstamas. Vasarīgu noskaņojumu pušķiem piešķīra  saulainās saulespuķes un raibie puķuzirnīši.

Šajā dienā bērniem bija iespēja mācīties rudens ziedu nosaukumus un veidot interesantas ziedu kopmpzīcijas, zīmēt mīļākās rudens puķes un salīmēt skaistas asterītes. Visiem bija prieks par paveikto!

            22. septembrī, kad astronomiski iestājas rudens, bērni sarūpēja atvadu dāvanu vasarai. Katrs bērns uzzīmēja krāsainu taurenīti, kas tapa no rociņu nospiedumiem krāsā. Taurenīši tika izgriezti un piestiprināti pie kociņiem. Bērniem sanāca skaisti, interesanti un koši taurenīši, kas, vicinot spārniņus, teica ardievas aizejošajai vasarai. Taurenīši rotāja puķu dobi pie rūķīšu namiņa kā atgādinājums, ka vasariņa ir prom un klāt ir krāsām bagātais rudentiņš! 

29. septembrī, kad tiek svinēta Miķeļdiena, abās pirmsskolas grupās valdīja liela rosība. Vispirms bērni ieguva informāciju par Miķeļdienu jeb Miķeļiem. Tie ir rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Bērni noskaidroja, ka Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, kā arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos.

Katrs bērns vēlējās uzzīmēt savu Miķeli - kādu nu kurš to iedomājās. Vienam tas bija vīriņš ar tomāta galvu un ķirbja vēderu, citam - ar bietes galvu un kabaču vēderu, gurķu rokām un kājām. Katrs bērns gribēja piezīmēt Miķelim klāt ūsas - garas un kuplas.

Pirmsskolas skolotājas bija atvedušas dažādas puķes, no kurām tapa lielo un mazo rūķīšu kopdarbs - skaista ziedu kompozīcija lietussarga formā. Bērni labprāt iesaistījās kompozīcijas tapšanā un ziedu kārtošanā. Vislielāko interesi izraisīja lielais, garenais ķirbis, kas pārtapa par Miķeli – šīs dienas gaviļnieku. Miķelim par godu  bērni no asterītēm salika viņa vārdu. Vēl bērni mācījās prezentēt savus zīmējumus, veidojot nelielu, aprakstošu stāstījumu par uzzīmēto Miķeli, kā arī atkārtoja dažādu dārzeņu nosaukumus. Šajā dienā saulīte mūs lutināja, tāpēc svētki bija īpaši izdevušies un noslēdzās ar jautrām rotaļām!

 

 

/ Pirmsskolas grupiņu audzinātājas /

 

Skatīt galeriju

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2020./2021.mācību gadu uzsākot 1.septembrī 10:00,

1. – 8.klašu skolēni

pulcējas skolas ēkā -  savās jaunajās klašu telpās

( ieeja caur sporta halles durvīm no pagalma puses).

Pirmsskolas abu grupiņu audzēkņus aicinām pulcēties “Rūķīšu”  grupiņu mājās, lai darbotos kopā ar grupiņu audzinātājām,

“Mazie rūķīši” ar vienu no vecākiem.

Visu izglītojamo vecākus aicinam uz kopsapulci skolas sporta hallē.

Skolas telpās izglītojamo vecākiem ieeja slēgta.

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju ievērosim sociālo distancēšanos un skolā varam ierasties nedrūzmējoties – no pulkst.9:00.

Ievērosim higienas prasības! Skolā sekojiet norādēm un dežuranta rekomendācijām!

Skolas autobuss 1.septembrī no rīta kursēs pēc 2020./2021.m.g. laika grafika.

Pēcpusdienā kursēs pēc grafika  no 12:00.

Galēnu pamatskolas administrācija

 

 

 

2020./2021.m.g. skolas autobusu maršruti un laika grafiks:

No rīta uz skolu:

1. maršruts - šoferis Juris Sondors - 7:40 Marinski -  7:43 pie piemiņas zīmes "Stanislavam Belkovskim" - 7:45 Maltas -Trūpi - 7:50 Briškas - 7:55 Sondori -  8.00 Zeimuļi, skola

2. maršruts - šoferis Juris Sondors - 8:15 skola - 8:20 Priževoiti- 8:25 Soboļevka - 8:30 Lomi - 8:40 Stabulnieki - 8:45 Pastari - 8:47 Polkorna - 8:50 Krogs - 8:52 Čaunāni - 9:00 skola

3. maršruts - šoferis Jānis Sporāns - 7:45 Meža Eriņi - 7:50 Čaunāni - 8:00 Sīļukans - 8:10 Salenieki - 8:15 Upenieki - 8:25 Sīļukalns  - 8:30 Gribolva - 8:35 Mičuļevka - 8:40 Skola

4.maršruta autobuss Viļāni -Preiļi 

7:50 Viļānu AO - 7:55 Radapole - 8:01 Zeimuļi( pārsēstas skolas autobusā)  - SIA Jēkabpils autobusu parka transporta biļete

8:20 Viļāno AO - 8;25 Radopole -  8:33 Galēni -  SIA NORMA-A  transporta biļete

Pēcpusdienā uz mājām:

1.maršruts šoferis Juris Sondors - 15:30 skola - 15:38 Čaunāni - 15:40 Krogs - 15:43 Polkorna - 15:45 Pastari - 15:50 Stabulnieki - 16:00 Lomi - 16:05 Sobolevka - 16:08 Priževoiti 16:10 skola

2. maršruts - šoferis Juris Sondors - 16:10 skola -16:20 Marinski 16:23 pie piemiņas zīmes "Stanislavam Belkovskim" - 16:25 Maltas-Trūpi - 16:30 Pustinka - 16:37 Briškas - 16:40 Sondori 17:00 skola

3. maršruts - šoferis Jānis Sporāns - 15:25 skola - 15:30 Mičuļevka - 15:35 Gribolva - 15:40 Sīļukalns - 15:50 Upenieki - 15:55 Salenieki - 16:05 Sīļukalns - 16:10 Čaunāni - 16:15 Meža Eriņi

4.maršruta autobuss Preiļi  - Viļāni

  14:51 Galēni - 15:00 Radopole - 15:04 Viļānu AO  - SIA NORMA-A transporta biļete

 15:50 Galēni - 15:58 Radopole - 16:03 Viļānu AO - SIA Jēkabpils autobusu parks -  transporta biļete

 

J.Sporāns - t.28368320

J.Sondors - 28328492

 

 

__________________________________________________________________________

 

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste

jaunatnes iniciatīvu projektos”

 

Galēnu Kultūrvēstures biedrība sadarbojoties ar Galēnu pamatskolu no 01.07.-30.10.2020 realizē projektu

Būt drosmīgam, nozīmē dzīvot ar sirdi.

Tikai sirds ir gatava riskēt.

Prāts domā - sirds izvēlas virzienu.

Tāpēc izvēlies savus mērķus ar sirdi, ne prātu.

Prāts ir salts aprēķinātājs, un tikai sirds mērķis

 ir tavējais.

Dzīves skolotājs - Ošo

Mērķis:

Attīstīt jauniešu prasmi strādāt komandā, sociālās prasmes,motivāciju, veidot spēcīgu un noteiktu raksturu, nemainot jauniešu ierasto vidi, paplašināt redzējumu par sociālajiem izaicinājumiem sabiedrībā.

_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019./2020.m.g. noslēdzies.

             Pagājis trauksmains, pozitīvu pārmaiņu un pasaulē nebijušu izmaiņu gads. Galēnu pamatskolas 2019./2020.mācību gada mērķis- „Skolēni prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un personīgos dzīves mērķus, izmantojot pašvadītu mācīšanos”- ir piepildīts.

        Lai izpildītu uzdevumu Nr.1.  „Attīstīt prasmi izvirzīt mērķus un tos sasniegt: personīgajā dzīvē, mācību priekšmetu apguvē ”, mācību gada sākumā sadarbībā ar Galēnu kultūrvēstures biedrību realizējām ESF jaunatnes iniciatīvu projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)  „Arī tad kad neiet, nav jāpārtrauc iet”. Paldies koučam  Kristīnei Joannai Golubevai par ieguldīto darbu skolēnu mērķtiecības audzināšanā, SIA „Mazās Brīnumzemes ” kolektīvam par skolēnu mērķtiecīgu virzīšanu apgūt elektroniku un robotiku, prasmi veidot vienkāršas elektroniskas iekārtas un mazo dzīves mērķu realizēšanas ceļu izpēti. Esam radījuši savu vērtību skalu un „kaudzi”, kas dod mums saprast, kā tālāk veidot skolas izglītojamo mācīšanos.

        Mērķis Nr.2.: „Veicināt pašvadītu mācīšanos mācību stundās, izmantojot aktīvās mācīšanās un kognitīvās aktivācijas stratēģijas” un Nr. 3: „Kvalitatīvai atgriezeniskajai saitei pilnveidot digitālās sadarbības prasmes, rīkus un platformas”. Esam to pilnā mērā realizējuši, kā pierādījums tam ir aktīvā un pozitīvā sadarbība attālinātā mācīšanās procesa laikā. Paldies skolotājiem par darba režīmu 24/7, ieguldīto laiku , personīgajiem resursiem, lai mūsu skolas audzēkņi varētu sasniegt mācību mērķus.

     Mērķis Nr.4.: „Sākumskolas audzēkņus iesaistīt robotikas pulciņā – veicināt programmēšanas iemaņas”.  Šis gads ir bijis īpašs, jo skolā ar ESF projekta „Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” atbalstu Tehnoloģiju gada ietvaros darbojās informātikas laborants, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs. Paldies Marekam, Tatjanai un Ilonai par brīnišķīgo sadarbību, īpaši jau attālinātās mācīšanās laikā! Paldies robotikas skolotājam, kurš arī darbojas šī projekta ietvaros un,  mērķtiecīgi mācoties, ir izveidojis robotikas pulciņa komandu. Pateicoties šim darbam un skolas iesaistei projektā, esam atbalstīti, tāpat kā vēl 29 interešu izglītības programmu realizētāji valstī, ar LEGO We Do 2.0 10 jauniem robotikas komplektiem, kas ir liels ieguldījums skolas materiāltehniskajā bāzē. Paldies arī robotikas pulciņa skolēniem par labiem sasniegumiem valsts robotikas čempionātos!

       Mērķis Nr.5.:„Pilnveidot skolēnu un vecāku mēdijpratību”. Attālinātā mācību procesa laikā esam guvuši ļoti daudz jaunu atziņu: skolēni, skolotāji, vecāki. Pirmā –  ,,Spēks ir tajā, kas notiek galvā, nevis īkšķu radītos klikšķos”. Mums visiem kopā bija jāapgūst WhatsApp gudrības, prasme lietot viedierīces mācībām, nevis izklaidei, esam mācījušies, kā uzvesties, mācīties un sevi pasniegt videokonferencēs ZOOM un TEAMS, prasmi ievietot informāciju datu nesējos, platformās, izmantot neskaitāmus rīkus, lai apgūtu mācību standartu. MILZĪGĀKAIS PALDIES vecākiem par pacietību, iecietību un ATBALSTU, ko sniedzāt saviem bērniem, par pozitīvu un uz attīstību virzošu sadarbību ar skolotāju kolektīvu! Uzskatu, ka arī šis mūsu mācību gada mērķis ir sasniegts, ne pilnībā, bet ļoti tuvu tam.

      Šis gads ir bijis īpašs, jo skola ir izgājusi akreditācijas procesu un ir akreditēta uz 6 gadiem. Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu periodā no 2013.-2020. gadam, uz ko balstījās skolas izvērtēšana.

       Noslēdzas jaunā izglītības standarta aprobācijas process, un no 2020./2021.m.g. jau 1.,4.,7.klases skolēni apgūs jauno mācību saturu. Skolotājiem beidzas mācību satura aprobācijas laiks ESF projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”. Paldies kolēģiem par ieguldīto darbu!

    Pateicos visiem vecākiem, kuri saskatīja iespēju savu bērnu spēju, zināšanu pilnveidošanai izmantot ESF projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kā arī pedagogiem, kas darbojas šajā projektā, īpaši tiem, kas atrada spēkus strādāt arī attālinātā mācību procesa laikā. Individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, darbs ar savas personības pilnveidošanu, sadarbojoties ar skolas psihologu vai klases audzinātāju, skolā ir kļuvis par pašsaprotamu rīku, lai palīdzētu ikvienam skolas audzēknim paaugstināt savas iemaņas un prasmes mācību priekšmetos un personīgajā dzīvē.

     Skolotājas Rita Upeniece un Daina Mičule šogad īpaši godinātas, skolotāja Rita saņēmusi IZM atzinības rakstu Nikodema Rancāna konkursā izcilākajiem Latgales reģiona skolotājiem un skolotāja Daina nominēta ar Riebiņu novada Atzinību 18.novembra svētkos un CSDD balvu izcilākajiem jauno satiksmes dalībnieku skolu komandu vadītājiem. Pateicoties skolotāju Elzas Leimanes, Dainas Mičules un Valentīnas Mičules aktīvai darbībai e-Twinning projektos, skola ieguvusi e-Twinning skolas titulu. Abi skolas deju kolektīvi guvuši augstus novērtējumus valsts deju skatēsgatavojoties XII skolēnu dziesmu un deju svētkiem: Galēnu pamatskolas 2.- 4.klašu tautas deju kolektīvs- 40.2 punkti- I pakāpe- un 5.- 7.klašu tautas deju kolektīvs- 39,5 punkti- II pakāpe. Paldies deju skolotājai Annai Kuprei un Ilzei Kudiņai( īpaši)!

        Skolas mācību gads ir noslēdzies ar ļoti labiem mācību darba rezultātiem, ar ballēm vērtējamo klašu skolēnu mācību darba vidējais vērtējums 7,4 balles, astoņiem skolēniem vidējais vērtējums ir virs 9,00. Par mācību sasniegumiem, piedalīšanos ārpusstundu aktivitātēs 38 skolas audzēkņi ( no 1.-9.klasei skolā mācās 53 audzēkņi)  ir saņēmuši Riebiņu novada domes atzinības un pateicības.

           Nākamais mācību gads gaidāms ar lielām pārmaiņām mācību saturā, skolas darba plānojumā, pedagogu sastāvā un arī ar skaistām, izremontētām telpām!

Tiekamies jau 1.septembrī!

 Direktore Gunita Strode

 

_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Izlaidums.

Vēja spārniem aizskrējis laiks, it kā nekas nebūtu mainījies, tikai pienācis laiks atvadīties no savas pirmās skolas.

Tik daudz mīļu atmiņu par kopā būšanas brīžiem starpbrīžos un stundās, ekskursijās un skolas pasākumos, dziedot, dejojot, sportojot, mācoties veidot savus pirmos robotiņus!

Esam mācījušies pacietību, apgūstot daudzās zinību krātuves, esam iemācījušies būt iecietīgi un saprotoši, veidojot savstarpējās attiecības kolektīvā. Esam kļuvuši drosmīgi, piedaloties sporta sacensībās, konkursos un olimpiādēs.

 Paldies klases audzinātājām kas mācījušas mūs būt atbildīgiem un godīgiem cilvēkiem! Paldies skolotājiem, kas vienmēr mūs mācīja būt līdzdalīgiem un ieinteresētiem savā darbā, mācīja skatīties uz dzīvi ar humoru un viegli, lai cik smaga atbildības un dzīves  nasta arī būtu jāpaceļ!

 Paldies mūsu atbalstošajai skolas tehniskā personāla komandai par pozitīvu komunikāciju, par izpalīdzību un dzīvesprieku! Paldies ikvienam, kas mums palīdzējis pārkāpt skolas slieksni, lai varam doties tālāk dzīvē! 

Laime nepiestāj krastā kā kuģis,
Aicinot līdzi, kur papardes zied.
Laime tāpat kā pilsētas bruģis,
Jāuzceļ pašam, lai tālāk var iet.

 

Ar cieņu 2020.gada Galēnu pamatskolas absolventi

Skatīti galeriju

_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs 2020"

Loģikas, atjautības, iedvesmas un intereses svētki 15. maijā tika veiksmīgi noturēti attālināti, neskatoties uz karantīnas pasākumiem. Dalībnieki saņēma uzdevumus elektroniskā formā ar sava skolas organizatora starpniecību, un pēc konkursa bērni elektroniskā formā saņēma diplomus un sertifikātus, un skolotāji pateicības. Paldies skolotājām Tatjanai Lazarevai, Dainai Mičulei un Elzai Leimanei par skolēnu iedrošināšanu!  Īpaši sasniegumi šajā konkursā ie 3.klases skolēnam Emīlam Barkovitam, kurš skolas mērogā ieguva 1.vietu, bet valstī 8.vietu.

Informācijahttps://www.kengurs.lv/lv/zinas/165-sveicam-starptautisk-matem-tikas-konkursa-engurs-2020-dal-bniekus-un-uzvar-t-jus

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ģimenes diena 6 - gadīgā vecuma bērnu grupā

“Rūķīši”

 

 

“Mana ģimene ir pasaulē visdārgākā,

Mana ģimene ir manā mīļā sirsniņā.

Katru rītiņu, katru dieniņu

Par to pateicos, Tev, mīļais Dievs.”

 

Ar šo dzejoli pirmsskolas 6 - gadīgā vecuma bērni Galēnu pamatskolas sporta hallē svinīgi iesāka Ģimenes dienas pasākumu. Bērni skaitīja dzejoļus, cik labi vien prazdami, tā uzrunājot un sveicot savus vecākus.

Svētkus kuplināja atraktīvi personāži Zinītis un Nezinītis. Viņi ar lielu interesi vēroja bērnu zināšanas un prasmes valodas, matemātikas, dabas un tehnoloģiju jomās. Pirmsskolas audzinātāja bija sagatavojusi uzdevumus šajās jomās. Visi uzdevumi bija saistīti ar ģimeni. Katrs bērns ar savu vecāku mācījās sadarboties, abiem kopā veicot uzdotos darbus. Bērni rūpīgi pierakstīja vārdus savā ģimenes kokā. Pildot matemātiskos uzdevumus, salika ģimenes puzli. Prasmīgi atpazina gadalaikus un prata piemeklēt tiem raksturīgākās pazīmes.

Pasākuma noslēgumā par precīzi veiktajiem darbiem bērni saņēma pirmsskolas grupas “Rūķīši” apliecību. Tā apliecina, ka bērni ir sekmīgi mācījušies, izpildījuši, sasnieguši mācību jomās paredzētos rezultātus un varēs uzsākt mācības 1. klasē.

 

Uz tikšanos 1.septembrī!

 

/ pirmsskolas skolotāja S. Rimša /

 

 

Skatīt galeriju

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sporta zāles darba grafiks 

 

Pieejams ir jaunais sporta zāles darba grafiks. Sīkāk skatīt galerijā!

 

Skatīt galeriju

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galēnu pamatskolai piešķirts e-Twinning skolas statuss

 

 

 

 

 

 

 

Skolām statuss tiek piešķirts uz 2 gadiem. Lai kļūtu par “eTwinning Skolu”, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. Visas skolas 2020.gada augustā saņems “eTwinning Skola” plāksnes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās.

Infotmācija no:https://etwinning.lv/papildus-25-izglitibas-iestadem-latvija-pieskir-etwinning-skola-statusu/

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Labākā CSDD satiksmes drošības skola 

Ceļu satiksmes drošības direkcija 2019. gadā konkursā "Labākā CSDD satiksmes drošības skola" noskaidroja skolas, kas visaktīvāk piedalījās skolēnu izglītojošos projektos - "Jauno satiksmes dalībnieku forums" un konkursā "Gribu būt mobils". 

Arī Galēnu pamatskola  deva nozīmīgu ieguldījumu ceļu satiksmes drošības jautājumu apgūšanā bērnu un jauniešu mērķauditorijā, veicināja audzēkņu interesi par satiksmes drošības jautājumiem, palīdzēja viņiem izkopt praktiskās braukšanas iemaņas ar pirmajiem transportlīdzekļiem - velosipēdiem. 

Paldies visiem  konkursa "Labākā CSDD satiksmes drošības skola" dalībniekiem īpašs paldies no CSDD "Velosipēdistu pulciņa" skolotājai Dainai Mičulei( komandai 2018. gadā 33 vieta valstī no 186, sacensībās 19 vieta valstī) , kura šogad ir arī nominēto skolotāju vidū!

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skatuves runas konkurss Rēzeknē

 

10. martā Arturs Rikovskis devās uz Rēzekni, lai piedalītos skatuves runas konkursa 2. kārtā. Šo iespēju viņš ieguva, ar ļoti labiem rezultātiem uzstājoties skatuves runas konkursā Riebiņos.

Konkursa 2. kārta notiek vairākās Latvijas vietās, jo Latvijā ir daudz labu daiļrunātāju. Rēzeknē piedalījās 90 dalībnieki no Latgales novadiem. Lai žūrijai būtu vieglāk novērtēt, tad visi daiļrunātāji vēl tika sadalīti pa novadiem. Riebiņu novada runātāji uzstājās vienā grupā ar Preiļu, Vārkavas un Lubānas novadu dalībniekiem.

Daiļrunātājus vērtēja kompetenta žūrija: pedagoģe un režisore Dace Liepniece, pedagoģe un režisore Anna Jansone un VISC vecākā referente Dace Jurka. Arturs konkursā skaitīja K.Vērdiņa dzejoli „Tētis- šoferis” un ieguva 2. pakāpi.

 

/ sk. I. Elste /

 

Skatīt galeriju

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Galēnu pamatskolas skolēnu komanda izcīna 3.

vietu starpnovadu sacensībās "Tautas Bumbā"

 

3. martā Galēnu pamatskolas sporta zālē notika starpnovadu sacensības "Tautas Bumbā." Galēnu pamatskolas komanda parādīja teicamu sniegumu, izcīnot 3. vietu visu komandu konkurencē. 

Sveicam tautas bumbas sacensību 3. vietas ieguvējus!

Komandas sastavā spēlēja:

Raitis Lacs, Rendijs Noviks, Reinis Lacs, Megija Āriņa, Amanda Briška, Dans Puduls, Kristaps Rimša, Arturs Rikovskis, Emīls Barkovits.

 

 

Skatīt galeriju

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Meteņdienas pasākums

 

            25. februārī Galēnu pamatskolā svinējām Meteņus - pavasara gaidīšanas svētkus. Katra klase vēl pirms pasākuma saklāja svētku galdu, uz kura bija gan tradicionālie Meteņdienas ēdieni - speķa pīrāgi, pankūkas, maize - gan mūsdienu.

            Skolas zālē mūs sagaidīja saimniece - skolotāja Regina Ruža. Viņa atgādināja, kāpēc mūsu senči ir svinējuši Meteņus. Ieradās arī čigāni jeb ķekatnieki, jeb budēļi - pirmsskolas grupas „Rūķīši” bērni - ar jautru rotaļu.

            Viena no Meteņu tradīcijām ir iešana ciemos. To darījām arī mēs. Katra klase saņēma karti ar norādēm, kādā secībā vieņiem jāapciemo skolotāji viņu kabinetos. Tur, protams, bija jāveic dažādas aktivitātes:

 „Meteņdienas lietus lija” - stafete, kurā vajadzēja četrus priekšmetus iemest rinķī un pēc tam maisā ķert konfektes, kamēr no gaisa lija lietus;

„Metenīts gudrs vīrs” - minējām mīklas, kuras bija saistītas ar Meteņdienu;

 „Meteņi angļu gaumē” lasījām tekstu angļu valodā par Pankūku dienu, pēc tam atbildējām uz jautājumiem;

 „Skanīgās balstiņas” - dziedājām dziesmu par Meteņdienu un gājām rotaļā;

 „Meteņdienas maskošanās” - no papīra izgriezām masku;

„Matemātiskā pietura” - darbojāmies ar kociņiem- mainot kociņus, veicām matemātisku darbību;

„Čužu, čužu, važu, važu” - sakārtojām pareizā secībā tautasdziesmas rindiņas.

Pasākuma turpinājumā cienājāmies ar sarūpētajiem ēdieniem, gājām rotaļās, zīlējām nākotni, lielījāmies.

            Pasākums bija interesants, jautrs, atraktīvs, klasi saliedējošs.

 

 

/Evelīna Lempa/

 

Skatīt galeriju

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skatuves runas konkurss

 

2020. gada 24. februārī Riebiņu KC notika skatuves runas konkurss, kurā piedalījās Riebiņu novada skolu -  Dravnieku pamatskolas, Riebiņu vidusskolas, Galēnu pamatskolas un Rušonas pamatskolas- labākie daiļlasītāji un notika arī skolu ansambļu sadziedāšanās.

Mūsu skolu pārstāvēja daiļlasītāji Arta Pudule, Arturs Rikovskis, Annija Tumāne, Rūta Stafecka, Krista Reinsone. Mēs skaitījām dzejoļus un stāstījām stāstus un pasakas. Bijām izvēlējušies latviešu rakstnieku un dzejnieku darbus.

Pasākumā piedalījās abi mūsu skolas ansambļi un dziedāja skanīgas dziesmas.

Visiem- gan dziedātājiem, gan runātājiem- pirms uzstāšanās bija liels satraukums, bet skolotāja Inga mūs nomierināja un teica, ka viss būs labi. Tā arī bija. Kompetentā  žūrija - Vilhelmīne Jakimova, Sintija Ančeva un Ilga Pokšāne - atzinīgi novērtēja mūsu skolas skolēnu uzstāšanos. Rūta, Krista, Arta un Annija  ieguva 1. pakāpi, bet Arturs Rikovskis- augstāko- un  tika izvirzīts uz konkursa nākamo kārtu, kas notiks Rēzeknē 10. martā. Lai viņam veicas!

Konkursā varējām parādīt ne tikai sevi, bet pavērot arī citu skolu skolēnu uzstāšanos, iegūt pieredzi.

 

 / Arta Pudule /

 

Skatīt galeriju

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurss „Bioloģiskā daudzveidība”

 

21. februārī Riebiņos notika  konkurss „Bioloģiskā daudzveidība”. Konkursā piedalījās Riebiņu novada skolu 5. - 9. klašu skolēni.

No Galēnu pamatskolas uz konkursu devās Dans Puduls, Miks Severīns Bernsons, Ričards Bainors, Andris Benislavskis un Dainis Rutkovskis. Visus konkursa dalībniekus sadalīja komandās, iepazīstināja ar konkursa noteikumiem. Darbojāmies stacijās,  vienā stacijā - 15 minūtes. Mums vajadzēja veikt dažādus uzdevumus:

  • vajadzēja atpazīt kokus: egli, liepu, pīlādzi, osi, priedi, ozolu, atpazīt eļļas smaržu un sulas smaržu, putnu dziesmas, tējas, augus;
  • vajadzēja mest 2 kauliņus 3x3 laukumā;
  • vajadzēja noteikt diega diametru, aptinot diegu apkārt zīmulim;
  • nolikt saspraudi ar salvetes palīdzību tā, lai tā peld virs ūdens.

Kad uzdevumi visās stacijās bija veikti, atgriezāmies rozā zālē. Tur varēja uztaisīt vardītes un ar tām piedalīties varžu sacensībās.

Noslēgumā notika apbalvošana. Tā kā darbojāmies jauktajās komandās kopā ar citu skolu skolēniem, tad varējām sadraudzēties un sadarboties. Bija interesanti!

 

 

/ Dainis Rutkovskis, Ričards Bainors /

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu

forums Daugavpilī

 

21. februārī Daugavpilī Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) un Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils pilsētasDaugavpils novada pašvaldību un Daugavpils Vienības pamatskolu, Kultūras ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā finansiālā atbalsta ietvaros, rīkoja Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forumu.

Foruma mērķis bija iepazīties un dalīties pieredzē ar citu skolu pašpārvalžu dalībniekiem un to konsultantiem, pilnveidot prasmes strādājot komandā un stiprināt savas skolas pašpārvaldes darbu, lai veicinātu skolēnu aktīvāku līdzdalību skolas dzīvē, gūt jaunu pieredzi, sadarbības iespējas un attīstīt konkrētus „soļus” skolēnu līdzdalības veicināšanai savā skolā.

Pasākumā piedalījās Galēnu pamatskolas 7. klases skolniece Annija Tumāne un 9. klases skolniece Elīna Ūsāne. Skolnieces piedalījās darba grupās un diskusijās par skolēnu pašpārvalžu darbu un tā iespējām: prasmi motivēt savus skolasbiedrus, brīvprātīgo darbu, projektiem un aktivitāšu iespējām.

Skolu pašpārvalžu konsultanti tikās ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministri, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas vadītāju, MOT – programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei, MOT Latvija vadītāju un ar Jaunatnes jomas speciālistēm un neformālās izglītības apmācību vadītājām.

Esam ieguvuši jaunus draugus, idejas un Annija iespēju kopā ar citiem aktīviem Latvijas jauniešiem doties uz Briseli,  vasarā vērot eiroparlamentāriešu darbu.

 

 

/ Galēnu pamatskolas

Skolēnu padomes konsultante 

Gunita Strode /

 

 

Latgales skolēnu pašpārvalžu forums

 

21.02.2020. Daugavpilī jau otro reizi notika  Latgales skolēnu pašpārvalžu forums, kur pulcējās vairāk kā 200 dalībnieku no 58 Latgales skolām. Galēnu pamatskolas skolēnu pašpārvaldi pārstāvēju es, Annija Tumāne, un Elīna Ūsāne, kā arī mūsu konsultante direktore Gunita Strode.

            Mēs runājām par to, ko varam uzlabot skolēnu pašpārvaldēs, pārrunājām jauniešiem aktuālas problēmas, dalījāmies pieredzē. Forumā izskanēja ideja, ka skolēnu pašpārvalde varētu darboties ne tikai skolā, bet varētu veidot arī plašāku skolēnu domi, kura sadarbotos ar pagasta vai novada domi un realizētu kādus lielākus skolēnu sapņus.

Konferencē piedalījās dažādu vecuma bērni, un bija interesenti klausīties vecāko klašu skolēnus, kuri dalījās savā pieredzē. Katram bija savas idejas, sava pieredze, kā notiek darbs skolas pašpārvaldē.

Mēs strādājām arī darba grupās, kur veicām dažadus uzdevumus un pārrunājām dažādus tematus: brīvprātīgais darbs, pašpārvalžu sadarbība, mācību uzņēmumi, projekti un līdzdalība tajos.

Es šajā forumā guvu daudz jaunu ideju, kas palīdzēs, darbojoties skolēnu pašpārvaldē. Tāpat es mācījos saprasties ar citiem, dalīties ar idejām.

 

 

/ Annija Tumāne /

 

 

Skatīt galeriju

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Izrādes “Mazā raganiņa” apmeklējums Latgales

vēstniecībā GORS

 

Otrdien pēcpusdienā sākumskolas skolēni devās uz  Latgales vēstniecību GORS,  lai noskatītos izrādi “Mazā raganiņa”, kuru sarakstījis  viens no populārākajiem Vācijas bērnu rakstniekiem Otfrīds  Preislers.

Šī izrāde ir par izvēlēm. Mazā raganiņa vēl ir ļoti jauna, viņai ir tikai 127 gadi. Kādu dienu viņa nonāk izvēles priekšā - ir jāsaprot, kas tad  īsti ir labas un kas ir nelabas lietas. Vai labās lietas tiešām ir labas vai tomēr ne... Kad rodas šis jautājums, pat burvestības īsti nepalīdz atrast pareizo atbildi, tādēļ labi, ka blakus vienmēr ir gudrais draugs krauklis Abrakss, kurš zina visu..., gandrīz visu.

Skatuves noformējums mainījās ik pa brīdim! Te zirnekļu tīkls, te trepes, virves, mēness, veikals, zirgs, grāmatu tārps…un vēl un vēl…

Skolēniem patika raganu spīdošās acis, tērpi un aktieru meistarīgais tēlojums!

Paldies, ka akcijas “Skolas soma ” ietvaros bija iespēja audzēkņiem  par brīvu noskatīties šo brīnišķīgo leļļu izrādi!

 

Skolotāja Elza

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Izstāde “Latgales zelta pods”

 

31. janvārī devāmies uz Roberta Mūka muzeju, kur Imanta Ziedoņa muzeja veidotās izstādes “Latgales zelta pods” ietvaros notika tikšanās ar Latgales Kultūrvēstures muzeja pētnieci Eviju Vasiļevsku.

            Viešņa mūs iepazīstināja ar Latgales keramikas tradīcijām un mūsdienu tendencēm. Uzzinājām, cik sena ir Latgales keramika, kā tiek veidoti dažādi trauki. E.Vasiļevska pastāstīja, ka māla traukus var taisīt arī bez podnieka ripas, dažādus meistardarbus no māla cilvēks var izgatavot pats ar savām rokām. Latgale ir bagāta ar mālu, tāpēc šeit podniecības tradīcijas ir attīstījušās. Cilvēks, kurš nolēmis nodarboties ar podniecību, parasti sāk ar svilpavniekiem, pēc tam ķeras pie citu izstrādājumu gatavošanas.

Bija ļoti interesanti klausīties un uzzināt daudz ko jaunu par keramikas tradīcijām.

 

 

/Annija Tumāne/

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tatjanas dienas konkurss

 

Jau 21. gadu Latvijā krievu latviešu biedrība ЛАШОР rīko konkursus skolēniem, kuri apgūst krievu valodu.

Ir iespēja piedalīties dažādos konkursos:

  • teātra uzvedumu,
  • izpildītājmākslas,
  • literāro darbu,
  • krievu kaligrāfijas,
  • pētniecisko darbu konkursos.

Šogad pētniecisko darbu konkursā piedalījās 6.klases skolniece Edīte Rimša ar darbu „Logu apdares”.

25. janvarī, Tatjanas dienā, Rīgā notika apbalvošanas pasākums. Edīte ieguva 3. vietu.

 

 

/sk.Valentīna Mičule/

 

Skatīt galeriju

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ķīniešu Jaunā gada svinības un karnevāls

 

Pasaulē ir pazīstami dažādi kalendāri un dažādas Jaunā gada sagaidīšanas taradīcijas. Viena no tām - ķīniešu Jaunais gads. Šogad arī mēs skolā nolēmām uzzināt, kā ķīnieši sagaida Jauno gadu, tāpēc rīkojām pasākumu - karnevālu pēc ķīniešu tradīcijām.

Pasākumam gatavojāmies kopš janvāra sākuma - veidojām maskas atbilstoši savai horoskopa zīmei, domājām priekšnesumus, rotājām zāli ar sarkanām lentām, lukturiem, puzuriem.

24. janvārī visi pulcējāmies skolas zālē. Pasākumu vadīja Pele (sk.Elza Leimane), pie kuras ciemos bija ieradusies Baltā Metaliskā Žurka no Ķīnas (Kristas mamma Vineta). Pēc ķīniešu tradīcijām šis būs Baltās Metāliskās Žurkas gads.

Karnevālā spēlējām spēles, dejojām, uzzinājām, kas šogad sagaidāms katrai horoskopa zīmei. Notika arī masku parāde. Noslēgumā ieradās lielais sarkanais pūķis, kurš dejoja savu deju. Pele dāvāja katram sarkanu aploksnīti ar naudiņu un vēlējumu Jaunaja gadā.

Maskas žūrija vērtēja vairākās kategorijās. Tika piešķirtas veicināšanas balvas, apbalvotas TOP 10 maskas. Galvenās balvas ieguva Jurģis Strods par pūķa masku un Krista Reinsone par vērša masku. Krista pasākuma laikā iejutās pat 2 lomās - ķīniete un vērsis.

Paldies skolotājām Elzai Leimanei un Tatjanai Lazarevai par brīnišķīgo pasākumu un iespēju iepazīt citu tautu tradīcijas!

 

/Elīna Ūsāne/

 

Skatīt galeriju

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sniegpārsliņu darbnīca

 

24. janvārī pirmsskolā notika radošā darbnīca “Sniegpārsliņas”. Bērni kopā ar vecākiem visu nedēļu bija meklējuši idejas, materiālus un izgatavojuši dažādas sniegpārsliņas. Bērni cītīgi gatavoja stāstījumu, ko arī 24. janvārī prezentēja.  Katrs stāstīja, kādi materiāli izmantoti, darba secību  un kas šķita visinteresantākais, izgatavojot savas sniegpārsliņas.

Pēc prezentācijas notika aktīva balsošana. Balsoja abu pirmsskolas grupiņu bērni par viņuprāt interesantāko sniegpārsliņu.  Visas sniegpārsliņas bija interesantas un nebija divu vienādu. Katras sniegpārsliņas izgatavotāji tika apbalvoti.

 Mūsu grupiņu telpas rotā skaistas sniegpārsliņas!

 Paldies bērniem un viņu vecākiem par aktīvu dalību radošajā darbnīcā “Sniegpārsliņas!”

 

/pirmsskolas skolotāja Sandra Rimša/

 

Skatīt galeriju

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pirmsskolas pasākums “Sniega Karalienes valstībā”

 

22. janvārī pirmsskolas grupiņā viesojās Jūlija Belkovska, kas parādīja bērniem dažādus veidus, kā var uzburt sniegu.

No sākuma parādīja, kā var sasaldēt ūdeni bez sala ar dažiem burvju puteklīšiem. Tas gan bija aizraujoši! Turpinājumā redzējām, kā dažādi šķidrumi maina krāsu: no brūna uz melnu, no violeta uz dzeltenu. Pārsteigumi nebeidzās- vulkāna izvirdums un sniega veidošana, pašu rokām mīcot bārdas putas un sodu. No pagatavotā sniega izdevās salipināt pat īstas sniega pikas.

Centāmies ar gludināšanas palīdzību izlasīt vārdu, kas bija rakstīts ar NEREDZAMO tinti. Tur bija uzrakstīts vārds – SNIEGS*. Kopīgi izgatavojām sniegpārsliņas, iesējām diedziņā un likām sāls šķidrumā, lai izveidotu jaunas kristāliskas sniegpārsliņas.

Eksperimenti nebeidzās, noslēgumā redzējām, kā, cukuram degot, veidojās melni tārpiņi, kuri izlien no sniega.

Šajā dienā Sniega karaliene uzbūra sniegu ne tikai grupiņā, bet arī ārā krita sniegs lielām pārslām.

Paldies Jūlijai Belkovskais par aizraujošajiem un interesantajiem eksperimentiem!

 

/pirmsskolas skolotāja Sandra Rimša/

 

Skatīt galeriju

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

 

            20. janvārī mēs, Galēnu pamatskolas skolēni un skolotāji, pulcējāmies pie skolas, lai iejustos 1991. gada janvāra notikumos. Dega ugunskurs, bija vēsa un vējaina diena. Bija ieradušies ciemiņi - cilvēki, kuri paši pieredzējuši un piedalījušies šajos notikumos.

   9. un 7. klases skolēni stāstīja par 1991. gada notikumiem. Protams, ka visinteresantāk bija klausīties aculieciniekus - mūsu pagasta iedzīvotājus. Ināra Meikulāne piedalījās televīzijas torņa sargāšanā kopā ar citiem studentiem, Uldis Broks devās no Galēniem kopā ar citiem brīvprātīgajiem, pavadīja diennakti Rīgā, Arnis Seimanovs ne tikai sargāja barikādes, bet bija paņēmis akardeonu un uzmundrināja citus. Visi minēja to, ka cilvēki bija ļoti saliedēti un draudzīgi, Rīgas iedzīvotāji cienāja ar tēju un nesa ēdienus. Arī mums bija sarūpēta tēja un  cepumi.

            Mēs klausījāmies dziesmas folkloras kopas „Vidsmuiža ” sniegumā. Paldies skolotājai Ritai Upeniecei par vēstures stundu!

 

               /Alise Zālīte/

 

Skatīt galeriju

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Galēnu pamatskolas skolēnu panākumi Preiļu

BJSS jauno vieglatlētu sacensībās "Mazā

Balva" 2. posmā

 

15. janvārī Preiļos notika Preiļu BJSS rīkoto jauno vieglatlētu sacensību "Mazā balva" 2. posms. Galēnu pamatskolas skolēni parādīja teicamu sniegumu dažādās vieglatlētikas disciplīnās.

Tiek sveikti Galēnu pamatskolas "Mazās balvas" 2. kārtas sacensību godalgoto vietu ieguvēji!

 

1. vieta Reinis Lacs - 1 km soļošana;
3. vieta Raitis Lacs - 1 km soļošana;
1. vieta Kristaps Rimša - 1 km soļošana;  
2. vieta Evelīna Lempa - 60 m/b;
2. vieta Alise Čača - 1 km soļošana;
3. vieta Megija Āriņa - 1 km soļošana;
2. vieta Raitis Lacs - 60 m/b;
1. vieta Amanda Briška - 1 km soļošana;
3. vieta Rendijs Noviks - lode;
3. vieta stafetē - Kristaps Rimša, Ēriks Ivanovs, Emīls Barkovits, Raitis Lacs.

 

Prieks par mūsu sportistu augstajiem rezultātiem, malači!

 

Skatīt galeriju