1. sem

Sports 2013./2014. m. g. 3 mēnešos
Skolā ir izveidojusies tradīcija dod iespēju skolēniem piedalīties viņu izvēlētajās Preiļu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu novadu koplīguma sacensībās neatkarīgi no prognozējamās vietas.
 Lauku skolām, kur praktiski visi attiecīgās grupas skolēni piedalās startos, ir īsti svētki tikt trijniekā, pastumjot malā lielās pilsētu skolu komandas.
Arī mūsu sportistiem tādi „svētki” tika piedzīvoti oktobrī, kad 2002./2003. gadā dzimušie zēni izcīnīja 3. vietu futbolā. Komandā spēlēja: A.Sarks, K. Kokins, R. Čačs, D. Usāns, A.Verbickis, R.Tumāns, V.Litvjakovs, A.Kudrjaševs, M.Geduševs, A.Lemps, R.Iesalnieks.  
 2000./2001.gadā dzimušo zēnu komanda izcīnīja 2. vietu. Komandā spēlēja: A. Ūsāns, V.Broks, A.Sarks, R.Kokins, A.Laizāns, M.Sondars, L.Volāns, R.Šteimaks, P.A.Stikāns, I.Pudulis, M.Kudrjaševs.1998./1999.gadā dzimušie zēni izcīnīja 6. vietu.
Laimīgā kārtā par veselību nesūdzējās meitenes, kuru skaits skolā nav tas pateicīgākais, mums izdevās savākt visas vecuma grupas un pilnvērtīgi piedalīties krosa sacensībās. Kopvērtējumā 3. vieta pamatskolu grupā. Visjaunākā grupa, kurā startēja E.Ūsāne, A.Iesalniece, A.Sarks, R.Čačs izcīnīja 1. vietu pamatskolu grupā.
7. novembrī piedalījāmies 64 lauciņu dambretes sacensībās Preiļos. Jaunāko kadetu grupā tika izcīnīta 3. vieta. Skolu pārstāvēja: V.Broks, R.Tumāns, S.Tretjakova, M.Laizāne. Bet vidējie kadeti izcīnīja 4. vietu.
            11. novembrī piedalījāmies Riebiņu novada rīkotajās sacensībās „Lāčplēša tvēriens.”
G.Utināns izcīnīja 3. Vietu, A.Ūsāns 4. vietu. Zēni sacentās roku saliekšana un iztaisnošana pret grīdu un pildīja pievilkšanos. Meitenes sacentās roku saliekšanā un iztaisnošanā pret vingrošanas solu un kārienā saliektās rokās. Z.Barkovite izcīnīja 7. vietu, D.Brūdere 8. vietu. 
20. novembrī Līvānos risinājās volejbola sacensības. 1998./1999. gadā dzimušie zēni un meitenes cīnījās braši, bet augstāk par 5. vietu apakšgrupā neizdevās iegūt.
 28. novembrī volejbola sacensības risināsies Galēnos. Aptauja liecina, ka piedalīsies 6 meiteņu un 8 zēnu komandas.
Pašreiz Z.Barkovite un E.Čačs projekta ietvaros gatavojas slēpošanas sacensībām Baltkrievijā.
Tā kā Riebiņu novadam ir sadarbības līgums ar Preiļu novada BJSS, tad arī mūsu labākajiem futbolistiem un vieglatlētiem ir dota iespēja Preiļu novada BJSS komandās piedalīties novadu, republikas, starptautiskās sacensībās. Vārkavas novada 5. atklātajā čempionātā piedalījās trīs audzēkņi. M. Dreijere izcīnīja 1.vietu 1000 m soļošanā un 3. vietu šķēpa mešanā. A.Tumāne izcīnīja 2. vietu 2000 m soļošanā un 3. vietu augstlēkšanā. K. Kokins izcīnīja 3. vietu soļošanā.
 R. Miškina piemiņas sacensībās sporta soļošanā Zilupē D.Brūdere izcīnīja 2. vietu 3000 m soļošanā, E.Ūsāne ieguva 1. vietu 500 m soļošanā, A.Sarks izcīnīja 3. vietu 1000 m soļošanā, bet R.Čačs 5.vietu.1000 m soļošanā meitenēm A.Litvjakova-5. vieta, M.Dreijere-6. vieta, A.Tumāne- 9. vieta, S.Tretjakova-10.vieta.
A.Sarks, A.Ūsāns, V.Broks spēlē Preiļu novada BJSS futbola komandās.
 Māra un Jānis Dreijeri veiksmīgi startē velosportā.
22.11.2013.                                                  Sporta skolotājs Jānis Upenieks